Wereld Meteorologische Dag 23 maart 2021

Wereld Meteorologische Dag 23 maart 2021

23-03-2021

Als het om het weer en klimaat gaat, denken wij dat het alleen gaat om atmosferische gebeurtenissen. We vergeten nagenoeg dat de zeeën een belangrijke rol hebben in het beïnvloeden van het weer en klimaat. De oceaan beslaat ongeveer 70% van het aardoppervlak en is een belangrijke drijfveer voor het weer en klimaat in de wereld. Het speelt ook een belangrijke rol bij klimaatverandering. De oceaan draagt er ook toe bij aan de wereldeconomie. Meer dan 90% van de wereldhandel is hierop gebaseerd en 40% van de mensheid die binnen dem100 km van de kust leeft ondersteunt deze activiteiten.

Ook de Meteorologische Dienst Suriname is hiervan bewust en de wetenschappers monitoren regelmatig de veranderingen van de oceaan. Met behulp van modellen wordt er ook nagegaan hoe de zeeën invloed hebben op de atmosfeer. Daarnaast worden er ook diensten verleend aan maritieme organisaties zoals de ondersteuning van het kust beheer en de veiligheid van leven op zee. Door de toenemende gevolgen van klimaatverandering is het heel belangrijk dat oceaan observaties, onderzoekingen en het verlenen van diensten gecontinueerd worden.

De jaarlijkse terug kerende  Wereld Meteorologische Dag  heeft voor 2021 het thema:

-De Zee, ons Klimaat en het Weer

   

De zee is nauw verbonden met het weer en klimaat op onze aarde. 2021 markeert ook het begin jaar voor “Ocean Science for Sustainable Development” van de Verenigde Naties (2021-2030). Gedurende deze periode zullen er inspanningen gepleegd worden voor de oceanografie als wetenschap, en de informatie zal gebruikt worden voor de duurzame ontwikkeling doeleinden.

De Wereld Meteorologische Organisatie(WMO) is het deel van de Verenigde Naties, welke mandaat heeft voor klimaat, Weer en Water. Hun doel is om de relatie tussen de zee, het klimaat en het weer duidelijker naar de mens toe te brengen. De informatie zal ons, de mens helpen om onze weerbaarheid te vergroten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het zal ons verder helpen om onze capaciteit te versterken om de risico’s op rampen te verkleinen, onze leven en eigendommen veilig te stellen en voor het in stand houden van onze economie.