Aanbestedingen

Aanbestedingen Juni 2022

Het verrichten van diverse rehabilitatie werkzaamheden t.b.v. het pompgemaal Drambrandergracht gelegen in het district Paramaribo Centrum

Het verrichten van diverse rehabilitatie werkzaamheden t.b.v. de pompgemalen te leonsberg en morgenstond gelegen in het district Paramaribo Noord

De verkoop van voor de dienst niet meer bruikbare voertuigen, karkassen en materieel op het emplacement van Sectie Nickerie aan de Julianastraat no. 105 in het district Nickerie 

Het schoonmaken en schilderen van diverse bruggen in de wegstrekking Paramaribo-Zanderij

Het schoonmaken van het gesloten rioolstelsel in de districten Paramaribo en Wanica en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden

het op afroep basis slopen van illegaal opgezette bouwwerken op grond van de bouwwet 1956 en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden

Aanbestedingen Mei 2022

Het leveren van een verkeersregelautomaat voor het onderdirectoraat verkeer en mobiliteit tevens het begeleiden van het personeel bij de installatie van de VRI

het leveren van verkeersmeubilair met bijbehoren t.b.v. de afdeling beheer en onderhoud verkeersvoorzieningen van het ministerie van O.W.

Het aanhuren van 1 sproeiwagen op afroep voor de districten paramaribo en wanica 

Het aanhuren van 2 mini hydraulische graafmachines voor het verrichten van diverse werkzaamheden in de districten Paramaribo en Wanica Het aanhuren van 1 hoogwerker met operator op afroep voor de districten paramaribo en wanica 

Het verhelpen van een verzakking aan de Papatamweg ter hoogte van Montekreek inclusief het maken van houten beschoeiingen aanweerszijden te albina 

Het opschonen en uitbaggeren van lozingen en kanalen, en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden te Albina 

Het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten loopsteiger te plantage kronenburg aan de rechteroever van de commewijnerivier

Het leveren van een verkeersregelautomaat voor het onderdirectoraat verkeer en mobiliteit tevens het begeleiden van het personeel bij de installatie van de VRI 

Het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten brug over de anjoemarakreek in het district marowijne 

het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten loopsteiger te nieuw amsterdam in de landingstraat in het district commewijne 

Het leveren van verkeersmeubilair met bijbehorende t.b.v. de afdeling beheer en onderhoud verkeersvoorzieningen 

 

Het leveren van verfmaterialen / conserveringsmiddelen t.b.v. de afdeling bruggen en steigers van het ministerie van Openbare Werken

Het verhuren van een loods van het Ministerie van Openbare Werken aan de Duisburglaan no 49 te Paramaribo

Openbare aanbesteding m.b.t. het op afroep leveren van Base Course t.b.v. de vuilstortplaats te Ornamibo

Expression of interest for prequalification of qualified contractors for " the construction of a bridge over the corentyne river using the design, build, finance, operate and maintain model "

Openbare Aanbesteding -- het leveren van twee strengen HDPE - Buizen en het maken van keermuren te plantage  Bakkie in het district Commewijne 

Openbare aanbesteding -- het verwerken, egaliseren en beheren van gestorte vuil op de vuilstortplaats te South Drain

Openbare aanbesteding -- het handmatig onderhouden van de openlozingen 

aanbestedingen April 2022

Openbare aanbesteding -- Het leveren van 5 (vijf) tweede handse dubbel cabine pick ups in A1 conditie t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding -- Het verhuren van 6 (zes) 2-ton dump pick up's in diverse districten t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding -- Het leveren van twee nieuwe tractoren met zijmaaier en maaibalk t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding -- Het leveren van meststoffen, plantmateriaal en diverse artikelen t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding -- Het leveren van personal protective equipment (PPE) t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding -- Het leveren van gereedschappen en materialen t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding -- Het leveren van 250paar veiligheidsschoenen en 1000 paar laarzen t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding -- Het leveren van 25 stuks brushcutters, 5 kettingzagen en overig technisch gereedschappen t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding m.b.t. het verwerken en egaliseren van gestorte afval op de vuilstortplaats te Moengo

Openbare aanbesteding m.b.t. het verwerken en egaliseren van gestorte afval op de vuilstortplaats te Albina

openbare aanbesteding --- het aanhuren van van een mini hydraulische graafmachine voor het verrichten van diverse werkzaamheden

aanbesteding --- het aanhuren van twee dumptrucks met grijper 

Openbare aanbesteding op verkorte procedure  - het leveren en verhuren van 7 stuks airco's

