Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Herstelwerkzaamheden mr. P. Chandishawweg in volle gang

Herstelwerkzaamheden mr. P. Chandishawweg in volle gang

Minister Riad Nurmohamed bezocht de mr. P. Chandishawweg die al geruime tijd in een deplorabele staat verkeert. De buurtbewoners trokken reeds jaren aan de bel om de vele verzakkingen en kuilen aan deze weg aan te pakken. Deze zeer belangrijke verbindingsweg wordt al jaren geteisterd door zware vrachtvoertuigen en zwaar materieel. Tijdens zijn bezoek aan het project op vrijdag 09 oktober gaf de minister aan dat de herstelwerkzaamheden reeds zijn gestart.
Loopbrug Abdoelrahmanweg opgeleverd door OW en lokale ondernemers

Loopbrug Abdoelrahmanweg opgeleverd door OW en lokale ondernemers

Na een melding vanuit de samenleving over een situatie in de Abdoelrahmanweg, waarbij boomstammen een brug moesten voorstellen voor schoolkinderen, greep minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken onmiddellijk in. De scholieren waren noodgedwongen gebruik hiervan te maken om het kanaal over te steken. Het ministerie slaagde erin samen met lokale ondernemers binnen 1 dag een loopbrug te bouwen, die op vrijdag 9 oktober 2020 is opgeleverd.
Minister Nurmohamed installeert werkgroep ter evaluatie personeelsleden

Minister Nurmohamed installeert werkgroep ter evaluatie personeelsleden

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft een werkgroep geïnstalleerd die belast zal zijn met een evaluatietraject van het personeel en het uitbrengen van adviezen aan de minister inzake de organisatie, personeelshervormingen en de te plegen aanpassingen. Hierbij zal de werkgroep binnen een looptijd van 3 maanden uitvoering moeten geven aan een traject bestaande uit een aantal aandachtspunten. De installatie vond plaats op donderdag 08 oktober 2020.
Bouwwerk verwijderd van berm Indira Gandhiweg

Bouwwerk verwijderd van berm Indira Gandhiweg

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken (OW) geeft te kennen dat een bouwwerk moest worden gesloopt langs de Indira Gandhiweg, tegenover de Welgedacht A-weg. Volgens Tady Amattaram, hoofd van de afdeling, beschikte de persoon in kwestie niet over een vergunning. Derhalve is hij meerdere malen aangemaand om het bouwsel zelf te verwijderen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Vervolgens voert hij aan dat ondanks herhaaldelijke waarschuwingen de verantwoordelijke doorging met de bouwwerkzaamheden.
Gerenoveerde Loopbrug Oud Veerplein Meerzorg opengesteld

Gerenoveerde Loopbrug Oud Veerplein Meerzorg opengesteld

Minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken geeft aan dat de rehabilitatie van de loopbrug te Meerzorg van essentieel belang is geweest. Het initiatief kwam meteen nadat de bewindsman onlangs een bezoek bracht aan de locatie samen met de presidentiële commissie. Deze delegatie bestond naast de president en de vicepresident ook uit de districtscommissaris van Commewijne. De spoedige aanpak heeft zondermeer ook te maken gehad met de herstart van de scholen.
Renovatie loopbrug oud veerplein te Meerzorg

Renovatie loopbrug oud veerplein te Meerzorg

Personen die dagelijks gebruik maken van het boottransport over de Surinamerivier zullen begin oktober 2020, gebruik kunnen maken van een totaal vernieuwde houten loopbrug bij het oud veerplein te Meerzorg.
Illegale vuildumpplekken binnenstad Paramaribo worden aangepakt

Illegale vuildumpplekken binnenstad Paramaribo worden aangepakt

De binnenstad van Paramaribo wordt al geruime tijd geteisterd door personen die op een illegale wijze vuil dumpen, op de kruispunten en bermen, in het centrum van onze hoofdstad. De plaatselijke bewoners worden verzocht zich niet steeds schuldig te maken aan het dumpen van huis- tot grofvuil op deze cruciale plekken.
Minister OW en OSIP bespreken beheer overheidsbussen

Minister OW en OSIP bespreken beheer overheidsbussen

De Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen in Para en Wanica ( OSIP) heeft tezamen met hun voorzitter Lloyd Read, een bezoek gebracht aan de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed. De directe aanleiding voor het bezoek was het besluit van het ministerie, de bussen die door de vorige regering aan dorpen in het district Para en Wanica zijn overgedragen, terug te halen.
Openbare Werken krijgt veiligheidsvesten gedoneerd uit New York

