Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier start binnenkort

Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier start binnenkort

11-03-2021

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) zei desgevraagd dat het belangrijk is om de Surinamerivier uit te baggeren. De vaargeul voldoet al enkele jaren niet aan de diepte die vereist is om grote schepen binnen te halen en de goederen die daarmee gepaard gaan. Het uitbaggeren is volgens de bewindsman van eminent belang voor ons land, gelet op het feit dat dit effect zal hebben op de toename van het vrachtverkeer en op de vrachtprijs. Voorts kan de uitbreiding van onder andere de olie-industrie zorgen voor een gigantische ontwikkeling.

Het baggerproject was vanwege financiële redenen voor enige tijd stopgezet. De regering kon de hoge schulden niet meer aan, waarna het uitvoeringsbedrijf China Harbour ook liet afweten vanwege het niet kunnen voldoen aan de financiële eisen. Zo is in november 2020 besloten het project stop te zetten. Het nieuwe baggerproject kan weer van start gaan, indien het ministerie over een investeerder kan beschikken die bereid is om alvast een aanvang te maken met de werkzaamheden. Vervolgens zou deze investeerder na enkele maanden uitbetaald kunnen worden.

Op 30 november 2020 hebben 8 bedrijven middels aanbestedingen door een preselectie hun interesse getoond. Hieruit zijn 5 bedrijven geselecteerd die voldoen aan de eisen om verder te gaan in het traject onder dezelfde omstandigheden. Na inlichtingen en verduidelijkingen hebben op 05 maart 2021 de inschrijvingen plaatsgevonden, waarbij 3 bedrijven finaal hebben meegedaan. Het gaat namelijk om twee Nederlandse bedrijven, te weten het bedrijf Van Oord en een samenwerking tussen de bedrijven Boskales en De Boer. De derde onderneming betreft een Belgische, namelijk: Jan de nul. Uiteindelijk zal eem uit de drie worden gekozen op basis van de beste technische- en financiële mogelijkheden. Minister Nurmohamed spreekt de hoop uit dat de overeenkomst met de investeerder onder de afgesproken voorwaarden binnenkort kan worden aangegaan. Het ligt volgens de bewindsman in de bedoeling om rond medio mei 2021 te kunnen starten met de baggerwerkzaamheden.

 

Aanvankelijk zal worden getracht een diepte van 4.5 m te bereiken, na een succesvol verloop zullen terstond afspraken worden gemaakt voor het uitbaggeren tot een diepte van 5.5 m. Het ministerie kan met hetzelfde bedrijf verder voor de beoogde diepte van 5.5 m of er kan een her-aanbesteding volgen. In 2021 zullen nieuwe discussies worden gevoerd over het vervolgtraject om de diepte op te voeren, zodat in 2022 de voorbereidingen hiervoor van start kunnen gaan. Het desbetreffende aangetrokken bedrijf zal een contract van maximaal twee jaren aangaan voor het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier, maar ook het onderhouden zal vallen onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Volgens het staatsbesluit zal elk schip dat Suriname binnenvaart, ongeacht de herkomst, een vergoeding van US$ 6.25 per 1000 kg moeten voldoen. Hetgeen betekent dat in dit nieuwe baggerproject het bedrijf uit deze inkomsten zal worden betaald. Echter zal de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) de volgende dag al starten met het innen van de kosten, zodra de diepte van 4.5 m is bereikt. Deze inkomsten zullen uiteindelijk ook worden gebruikt voor het aflossen van schulden van het oude project, de consultants en alle andere dienstverleners.