Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

15-02-2021

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed legde tijdens een veldbezoek uit dat wegen primair van damwanden worden voorzien, wanneer er sprake is van afkalving. Zo is de positie van de Ammazone- en de Guaranistraat in een zeer gevaarlijke situatie komen te verkeren dat er acuut moest worden ingegrepen. Hij geeft tijdens dit oriëntatiebezoek op vrijdag 05 februari 2021 aan dat dit project eerder was voorbereid en de uitvoering vanwege de urgentie van start was gegaan.

De OW-minister bleek zeer verheugd te zijn dat het goed aansluit op de Ringweg waar bedrijven veel eerder zijn begonnen met een soortgelijk initiatief. De wegverzakkingen ontstaan wanneer er geen sprake is van voldoende bermruimte. De bewindsman beschreef de aanpak door te benadrukken dat de vormgeving te vergelijken zal zijn met de Wakapasie, niet alleen stalen damwanden worden aangebracht, maar wordt ook voorzien van betonnen bekleding. Volgens de OW-minister gaat het om een moderne opzet over de gehele lengte, waar het ophalen van de lozing niet meer nodig is.

Om het probleem beter op te lossen zullen de aansluitingen in het gebied vanaf het begin simultaan worden meegenomen om de afwatering beter te doen plaatsvinden. De afwateringsproblemen in het gebied Munderbuiten zijn enorm, die zullen structureel worden aangepakt en geminimaliseerd. Het gaat bij deze om een duurzame werkwijze die zo goed als geen onderhoud nodig heeft. “Er zijn meer wegen die in een soortgelijke situatie verkeren. Door de jaren heen zijn de kanalen langs deze wegen kennelijk niet op de juiste manier opgehaald, waardoor de bermen zijn gaan verzwakken en afkalven. Dit zorgde ervoor dat deze wegen nu verzakkingen vertonen” zei de OW-minister tot slot.