OW en SoZaVo brengen woon-en bouwprojecten in kaart

OW en SoZaVo brengen woon-en bouwprojecten in kaart

20-01-2021

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken(OW) en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) hebben op vrijdag 15 januari 2021 veldbezoeken gebracht aan de districten Commewijne, Wanica en Para. Dit voor het identificeren van alle woon-en bouwprojecten en de uitvoeringsfasen waarin de verschillende projecten in deze districten verkeren.

Om de woon-en bouwprojecten in kaart te brengen is er een clusterteam ingesteld door de regering Santokhi- Brunswijk, bestaande uit de ministers van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening & Sport, Natuurlijke Hulpbronnen en SoZaVo. De ministers moeten hun bevindingen rapporteren aan de overige collega's binnen het clusterteam 'woningbouw' waarna besluiten genomen zullen worden over de geïdentificeerde projecten. Dit omvat onder andere, onderzoek naar de behoefte aan woningen, het maken van stedenbouwkundige plannen, de bouw van woningen, de registratie/herregistratie van woningzoekenden, de toewijzingen van woningen, de realisatie van de droge en natte infrastructuur en de noodzakelijke nutsvoorzieningen waaronder elektriciteit & water, riolering en afvalbeheer.

Ook van reeds bestaande of gedeeltelijk uitgevoerde verkavelingsprojecten, zal worden bekeken op welke manier woningen hierop daadwerkelijk kunnen worden toegevoegd aan de beschikbare woningvoorraad in Suriname.