Openbare Werken krijgt veiligheidsvesten gedoneerd uit New York

Radjeshkoemar Autar, een geboren Surinamer, woonachtig en werkzaam in New York (USA), besloot, na een uitgebreide kennismakingsgesprek met minister Riad Nurmohamed te hebben gehad, 250 veiligheidsvesten te schenken aan Openbare Werken. Hij is van mening dat dit ministerie veelal veldwerkzaamheden uitvoert, waar veiligheid van de medewerker gegarandeerd dient te blijven. Dit aspect is zeer belangrijk en dient hoog in het vaandel te worden gehouden.
Anti-parkeerpalen geschonken aan Openbare Werken

Anti-parkeerpalen geschonken aan Openbare Werken

Recyclebedrijf Lemmert Kunstwerken heeft gemeend om 50 anti-parkeerpalen te schenken aan het ministerie van Openbare Werken. Guillaume Lemmert gaf op donderdag 24 september 2020 aan dat zijn bedrijf recyclet tot en met het eindproduct. “Als Surinaams bedrijf krijgen wij alles van Suriname en van Surinamers en daarom willen wij wat terug doen voor de Surinamers via dit ministerie. Het gaat bij dezen niet om holle, maar massieve parkeerpalen die niet stuk gaan.
Minister Nurmohamed geeft startsein aanplant bamboe te Weg naar Zee

Minister Nurmohamed geeft startsein aanplant bamboe te Weg naar Zee

Minister Riad Nurmohamed bracht op uitnodiging van het Magrove Forum Suriname (MAFOSUR) een oriëntatie bezoek aan de dijk te Weg naar Zee. De bewindsman gaf ook het startsein voor de aanleg van een grijsgroene dijk te Weg naar Zee door de aanplant van bamboe langs de dijk. De versteviging zal dienen als bescherming van zowel de oever als de landbouwarealen langs de zee.
Landelijke personeelshervormingen Openbare Werken van start gegaan

Landelijke personeelshervormingen Openbare Werken van start gegaan

In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit het district Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld van het ministerie. De ambtenaren zullen op een ander niveau hun bijdrage leveren. Onlangs is de thuis gezette Maheshwarpersad Badal teruggeplaatst als OW-coördinator in het district Nickerie. Minister Nurmohamed stelt hem tijdelijk ook verantwoordelijk voor de coördinatie in het district Coronie.
Openbare Werken stopt onderhoud tuinen en terreinen niet-overheidsinstanties

Openbare Werken stopt onderhoud tuinen en terreinen niet-overheidsinstanties

Het ministerie van Openbare Werken (OW) laat optekenen dat terreinen en tuinen van instanties die geen deel uitmaken van de overheid, niet meer in aanmerking komen voor gratis onderhoud door OW. De regering zit al geruime tijd in een grote financiële crisis, derhalve benadrukt de minister dat objecten van onder andere politieke partijen en gewezen ministers niet meer door zijn ministerie worden onderhouden. “Medewerkers van OW zijn niet meer gratis beschikbaar” aldus de OW-minister.
Verlening verkavelingsvergunningen voorlopig aangehouden

Verlening verkavelingsvergunningen voorlopig aangehouden

Verkavelaars hebben na het aantreden van Riad Nurmohamed als de nieuwe minister van Openbare Werken, massaal een bezoek gebracht om hun misnoegen te uiten. Volgens de bewindsman gaat het om verkavelaars die heel innovatief bezig zijn, terwijl anderen op de traditionele manier doorgaan.
OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel

OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel

OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft deze maand, september, uitgetrokken om problemen van personeelsleden te analyseren en waar nodig te herstellen. Het gaat bij dezen om bevorderingen en het aannemen van nieuw personeel. Medewerkers die onlangs zijn aangetrokken worden op dit moment per brief meegedeeld, dat zij, binnen een termijn van 1 maand, op de hoogte gesteld zullen worden ter zake het al dan niet voortzetten van hun dienstbetrekking en dat zij gedurende die periode niet hoeven aan te melden op de werkplek. Er is sprake van veel onduidelijkheden die een diepgaand onderzoek nodig hebben. De bewindsman is van mening om de rechtspositie van de medewerkers door deze evaluatie te beschermen.