OW gaat samenwerkingsovereenkomst aan met stichting “Rika”

OW gaat samenwerkingsovereenkomst aan met stichting “Rika”

24-03-2021

Het bestuur van “Stichting Re-Integratie Kansarmen” (RiKa) heeft wederom een bezoek afgelegd bij minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Na zijn bezoek aan plantage Groot Chatillon, te Commewijne, in oktober 2020 deed de OW-minister toezeggingen aan voorzitter Henk Amstelveen. Tijdens de ontmoeting op maandag 22 maart 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het ministerie en de stichting, waarin de mondeling gemaakte afspraken uiteindelijk zijn vastgelegd. 

Het OW-ministerie stelt in de overeenkomst dat 8 ambtenaren te werk worden gesteld op locaties, aangewezen door “Rika”. De te verrichten werkzaamheden worden afgeleid van de functie waarin de ambtenaar conform zijn of haar beschikking is benoemd. In onderling overleg mag er ook andersoortig arbeid verricht worden. Het ministerie is eveneens verantwoordelijk voor het uitbetalen van salarissen en het toekennen van bijbehorende secundaire voorzieningen. De Stichting staat vrij om een al dan niet geldelijke vergoeding toe te kennen aan de ambtenaren. De vergoeding wordt apart vastgesteld en kan maximaal 25% bedragen van de bezoldiging.

Minister Nurmohamed gaf te kennen dat alle administratieve zaken, de ambtenaren aangaande, zoals presentielijsten, verlofaanvragen, ziektemeldingen en medische attesten die zijn overlegd, worden bijgehouden door de Stichting. Deze documenten dienen maandelijks bij het ministerie ingediend te worden. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor een jaar, te rekenen vanaf 22 maart 2021. Een tussentijdse opzegging door één der partijen, met een opzeggingstermijn van maximaal 2 maanden is mogelijk. Het hoofddoel van deze overeenkomst is dat deze acht ambtenaren een bijzondere groep betreft, die extra aandacht nodig achtte.

Henk Amstelveen, voorzitter van de Stichting houdt zich bezig met dak- en thuislozen. De minister vond dit een bijzonder initiatief en bracht zelf een bezoek aan de plantage. Hij begeleidt de mensen opdat ze wederom in de maatschappij terecht kunnen voor een betere toekomst. De OW-topman zei toen dat zijn ministerie de sociale verantwoordelijkheid op zich zou nemen. “We moeten nagaan hoe wij via het ministerie door middel van een win-win situatie deze mensen kunnen inzetten. Daarmee wordt het sociaal maatschappelijk probleem van dak- en thuislozen in Paramaribo en districten op een duurzame manier opgelost” zei de minister.