Instelling werkgroepen beleidsaanpassing bouw -en verkavelingsvergunningen en vuilophaal

Instelling werkgroepen beleidsaanpassing bouw -en verkavelingsvergunningen en vuilophaal

23-10-2020

Om het verkrijgen van een vergunning te vergemakkelijken en controle op het bouwen en verkavelen te verbeteren heeft Minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken (OW) werkgroepen ingesteld. Ook voor de vuilophaal – en verwerkingsdienst is er een werkgroep ingesteld om deze te moderniseren en te professionaliseren. Als u wilt verkavelen en bouwen dient u eerst een vergunning daarvoor aan te vragen bij het Ministerie van Openbare Werken. Echter houdt niet een ieder zich aan deze regel. Als u zonder toestemming van het ministerie begint te verkavelen en een woonhuis of bedrijf opzet loopt u het risico verkeerd te bouwen en daarvoor een boete opgelegd te krijgen. Uw bedrijf of woonhuis mag geen hinder zijn voor de buurt.

Volgens de bewindsman hebben de verschillende diensten van het ministerie, al een goede basis. Met deze werkgroepen zal er nagegaan worden welke vernieuwingen kunnen plaatsvinden, als het proces om een vergunning te krijgen verkort kan worden en hoe de controle op het verkavelen en bouwen verbeterd kan worden. Bij elke wijziging die plaatsvindt, zal de gemeenschap eerst goed geïnformeerd worden. Enkele voorstellen van de minister waaraan er gewerkt zal worden zijn: onder andere het overgaan naar het online aanvragen van vergunning, diversificatie van de heffingen, eisen voor ontwerpers en bouwers, eisen voor verkavelaars en aanpassing van wet en regelgeving en opleggen van sancties. Het aanvragen van een verkavelingsvergunning is vooralsnog stopgezet. Een veel voorkomende klacht die het ministerie bereikt is dat een huis op de veiling wordt gezet, omdat de persoon die daar heeft gebouwd niet eerst is nagegaan via de afdeling Planologische Dienst van het ministerie van OW als de kavel niet reeds een eigenaar heeft.

Het probleem rond de vuilophaal en verwerking heeft de aandacht van de minister vanaf zijn aantreden. Het verminderen van de stank te Ornamibo, het scheiden van afval om de vuil toevoer naar Ornamibo te verminderen, het betalen voor he ophalen en dumpen van vuil zijn zaken die aandacht behoeven teneinde te geraken tot de professionalisering en verduurzaming van de dienst.

De werkgroep beleidsaanpassing bouwvergunningen bestaat uit: Richard Eykenduym, Johan Martinus, Paul Pierpont, Anwar Hassankhan en Vidjay Doerga Misier.

De werkgroep beleidsaanpassing verkavelingsvergunningen bestaat uit: Perry van Leesten, Paul Pierpont, Femia Wesenhagen, Vidjay Doerga Misier.

De werkgroep beleidsaanpassing vuilophaal bestaat uit: Soeratmin Moestadja, Louise Zuilen, Bholanath Narain, Radjniesh Panchoe en Glenn Mohan.

De werkgroepen die op donderdag 22 oktober 2020 zijn geinstalleerd krijgen ongeveer 3 maanden de tijd om onderzoek te doen en met nieuwe voorstellen te komen.