OW kondigt verbetering vuilophaaldiensten aan

OW kondigt verbetering vuilophaaldiensten aan

10-03-2021

Al geruime tijd stromen er klachten vanuit de samenleving bij het ministerie van Openbare Werken (OW) binnen. Uit een serie van klachten blijkt dat in enkele woonwijken/ressorten het vuil niet optimaal wordt opgehaald en zich blijft ophopen. Het ministerie doet hierbij een dringend beroep op de samenleving om zich te houden aan de aangegeven ophaaldagen. Ook wordt iedere bewoner erop gewezen dat het huisvuil voor de inrit netjes in afgesloten zakken worden geplaatst en aangeboden. Het ophaalschema ziet er als volgt uit:

 

RAYON

OPHAALDAGEN

NOORD  Maandag & donderdag
MIDDEN  Dinsdag & vrijdag
ZUID Woensdag & zaterdag
CENTRUM Maandag t/m Zondag

 

De ophaaltijd start om 16.00 uur, derhalve wordt de samenleving nogmaals vriendelijk verzocht om het vuil ruim één of twéé uren van te voren aan te bieden. Het ministerie van Openbare Werken doet eveneens een beroep op alle vuilophalers om zich te houden aan de gemaakte afspraken conform het bestek, indien zulks niet gebeurd zal het ministerie maatregelen treffen en de nodige sancties opleggen. Voor eventuele klachten mag de samenleving zich richten tot het ministerie van Openbare Werken en wel via de afdeling BIU en VOV, bereikbaar via de telefoonnummers: 531491 en 462445 en Appnummer: 8558209.