Openbare Werken pakt wateroverlastproblemen aan

Openbare Werken pakt wateroverlastproblemen aan

16-03-2021

Grote delen van Paramaribo-Noord lopen nog steeds onder water. Gebieden als Tourtonne vijf, Maretraite en Morgenstond stonden na zware, maar zeker aanhoudende regenbuien wederom blank in het afgelopen weekend. Afgezien van het ontwateringsprobleem zorgde een ernstig verkeersongeval voor een enorme stroomonderbreking, waardoor de sluizen en pompgemalen te Boomskreek de hele dag door niet hebben kunnen functioneren. Wateroverlast kan ontstaan door langdurige neerslag maar ook bij een korte hevige neerslag.


Onderdirecteur Satish Mohan van het Onderdirectoraat Natte Civiel Technische Werken bij het Ministerie van Openbare Werken, gaf desgevraagd te kennen dat het probleem kan worden opgelost door de sluizen en pompgemalen open te stellen en vervolgens alle trenzen en lozingen in geheel Suriname op te schonen. Dit kan pas plaatsvinden, wanneer het wat minder gaat regen, zodat het water afgevoerd kan worden. Volgens onderdirecteur Mohan kan het twee tot drie dagen duren om de situatie te normaliseren. Kreken en kanalen zitten overvol waardoor het water langzaam aan kan wegzakken. Diverse straten en erven staan nog steeds onder water.


Door de zware regenval van de laatste periode heeft het Ministerie van Openbare Werken weer veel klachten binnengekregen over verstopte afwateringskanalen. De afdeling Ontwateringswerken is bezig trenzen op te halen, terwijl afwateringskanalen worden schoongemaakt. Het ministerie is voornemens om tegen eind 2021 urgente zaken, zoals deze, aan te pakken. Daaropvolgend wordt ook aangegeven dat vanwege beperkte financiƫle middelen en equipment niet alle problemen tegelijkertijd of op korte termijn opgelost kunnen worden. De burger wordt derhalve op het hart gedrukt om ook een bijdrage te leveren door lozingen en kanalen vrij te houden van huis- en/of grofvuil. Echter is het OW-ministerie te allen tijde tot uw dienst.