Aanbestedingen

 

 

 

 

 

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten brug in de brokaatweg

Openbare aanbesteding m.b.t. het verhelpen van wegverzakkingen te misgunst in het district Saramacca

Openbare aanbesteding m.b.t. het landelijk verrrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten loopbrug in de bamboelaan/flamboyantlaan

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van dumping pick ups, brushcutters, kettingzagen en vuilcontainers.

Openbare aanbesteding m.b.t. het opschonen van de open- en gesloten riolering in Paramaribo

Openbare aanbesteding m.b.t. de verkoop van voor de dienst niet meer bruikbare voertuigen en karkassen op het emplacement van Sectie nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 21 voertuigen in A1 Conditie ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 11 voertuigen in A1 Conditie ten behoeve van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 8(voertuigen) in A1 conditie ten behoeve van het ministerie van OW 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van veiligheidsschoenen en laarzen 

Openbare aanbesteding van diensten

Openbare aanbesteding m.b.t. het ophalen van huishoudelijk afval per wijk middels kraakperswagens in Paramaribo en Wanica

Openbare aanbesteding m.b.t. Leveren van bureau stoelen en andere kantoorbenodigdheden

Openbare aanbesteding m.b.t. leveren en verwerken van wegenbouwmaterialen

Openbare aanbesteding m.b.t. egaliseren en profileren van diverse zandwegen

Openbare aanbesteding m.b.t. bestraten Tweede Rijweg

De verkeerssituatie op de mgr. Wulfingstraat e.o. alsvolgt worden aangepast.

Aanbesteding op verkorte procedure

Openbare aanbesteding 

Openbare aanbesteding (het leveren van voertuigen)

Openbare veiling (voor de dienst niet meer bruikbare voertuigen en karkassen)

Openbare aanbesteding

 

het verhelpen van verzakkingen te misgunst te district Saramacca 

Het opwerpen van een waterkerende dam te Weg naar Zee

Openbare aanbesteding 

Openbare aanbesteding lekbeteugelingsdam en surinamkanaal te Nickerie