Openbare aanbesteding op verkorte procedure  - het aanhuren van 1 hoogwerker met operator op afroep basis 

Openbare aanbesteding m.b.t. het vervangen van de dakbedekking en de dakconstructie van het Dr. Ir. F. Essed gebouw aan de Dr. Sophie Redmonstraat  

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren en leggen van 2 strengen HDPE - buizen en het maken van keermuren te plantage Bakkie

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 6 personen bussen in A1 conditie t.b.v. het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van een sleepwagen in A1 conditie t.b.v. de afdeling Materieel, Transport en Logistiek van het Ministerie van Openbare Werken

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 1 personen voertuig t.b.v. het Ministerie van Openbare Werken 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 2 vierkolommen liftbrug, een scanapparaat en gereedschappen. 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 1 terrein wagen (mid-suv) t.b.v. het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur 

Openbare aanbesteding m.b.t. het opschonen van de open- en gesloten rioleringen in het district Commewijne en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden

Het verrichten van renovatiewerkzaamheden aan het Financial Intelligence unit (FIU) gebouw aan de David Simonstraat no. 145

 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van (6) bussen in A1 conditie en 1(een) nieuwe pick up t.b.v. het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Openbare aanbesteding m.b.t. het ophalen van huishoudelijk afval per wijk in het disctrict nickerie t.b.v. de afdeling vuilophaal van het ministerie van Openbare Werken 

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren wwn 2-ton dump pick up t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding m.b.t. restauratie van het ou-Bufaz gebouw t.b.v. het Hof van Justitie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het vervangen van de dakbedekking en de dakconstructie van het Dr. Ir. F. Essed gebouw aan de Dr. Sophie Redmonstraat te Paramaribo

Openbare aanbesteding m.b.t. het ophalen van huishoudelijk afval per wijk in Paramaribo en Wanica t.b.v. de afdeling Vuilophaal 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van gereedschappen t.b.v. de afdeling Autowerkplaats

Openbare aanbesteding m.b.t. de verkoop van voor de dienst niet meer bruikbare voertuigen en karkassen op het emplacement van de afdeling Autowerkplaats

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van diverse rehabilitatie werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen in het disctrict Paramaribo Noord 

Openbare aanbesteding m.b.t. opzetten van 8-stuks modulaire units op diverse locaties in het binnenland 

Openbare aanbesteding m.b.t. het gedeeltelijk renoveren van het dak van het gebouw van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gelegen aan de Mr. J. C. Mirandastraat nr. 13 - 15

Openbare aanbesteding m.b.t. het renoveren en herinrichten van kantoorruimten t.b.v. het directoraat Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

Openbare aanbesteding m.b.t. het bouwen van toilettengroep op het terrein van het ministerie van Openbare Werken gelegen aan de Julianastraat #105 in het distrikt  Nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van diverse rehabilitatie werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen in het district Paramaribo Noord 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren en aanbrengen van thermoplastische wegmarkering op diverse locaties t.b.v. van de afdeling Beheer en Onderhoud verkeerszieningen van het ministerie van Openbare Werken

Openbare aanbesteding m.b.t. het opschonen van illegale vuilstortplaatsen in Paramaribo Wanica middels inzet van dump - truck met grijper

Openbare aanbesteding m.b.t. het ledigen van vuilcontainers met afvalstoffen op verschillende lokaties in Paramaribo en Wanica 

Openbare aanbesteding m.b.t. het opruimen van zwerfvuil en illegale vuilstortplaatsen in Paramaribo en Wanica

Openbare aanbesteding m.b.t. het ophalen van huishoudelijk afval per wijk in het district Commewijne

Openbare aanbesteding m.b.t. het ophalen van huishoudelijk afval per wijk in het district Saramacca

Openbare aanbesteding m.b.t. de levering van verkeersvoorzieningen met bijbehoren t.b.v. het onder directoraat Verkeer en Mobiliteit van het ministerie van Openbare Werken

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van voertuigen in A1 conditie t.b.v. het Ministerie van Openbare Werken (dir. Bouw- en Stedebouwkundige Werken)

Openbare aanbesteding m.b.t. het renoveren van het hoofdkantoor van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van air conditioners t.b.v. het Ministerie van Openbare Werken

Openbare aanbesteding m.b.t. het ophalen van huishoudelijk afval in het ressort Wageningen 

