Orientatie bezoek minister aan de Sawastraat

Orientatie bezoek minister aan de Sawastraat

16-12-2020

Het ministerie van Openbare Werken voert verschillende projecten uit in samenwerking met organisaties en bedrijven. De minister gaat vaak op orientatie bezoek om na te gaan als de projecten inderdaad uitgevoerd worden zoals het ministerie het heeft voorgesteld en ook als het materiaal en middelen goed worden besteed. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed samen met DC Suraksha Hirasingh van het commissariaat Wanica Noord-West een orientatie bezoek gebracht aan de Sawastraat. Dit gebeurde op Dinsdag 15 December.

4 Moslim verenigingen hebben een stuk grond gekregen aan de Sawastraat om daar een begraafplaats op te zetten.
De verenigingen die dit stuk grond samen zullen gebruiken zijn:
Stichting Islamic Academy Suriname
De Moslim Vereniging Hidayetul Islam
De Vereniging Al-Huda
Stichting Masdjied Sabilus Salaam

Het stuk terrein was onbegaanbaar, dus hebben de verenigingen de minister gevraagd te helpen hiermee. Nu is het dus zover dat het terrein al gebruikt kan worden. “We zijn een ieder dankbaar die hun bijdrage heeft geleverd dit voor de verenigingen te realiseren.” Aldus Joemai Rochin van Stichting Islamic Academy Suriname.

“Niet alleen productie, ondernemerschap en wegen zijn belangrijk voor de samenleving, maar ook als het einde genaderd is moet je daarvoor infrastructuur hebben” geeft minister Nurmohamed aan. De 4 moslim verenigingen hadden een stuk grond gekregen die midden in het bos lag. Om het functioneel te maken is het ministerie akkoord gegaan om de infrastructuur in orde te maken. “Heel veel mensen hebben gronden gekregen maar kunnen nog niet gaan bouwen, omdat de kosten om te ontbossen en een grond bouwrijp te maken heel hoog liggen.” Openbare Werken heeft geen machines om heel hoge bomen te verwijderen, maar we doen wat we kunnen met wat we wel hebben. Infrastructuur is belangrijk in alle gebieden en het is een verplichting van de Overheid om de ontsluiting te brengen naar gebieden.” Aldus minister Riad Nurmohamed.