Reactie OW op bericht DWT

Reactie OW op bericht DWT

20-10-2020

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) geeft aan dat er wel gecommuniceerd is vanuit het ministerie met betrekking tot het bouwsel op de hoek van de Freon-, de Graniet- en de verlengde Anamoestraat.

 Het ministerie bericht dat overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen zoals vervat in de Bouwwet/ Bouwbesluit, de belanghebbende, een bouwvergunningsaanvraag met de vereiste bestektekeningen, verklaring van geen bezwaar van de D.C. en andere relevante documenten ter goedkeuring heeft ingediend.

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van OW, heeft na de toetsing, de ingediende aanvraag beoordeeld en goed bevonden. Ten aanzien van de brandveiligheid, is er op grond van de Brandweerwet door het Korps Brandweer Suriname eveneens goedkeuring gegeven aan het bouwplan voor commerciële doeleinden en niet voor een opslag loods.

Vooralsnog kan er vanuit OW niet worden vastgesteld dat de huidige bouwwerkzaamheden in afwijking van het goedgekeurde bouwplan worden uitgevoerd. Bij eventuele afwijkingen zal het ministerie niet schromen om conform de Bouwwet op te treden. De procedure met betrekking tot het verlenen van een bouwvergunning wordt volledig in acht genomen door het ministerie en in het bijzonder door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.