Openbare Aanbesteding m.b.t. het leveren van een C.P.T.-apparaat(sondeer-apparaat)

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 2(twee) nieuwe personen voertuigen t.b.v. het directoraat Algemene Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 4 (Vier) nieuwe pick ups t.b.v. de veiligheidsdiensten van de staat

Openbare aanbesteding m.b.t. het herstellen van daklekkages en verrichten van bijbehorende renovatie werkzaamheden aan het gebouw van BuFaZ, Vreemdelingenzaken en Opa Doeli

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van 6 (zes) 2-ton dump pick up's in diverse districten t.b.v. het directoraat Openbaar Groen

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van een mini Hydraulische Graafmachine op afroep bass voor verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van meststoffen, plantmateriaal en diverse artikelen t.b.v. het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Openbare aanbesteding m.b.t. het maken van kwelders langs de kust te Weg naar Zee

Openbare aanbesteding m.b.t. het schoonmaken van kelders en instroomputten van diverse pompgemalen binnen Groot Paramaribo

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van diverse rehabilitatie werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen in het district Nickerie

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van diverse rehabilitatie werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen in het district Paramaribo Zuid 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST -  Municipal Solid Waste treatment

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Innovative Road And Bridge Construction Walkways & Jacks 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - For the construction of a bridge over the suriname river 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST -  apartments-houses / integral real estate developments 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - 

The development of Shore Base Facilities in Suriname to serve the emerging Offshore Oil & Gas Industry in the Suriname Basin.

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van projectbegeleiding- en ingenieurs werkzaamheden t.a.v. het project: diverse verhardingsprogramma's

Openbare aanbesteding m.b.t. het renoveren van het voormalig gebouw van finacien naast het Congreshal aan het Onafhankelijkheidsplein te Paramaribo

 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren en aanbrengen van thermoplastische wegmarkering inclusief figuratie t.b.v. de afdleing beheer en onderhoud verkeersvoorzieningen van het ministerie van openbare werken op diverse locaties.

Het renoveren van de werkloods op het terrein van de autowerkplaats van het ministerie van Openbare Werkken gelegen aan de Duisburglaan.

Openbare aanbesteding m.b.t. het assembleren, bekabelen, configureren, leveren en installeren van zes verkeersregelinstallaties t.b.v. de afdeling verkeersmonitoring en digitale techniek

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van 1 Bulldozer (High Track) met 2 (twee) operators voor werkzaamheden op de vuilstortplaats te Ornamibo

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van 1 Hydraulische Graafmachine met 2 (twee) operators voor werkzaamheden op de vuilstortplaats te Ornamibo

Het leveren van All-in-one computers, laptops, draagtassen (laptop tassen), Uninterruptable power supplies (UPS) en multifunctionele printer t.b.v. het Ministerie van Openbare Werken

Openbare Aanbesteding m.b.t. de levering van verkeersborden met bijbehoren t.b.v. de afdeling beheer en onderhoud verkeersvoorzieningen van het Ministerie van Openbare Werken

Openbare Aanbesteding m.b.t. de levering van wagenverf met bijbehorend materiaal t.b.v. de afdeling beheer en onderhoud verkeersvoorzieningen van het Ministerie van Openbare Werken

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 3(drie) nieuwe voertuigen t.b.v. NCCR.

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van zwaarlastroosters aan het brugdek van de Henarbrug in het disctrict Nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het opschonen van de open- en gesloten rioleringen en het vervangen van betonnen duikers in Nieuw Nickerie.

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van materialen t.b.v. het maken van roosters voor de Henarbrug in het district Nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 26(zes en twintig) nieuwe voertuigen t.b.v. diverse ministeries 

Openbare aanbesteding m.b.t. het renoveren van een tweetal gebouwen t.b.v. de Meteorologische Dienst Suriname gelegen te Zanderij en Paramaribo

Openbare aanbesteding m.b.t. Het leveren en verwerken van klinkzand en 0-8mm waste materiaal op diverse wegen op de Mr. J. Van Pettenpolder in het district Nickerie 

Openbare aanbestedinf m.b.t. het leveren van een nieuwe voertuig t.b.v. het Kabinet van de President van de Republiek Suriname

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren en verwerken van 10.000m3 klinkzand en 5.000m3 waste materiaal 0-8mm t.b.v. diverse wegen in het district Nickerie.

Openbare aanbesteding m.b.t. het rehabiliteren van weg in de Mr. J. Van Pettenpolder (blok 2) in het district Nickerie.

