Openbare Werken onthult billboards en wegwijzers voor bezoekers

Openbare Werken onthult billboards en wegwijzers voor bezoekers

24-11-2020

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verbetering van de communicatie billboards en wegwijzers onthult. Hij is van mening dat het van cruciaal belang is om de bezoekers van het ministerie op een correcte wijze de afdelingen expliciet aan te wijzen. De communicatie dient duidelijk zichtbaar te zijn, zo is er reeds aanzet gegeven, aldus de OW-minister.

“Communicatie is in alle opzichten en in alle organisaties een middel van betekenis. Wat het ministerie betreft, moet er te allen tijde voor gewaakt worden dat het goed zichtbaar is. Het ministerie ontvangt dagelijks bezoekers die voor verschillende doeleinden het adres aandoen, derhalve is het erg belangrijk dat men heel gemakkelijk wegwijs wordt en weet hoe waar te zijn. Zo is op dinsdag 24 november 2020 het startsein gegeven voor het zichtbaar maken van het ministerie. Minister Nurmohamed achtte het nodig dit spoedig te realiseren, omdat bezoekers van het ministerie vaak aan de bel hebben getrokken dat de diensten binnen het gebouw niet eenvoudig te vinden waren. Door de wegwijzers en de nodige naamborden is alvast de aanzet gegeven naar een betere communicatie” aldus de trotse OW-minister.

 Volgens het lid van het Management Team, Inder Gangabisoensingh, heeft het ministerie van Openbare Werken vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed een face lift gehad op haast alle vlakken. De veranderingen die zowel het gebouw als het terrein van het ministerie ondergaan moeten worden gekoesterd, in het bijzonder moet er speciaal aandacht worden geschonken aan het onderhouden van de eigendommen, het ministerie rakende. “Minister Riad Nurmohamed zit al ruim 4 maanden aan en we zien elke dag veranderingen en verbeteringen. Het vooraanzicht van het ministerie is in zekere mate verbeterd. Veel mensen die het gebouw binnenkomen hebben de indruk dat het gebouw een doolhof is. De wegwijzers en naamborden die nu zijn geplaatst zullen daarbij helpen” zo gaf Gangabisoensingh aan.

 Waarnemend directeur van het directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BWD) Vidjay Doerga-Misier gaf te kennen dat het herkenbaar maken van het ministerie van essentieel belang is. Immers is het ook belangrijk dat de dienstverlening niet te wensen overlaat, maar hoog in het vaandel wordt gehouden. Met het plaatsten van de billboard en wegwijzers is er al een stap gemaakt in die betreffende richting. We zijn bezig de dienstverlening naar de mensen toe drastisch te verbeteren.