OPENBAAR GROEN

Doel

Het directoraat Openbaar Groen (Milieu Beheer) streeft ernaar dat haar inspanningen resulteren in verbetering van de kwaliteit van het leven in Suriname.

Historie

De zorg voor het woon- en leefmilieu is sedert 1981 ondergebracht bij het Directoraat Milieubeheer. Oorspronkelijk stond het Directoraat Milieubeheer bekend als de Plantsoendienst. Dit directoraat was belast met de zorg van de planten, bomen en de groenvoorzieningen in Paramaribo.

Recente ontwikkelingen

Door de steeds veranderende omstandigheden heeft de dienst zich verder uitgebreid. De taakstelling binnen de dienst is verruimd. Dit heeft te maken met het belang van de  dienstverlening naar de gemeenschap toe en de groeiende behoefte aan een integrale aanpak  van milieuproblemen. De huidige regering zal haar programma's ook afstemmen op de ontwikkelingen gericht op de toekomst.

 

Het directoraat Openbaar Groen (Milieu beheer) houdt zich thans bezig met milieu aspecten.

 

De taken van dit directoraat zijn onder andere:

  • Het verfraaien van onze binnenstad door het aanbrengen van beplantingen.
  • Het uitvoeren van diverse schoonmaakactiviteiten ( bezemen/vegen).
  • Het opruimen van kadavers, boomkap.
  • Het neerzetten van pleinen en gebouwen ten behoeve van de gemeenschap.
  • Het uitvoeren van onderhoud aan de terreinen van de verschillende monumenten.
  • Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden van diverse afwateringswerken.

Ook voert zij controle uit op de werkzaamheden middels de Milieu Politie, de Veldinspectie en de Algemene Coördinatie voor de distrikten.