Werkgroep “ Beleidsvoorstellen Specifieke Vergunningverleningen” geïnstalleerd

Werkgroep “ Beleidsvoorstellen Specifieke Vergunningverleningen” geïnstalleerd

20-11-2020

Het ministerie van Openbare Werken is dezer dagen doende ordening te brengen in het beleid van het ministerie door werkgroepen in te stellen. Zo is op donderdag 19 november 2020 een team geïnstalleerd dat belast zal zijn met beleidsvoorstellen bij het verlenen van specifieke vergunningen.

De bewindsman voerde tijdens zijn korte toespraak aan, dat het ministerie van Openbare Werken verscheidene vergunningen verleend op het gebied van de infrastructuur, waarbij er sprake is van specifieke gevallen van vergunningen. In deze soortelijke zaken moet men onder andere denken aan vergunningen voor bermverhardingen, bruggen en parkeergelegenheden. Bij deze aanvragen dienen beleidsvoorstellen te worden gedaan ter verbetering van de te volgen aanvraagprocedures.

Om deze redenen is het wenselijk geacht een werkgroep in te stellen. De werkgroep “Beleidsvoorstellen Specifieke Vergunningverleningen” bestaat uit: D. Ramautar (voorzitter), S. Ramdin (lid), S. Chotkoe (lid), C. Karsono (lid), B. Blinker (lid) en A. Dewoe (lid). Minister Riad Nurmohamed heeft ook deze leden op het hart gedrukt om transparantie hoog in het vaandel te houden. Hij verwacht een transparante werkwijze met alternatieve mogelijkheden en snelle afhandeling. Ze hebben de opdracht om binnen drie maanden een rapportage te presenteren.