Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt hard aan het herstel van openbare wegen in ons land. In dit kader is onlangs een pilotproject gestart aan de mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het OW-ministerie. Er is reeds een aanvang gemaakt de middenbermen af te scheren om meer veiligheid te garanderen op de weg en uiteindelijk verder te verfraaien.
OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEKEN AAN DISTRICTEN

OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEKEN AAN DISTRICTEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) start nog eens met het afleggen van werkbezoeken aan alle OW-kantoren landelijk. Het ligt in de bedoeling om in de verschillende districten overleg te plegen met de OW-dependances en districtscommissarissen om zo na te gaan wat de status is van de lopende projecten in de desbetreffende districten.
BUURTBEWONERS GEYSVLIETSTEEG PAKKEN ONTWATERINGSPROBLEMEN ZELF AAN

BUURTBEWONERS GEYSVLIETSTEEG PAKKEN ONTWATERINGSPROBLEMEN ZELF AAN

De wateroverlastproblemen van de Geysvlietsteeg in het ressort Latour wordt zelf aangepakt door de bewoners uit de buurt, in samenwerking met afdeling Ontwateringswerking van het ministerie van Openbare Werken (OW).
OW HULDIGT GEPENSIONEERDEN EN JUBILARISSEN 2017 EN 2018

OW HULDIGT GEPENSIONEERDEN EN JUBILARISSEN 2017 EN 2018

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft wederom gepensioneerden en jubilarissen in de bloemetjes gezet door deze te huldigen. Dit heuglijke feit werd op donderdag 02 en vrijdag 03 december 2021 in de hoofdtempel van vereniging Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat gevierd. OW-minister Riad Nurmohamed, beleidsadviseurs en zijn directieleden hebben deze bijzondere landsdienaren middels waarderende uitspraken bedankt voor hun jarenlange inzet.
OW HAALT ACHTERSTANDEN KLEDINGTOELAGES EN BENOEMINGEN NA 20 JAREN IN

OW HAALT ACHTERSTANDEN KLEDINGTOELAGES EN BENOEMINGEN NA 20 JAREN IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in de loop der jaren getracht verscheidene zaken op orde te stellen. Er is keihard gewerkt aan de uitbetaling van kledingtoelages aan nieuw aangetrokken personeel van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Bijkans 830 personeelsleden in verschillende functies, evenals onderhoudsmedewerkers, schoonmaaksters, voorlieden en andere technische werknemers zijn hierdoor opgelucht.
EINDOPLEVERING HERINRICHTING NIEUW WEERGEVONDENWEG EEN FEIT

EINDOPLEVERING HERINRICHTING NIEUW WEERGEVONDENWEG EEN FEIT

De eindoplevering van de heringerichte Nieuw Weergevondenweg heeft reeds plaats gehad. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) sprak van een modelweg, waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe technologie. Op dinsdag 30 november 2021 heeft deze eindoplevering plaatsgevonden, hetgeen betekent dat het OW-departement thans volledig verantwoordelijk is voor deze belangrijke verbindingsweg tussen Paramaribo en Wanica.
OW-MINISTER MAAKT KENNIS MET NIEUWE VAKBOND OGA

OW-MINISTER MAAKT KENNIS MET NIEUWE VAKBOND OGA

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van Openbare Werken (OW) bestaat heeft nu uit twee vakbonden. De nieuwe “Bond Personeel Openbaar Groen en Afvalbeheer” (BPOGA) wilt nieuw leven inblazen bij de leden en ze weer de moed geven geloof te hebben in de bond. In dit kader bracht het bestuur van de BPOGA op woensdag 24 november 2021 een kennismakingsbezoek aan minister Riad Nurmohamed, in aanwezigheid van directie en Staf.
ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT SPEELTUIN RENSPROJECT AAN

ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT SPEELTUIN RENSPROJECT AAN

De speeltuin te Rensproject in het ressort Weg naar Zee wordt dezer dagen voorzien van een schoonmaakbeurt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Initiatiefnemer, tevens onderdirecteur Afvalbeheer heeft dit op zich genomen, vanwege het feit dat de speeltuin zich al geruime tijd in een overwoekerde situatie bevindt. De kinderen uit de buurt konden geen gebruikmaken van de speeltuin, nu dus wel.
GROTE SCHOONMAAKACTIE IN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