Openbare aanbesteding m.b.t. het rehabiliteren van weg in de Mr. J. Van Pettenpolder (blok 3) in het district Nickerie.

Openbare aanbesteding m.b.t. rehabilitatiewerkzaamheden aan de brug over de Sparikreek in de wegstrekking Zanderij-Apoera km 134.

Openbare aanbestedingen CTW met gewijzigde data

Openbare aanbesteding m.b.t. het dagelijks leveren en verwerken van afdekzand t.b.v. de Vuilstortplaats te Ornamibo

Openbare aanbesteding m.b.t. het landelijk verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. Sluizen en Gemalen 

Openbare aanbesteding m.b.t. het verhelpen van verzakkingen in het gesloten rioleringen op diverse locaties in de districten Paramaribo en Wanica

Openbare aanbesteding m.b.t. het vervangen van de bestaande sluis en duikers aan de Commissaris Thurkowweg t.h.v. jagtlust in het district Commewijne

Openbare aanbesteding m.b.t. het maken van een houten beschoeiing bij het nanniverdeelwerk in het disctrict Nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van voertuigen in A1 conditie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het landelijk verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van buiten- en binnenbanden met velglint t.b.v. het rollend materiaal van de afdeling wegen, sectie-Paramaribo

Openbare aanbesteding m.b.t. het verhelpen van verzakkingen in het gesloten rioleringen op diverse locaties in de districten Paramaribo en Wanica 

Openbare aanbesteding m.b.t. het landelijk verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van diverse materialen en onderhoudsmiddelen t.b.v. diverse sluizen en gemalen

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren en verwerken van wegenbouw-materialen t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan onverharde wegen in 6-tal districten

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van computer, laptops, printers en kantoor meubilair t.b.v. het directoraat Openbaar Groen

 

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van hoogwerker t.b.v. het directroraat openbaar Groen

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van meubilair t.b.v. kantoorruimten van diverse sluizen en gemalen van het ministerie van Openbare Werken

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren en verwerken van wegenbouw-materialen t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan onverharde wegen in 6-tal districten

Openbare aanbesteding m.b.t. het opschonen en waar nodig uitdiepen van de Nanikreek het onderhouden daarvanover een periode van 2 (twee) jaren in het district Nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het dagelijks leveren en verwerken van afdekzand t.b.v. de vuilstortplaats te Ornamibo

 

Openbare aanbesteding m.b.t. het verhelpen van verzakkingen in het gesloten rioleringen op diverse locaties in de disctricten Paramaribo en Wanica 

Openbare aanbesteding m.b.t. het landelijk verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van diverse materialen en onderhoudsmiddelen t.b.v. diverse sluizen en gemalen

Openbare aanbesteding m.b.t. het egaliseren en profileren van diverse zandwegen middels een motorgrader in 8-tal disctricten

Openbare aanbesteding m.b.t. de aankoop en levering van een motorgrader t.b.v. het ministerie van openbare Werken

De levering van brandstoffen, smeermiddelen en vetten t.b.v. overheidsdiensten in Paramaribo en Nickerie

Openbare aanbesteding m.b.t. het opschonen van de open -en gesloten rioleringen in Paramaribo en overige districten

 

Openbare aanbesteding m.b.t. het reconditioneren van 75 km zandweg, alsook het maken van waterovergangen binnen de saramaccapolder, ten oosten van de Mr. P. Chandishawweg

Openbare Aanbesteding m.b.t. het onderhouden van bermen langs wegen indiverse districten.

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten loopbrug over het Mottonshoopkanaal achter Staatsolie

Openbare aanbesteding m.b.t. de levering van brandstoffen, smeermiddelen en vetten t.b.v. overheidsdiensten in Paramaribo en Nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten brug over de Anjoemarakreek in het disctrict Marowijne 

Openbare aanbesteding m.b.t. het vervangen van de bestaande sluis en duikers aan de Commissaris Thurkowweg t.h.v. jagtlustin het disctrict Commewijne en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van houtmaterialen, bevestigingsmiddelen en conserveringsmiddelen t.b.v. twee houten bruggen te plantage kronenburg in het disctrict Commewijne 

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan 6(zes)-tal houten loopbruggen over het toevluchtkanaal te Victoriapark

Openbare aanbestedingen m.b.t. het op afroep leveren en verwerken van base course t.b.v. de Vuilstortplaats te Ornamibo

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 5(vijf) voertuigen in A1 conditie t.b.v. de Presidentiele Inlichtingen Dienst 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 2(twee) sleepwagens en 2(twee) oprijtrucks

