Openbare Werken haalt staatsgoederen terug (1)

Openbare Werken haalt staatsgoederen terug

18-01-2021

De minister van Openbare Werken (OW) Riad Nurmohamed is vanaf zijn aantreden gestart met het zoveel mogelijk binnen halen van staatsgoederen die niet op de juiste wijze werden ingezet. De meeste van deze goederen werden onrechtmatig gebruikt voor andere doeleinden. Met de medewerking van tipgevers, is het tot nu toe gelukt enkele staatsgoederen zoals voertuigen, een maaiboot, en een bus terug te halen. Deze staatsgoederen verkeren nog in goede staat en zullen ingezet worden voor werkzaamheden van het ministerie. De minister geeft aan dat vanuit O.W. per 30 januari 2021 de zoektocht naar staatsgoederen zal stoppen. De lijst van gezochte staatsgoederen metname voertuigen zal worden overhandigd aan het ministerie van Justitie en Politie. De minister geeft verder aan genoeg de gelegenheid te hebben geboden aan een ieder die een staatsvoertuig of ander staatsgoed onder zich heeft deze vrijwillig in te leveren. Degene die hier geen gehoor aan hebben gegeven zullen vanaf 1 februari 2021 door de politie worden opgespoord.