Meteorologische Dienst Suriname ontvangt voertuig uit GCCA-project

Meteorologische Dienst Suriname ontvangt voertuig uit GCCA-project

13-03-2021

United Nations Development Program (UNDP) Suriname heeft in samenwerking met de Europese Unie (EU) een voertuig geschonken aan de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) uit het Global Climate Change Alliance (GCCA+) project. Mevrouw Sukarni Sallons-Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname sprak van een heugelijk feit en is erg ingenomen met deze uitstekende donatie die werd gedaan op woensdag 10 maart 2021.


Het MDS-hoofd gaf tijdens een kort dankwoord aan, nuttig gebruik te zullen maken van het voertuig. Vervolgens stelde ze in haar opgetogen toespraak dat het voertuig bedoeld is om het werk van de Dienst te ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden of het controleren van stations. “Dit bijzondere moment is nimmer weg te denken voor de Meteorologische Dienst Suriname” zei het hoofd. De MDS bestaat al decennialang en heeft door de jaren heen voortreffelijk werk verricht. De Dienst kampt reeds geruime tijd met zaken die extra aandacht genieten, derhalve komt deze gift in de vorm van een voertuig goed te pas.

Het voertuig zal gebruikt worden om de bestaande stations, maar ook andere stations die nog geïnstalleerd moeten worden, te kunnen controleren en te helpen onderhouden. Het Project Management Team van de GCCA+ in samenwerking met de Europese Unie en de UNDP worden in het bijzonder van harte dank gezegd voor deze zeer noodzakelijke donatie. De MDS wenst de gemeenschap te allen tijde van dienst te kunnen zijn en is zeer erkentelijk voor dit gebaar. De Meteorologische Dienst Suriname heeft een tekort aan apparatuur, maar ondanks de schaarse middelen blijft de Dienst haar werkzaamheden verrichten in geheel Suriname.