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van tweetal 2-ton dumping pick ups, het leveren van handgereedschappen, veligheidsattributen en materialen 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van vuilcontainers ten behoeve van Vuilophaal-en Verwerking 

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten brug te Abadoe Kondre in het disctrict Marowijne 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van all-in-one computers, laptops, draagtassen (laptoptassen) en ups 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van koudasfalt ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan geasfalteerde wegen in Suriname 

Openbare aanbesteding m.b.t. de verkoop van de dienst niet meer bruikbaar ferro schroot als non-ferro schroot

Openbare aanbesteding m.b.t. het het leveren van 33(drie en dertig) voertuigen in A1 conditie ten behoeve van het kabinet van de President

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houtenbrug gelegen aan de mandarijnstraat

Openbare aanbesteding m.b.t. het uitbreiden van het Openbaar Ministerie met een Conference room

Aanbesteding project Management Consultancy Services m.b.t. Rehabilitatie Linden Mabura Hill Road in Guyana

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van onderdelen voor een new holland tractor en 2(twee) maaiers 

 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 2(twee) voertuigen in A1 conditie t.b.v. het districtscommissariaat Nickerie

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 8(acht) voertuigen in A1 conditie t.b.v. het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 8(acht) voertuigen in A1 conditie t.b.v. het ministerie van Volksgezondheid

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 11(elf) voertuigen in A1 conditie t.b.v. het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

De levering van brandstoffen, smeermiddelen t.b.v. diverse overheidsdiensten in Paramaribo en Nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van onderdelen t.b.v. de dienstvoertuigen van het ministerie van Openbare Werken

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van een voertuig in A1 conditie t.b.v. het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de loopsteiger te plantage kronenburg

Openbare aanbesteding m.b.t. het onderhouden van bermen langs diverse wegen in de districten Paramaribo en Wanica 

Openbare aanbesteding m.b.t. het bouwen van 5(vijf)-tal houten bruggen te plantage laarwijk

Openbare aanbesteding m.b.t. het opwerpen met een waterkerende dam aan de noordelijk zijde van de Brantimakkaweg te Weg naar Zee

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van diverse materialen en onderhoudsmiddelen t.b.v. diverse sluizen en gemalen

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan diverse bruggen 

Resultaat VOV aanbesteding

Openbare aanbesteding m.b.t. het verhelpen van wegverzakkingen te misgunst in het district Saramacca

Openbare aanbesteding m.b.t. het landelijk verrrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. sluizen en gemalen

Openbare aanbesteding m.b.t. het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten loopbrug in de bamboelaan/flamboyantlaan

Openbare aanbesteding m.b.t. het aanhuren van dumping pick ups, brushcutters, kettingzagen en vuilcontainers.

Openbare aanbesteding m.b.t. het opschonen van de open- en gesloten riolering in Paramaribo

Openbare aanbesteding m.b.t. de verkoop van voor de dienst niet meer bruikbare voertuigen en karkassen op het emplacement van Sectie nickerie 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 21 voertuigen in A1 Conditie ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 11 voertuigen in A1 Conditie ten behoeve van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van 8(voertuigen) in A1 conditie ten behoeve van het ministerie van OW 

Openbare aanbesteding m.b.t. het leveren van veiligheidsschoenen en laarzen 

Openbare aanbesteding van diensten

Openbare aanbesteding m.b.t. het ophalen van huishoudelijk afval per wijk middels kraakperswagens in Paramaribo en Wanica

Openbare aanbesteding m.b.t. Leveren van bureau stoelen en andere kantoorbenodigdheden

Openbare aanbesteding m.b.t. leveren en verwerken van wegenbouwmaterialen

Openbare aanbesteding m.b.t. egaliseren en profileren van diverse zandwegen

Openbare aanbesteding m.b.t. bestraten Tweede Rijweg

De verkeerssituatie op de mgr. Wulfingstraat e.o. alsvolgt worden aangepast.

Aanbesteding op verkorte procedure

Openbare aanbesteding 

Openbare aanbesteding (het leveren van voertuigen)

Openbare veiling (voor de dienst niet meer bruikbare voertuigen en karkassen)

Openbare aanbesteding

 

het verhelpen van verzakkingen te misgunst te district Saramacca 

Het opwerpen van een waterkerende dam te Weg naar Zee

Openbare aanbesteding 

Openbare aanbesteding lekbeteugelingsdam en surinamkanaal te Nickerie