Openbare Werken benoemt overlegorgaan met stakeholders

Openbare Werken benoemt overlegorgaan met stakeholders

12-04-2021

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is vanaf zijn aantreden in overleg geweest met verschillende partners, zoals  bedrijven, organisaties en andere stakeholders. Dit was van belang om rechtstreeks informatie te krijgen om die vervolgens te verwerken in het beleidsplan 2020-2025. Op vrijdag 09 april 2021 werd op het hoofdkantoor van Openbare Werken een overlegorgaan met verschillende organisaties formeel geïnstalleerd.

Bij dit bijzondere moment werd duidelijk aangegeven dat er sprake moet zijn van een win-win situatie tussen het bedrijfsleven en het ministerie van Openbare Werken. Indien het OW-ministerie besluit trainingen te verzorgen zou die voor eenieder beschikbaar moeten zijn. Hetgeen betekent dat in zo een geval iemand vanuit het bedrijfsleven wordt aangewezen om het OW-personeel te trainen. Er zal bij deze voornamelijk worden gewerkt aan processen die storend zijn voor het bedrijfsleven. Als voorbeeld werd genoemd, het mogelijk maken van bouwvergunningen voor bedrijven binnen de kortste periode. Ook zullen regelmatig overlegmomenten moeten worden ingelast tussen het overlegorgaan en de werkgroepen binnen het ministerie om knelpunten op zijn best op te lossen.

Organisaties die in het overlegorgaan zitten zijn: VSB, ASFA, KKF, Natin, PTC, ADEK, AAV, ORIS, Unie van Architecten, Vereniging van Installateurs, Notarissen en de Landmeters. Dit zijn de partners waarmee het ministerie rechtstreeks in contact moet blijven. De OW-minister geeft verder te kennen dat wanneer het ministerie financiële middelen binnenkrijgt voor een project, een deel daarvan naar een investering ter bevordering van onder andere het onderwijs moet gaan. “In tegenstelling tot de andere fora zal dit forum bemand worden door de directeuren, adviseurs en de minister zelf, zodat we rechtstreeks beleidsinformatie kunnen krijgen om aan te sturen en vervolgens vragen voor de uitvoering” aldus minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.