GROTE SCHOONMAAKACTIE IN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

Diverse wegen in het uitgaanscentrum van Paramaribo worden schoongemaakt in het kader van 46-jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), geeft Jason Gummels aan die de trekker is van dit project.
BRAZILIAANSE AMBASSADEUR BRENGT BEZOEK AAN MINISTER OW

BRAZILIAANSE AMBASSADEUR BRENGT BEZOEK AAN MINISTER OW

Raphael Azeredo, de Braziliaanse ambassadeur in Paramaribo heeft ondertussen ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Dit gebeurde op woensdag 17 november 2021 in het kader van het intensiveren van de relatie die beide landen reeds jaren met elkaar hebben opgebouwd. Recentelijk hebben de ambassadeurs van Colombia en Turkije ook een bezoek gebracht aan de OW-minister.
BUURTWINKEL ALLENDESTRAAT OPENT HAAR DEUREN

BUURTWINKEL ALLENDESTRAAT OPENT HAAR DEUREN

De Allendestraat in het ressort Tammenga had al geruime tijd behoefte aan een buurtwinkel. Vanwege de steeds stijgende prijzen van de eerste levensbehoeften is de interesse nog meer gaan groeien zo een winkel op te zetten. In het kader hiervan is een buurtwinkel opgezet waar buurtbewoners van met name dat ressort terecht kunnen om de eerste levensbehoeften te halen tegen een betaalbare prijs. Zowel de bewoners van de Allendestraat en de omliggende straten zijn bijzonder ingenomen met dit initiatief.
OPENBARE WERKEN STELT WERKGROEP “ORGANISATIE EN BEHEER WEBSITE” IN

OPENBARE WERKEN STELT WERKGROEP “ORGANISATIE EN BEHEER WEBSITE” IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een werkgroep geïnstalleerd. Deze heeft als doel de website van het OW-ministerie in zijn geheel te herevalueren en voorstellen aan te bieden ter aanpassing of verbetering, alsmede het actualiseren van het algehele systeem. De installatie van deze zeer belangrijke werkgroep vond plaats op dinsdag 16 november 2021.
VOORBEREIDINGEN BOUW CORANTIJNBRUG IN VOLLE GANG

VOORBEREIDINGEN BOUW CORANTIJNBRUG IN VOLLE GANG

In het kader van de bouw van de megabrug over de Corantijnrivier om Suriname met Guyana te verbinden is een bezoek gebracht aan het buurland. De delegatie van dit bezoek bestond uit leden van het ministerie van Openbare Werken (OW), een consultancybedrijf en aannemers. Dit team heeft op maandag 15 november 2021 een onderhoud gehad met leden van ministry of Public Works Guyana. Er hebben wederom orrientaties plaatsgevonden, waarbij locaties zijn aangedaan waar de brug start aan de Surinaamse zijde en landt op het Guyanese grondgebied.
OW-MINISTER BRENGT ORIËNTATIEBEZOEK AAN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

OW-MINISTER BRENGT ORIËNTATIEBEZOEK AAN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

Na een intensief oriëntatiebezoek enkele weken geleden aan de binnenstad van Paramaribo bracht minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) onlangs een bezoek aan het uitgaanscentrum van Paramaribo. In dat deel van de binnenstad zijn legio bedrijven gevestigd waar niet alleen Surinamers, maar zeker ook duizenden toeristen van gebruikmaken.
OPENBARE WERKEN KRIJGT BEZOEK VAN AMBASSADEURS COLUMBIA EN TURKIJE

OPENBARE WERKEN KRIJGT BEZOEK VAN AMBASSADEURS COLUMBIA EN TURKIJE

Ambassadeurs van Columbia, Martha Cecilia Pinilla Perdomo en van Turkije, Bengü Yiğitgüden hebben onlangs een speciaal bezoek gebracht aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Tijdens dit bezoek zijn belangrijke zaken aan de orde gekomen, maar ook zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de betrokken landen te intensiveren. Het team werd vergezeld van de eerste Honorair Consul Jim Bousaid voor Turkije in Suriname.