Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Kortgedingrechter wijst handhaving dienstbetrekking OW-ers af

Kortgedingrechter wijst handhaving dienstbetrekking OW-ers af

Onlangs heeft de kortgedingrechter uitspraak gedaan in een dertigtal rechtszaken die waren aangespannen door personen die in dienst waren getreden doch waarvoor niet de gebruikelijke procedure van aantrekking is gevolgd.
MINISTER NURMOHAMED BEZOEKT LOPENDE PROJECTEN CORONIE EN NICKERIE

MINISTER NURMOHAMED BEZOEKT LOPENDE PROJECTEN CORONIE EN NICKERIE

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft sinds zijn aantreden vaker laten weten dat hij de districten frequenter zal bezoeken, zodat zaken vlotter kunnen verlopen. In het weekend van 17 tot 19 juni deed de OW-bewindsman Coronie en Nickerie wederom aan. Tijdens dit werkbezoek zijn diverse zaken geinspecteerd zoals wegen, ontwateringswerken, dienstwoningen, dienstvoertuigen, maaiprojecten en ook het vissersdorp te Post Rotterdam.
GRONDIGE AANPAK SLUIS OUDE CITRUSPLANTAGE PARAMARIBO NOORD

GRONDIGE AANPAK SLUIS OUDE CITRUSPLANTAGE PARAMARIBO NOORD

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft de situatie bij de sluis langs de Anton Drachtenweg bij het Citrusproject persoonlijk waargenomen. De bewindsman werd tijdens dit oriëntatiebezoek op maandag 06 juni 2022 vergezeld van districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, leden van Stichting Beter Wonen Morgenstond en de media. De OW-minister voerde aan dat er alles aan wordt gedaan om de afwatering in dit omliggende gebied te minimaliseren, zolang er geen structurele oplossing mogelijk is.
OW-minister brengt veldbezoeken aan Nickerie

OW-minister brengt veldbezoeken aan Nickerie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vertoeft dit weekend in het district Nickerie. De OW-minister maakt ook deel uit van de presidentiële delegatie die momenteel in het rijstdistrict aanwezig is. De bewindsman heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en enkele lopende en startende OW-projecten bezocht. De OW-topman was vergezeld van onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken Awinash Dewoe, Hoofd Wegen Maya Rampiare en afdeling Voorlichting.
NURMOHAMED SPREEKT CONFERENTIE “SAMEN WERKEN AAN WATER” TOE

NURMOHAMED SPREEKT CONFERENTIE “SAMEN WERKEN AAN WATER” TOE

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs de conferentie “Samen Werken aan Water” in Torarica toegesproken door middel van een presentatie. Klimaatverandering en waterverontreiniging bedreigen de gezondheid, veiligheid, drinkwater en voedselvoorziening in Suriname. Door deze uiteenzetting heeft hij het klimaat in Suriname weergegeven en is eveneens ingegaan op de effecten van de klimaatsverandering en watersituatie in Suriname.
OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT MET CONSORTIUM INGENIEURSBUREAUS

OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT MET CONSORTIUM INGENIEURSBUREAUS

Het ministerie van Openbare Werken (OW) gaat een heel bijzonder contract aan met het consortium Sunecon/Firm Engineering and IBT Engineering, teneinde enkele zeer markante infrastructurele projecten te realiseren. Deze contractondertekening op dinsdag 17 mei 2022 houdt in dat het consortium in opdracht van OW het finale ontwerp van de projecten tot stand moet brengen. Deze afzonderlijke handeling vond plaats op het OW-hoofdkantoor in aanwezigheid van de media en diverse actoren die zich zullen inspannen voor dit project.
OPENBARE WERKEN PRESENTEERT PPP-PROJECTEN AAN DE MEDIA

OPENBARE WERKEN PRESENTEERT PPP-PROJECTEN AAN DE MEDIA

In het kader van het investeringsbeleid van de overheid spant het ministerie van Openbare Werken (OW) zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van PPP (Public Private Partnership) aan te gaan met de Private Sector in Suriname alsook het buitenland. De Terms of Reference (TOR) van een tweetal projecten zijn op vrijdag 13 mei 2022 gepresenteerd aan relevante actoren en de media. De haalbaarheid van een mogelijke tweede brug over de Surinamerivier en het verduurzamen van het afvalbeheer kwamen middels presentaties aan de orde. Het ligt in de bedoeling dat deze projecten in een PPP-verband worden uitgevoerd.
HEVIGE RUKWINDEN EN ZWARE REGENBUIEN OP KOMST IN SURINAME

HEVIGE RUKWINDEN EN ZWARE REGENBUIEN OP KOMST IN SURINAME

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen (CIR) en de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) ressorterende onder het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn bezig voorbereidingen te treffen voor de natuurrampen die op komst zijn. Er is voldoende aanleiding aanwezig om de gemeenschap te waarschuwen voor de hevige rukwinden die binnenkort worden verwacht. Deze kunnen ook gepaard gaan met zware regenbuien, derhalve blijft het OW-ministerie de samenleving op de hoogte houden door eenieder op tijd van de juiste informatie te voorzien.
BAVP-OPLEIDING VOOR MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN VAN START

BAVP-OPLEIDING VOOR MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN VAN START

In het kader van de nieuwe organisatiestructuur bij het ministerie van Openbare Werken (OW) wordt duurzaam invulling gegeven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers bij het OW-ministerie. Enkele ambtenaren van dit departement zijn in de gelegenheid gesteld de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) te volgen, teneinde beter invulling te geven aan hun functie bij het uitvoeren van taken. De lessen zijn maandag 9 mei 2022 van start gegaan.
KAMEELBRUG ONDERGAAT GRONDIGE RENOVATIEBEURT

KAMEELBRUG ONDERGAAT GRONDIGE RENOVATIEBEURT

De brug over het Saramaccakanaal die bekend staat als de Kameelbrug en die de Commissaris Weytingweg verbindt met de Bomaweg, is onlangs gerenoveerd. De brug vertoonde al geruime tijd mankementen die spoedig moesten worden hersteld. Zowel weggebruikers als bewoners uit de omgeving hebben meerdere malen aan de bel getrokken om de onvolkomenheden aan de brug op te pakken. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de problemen opgelost.
CEREMONIËLE CONTRACTONDERTEKENING BOUW CORANTIJNBRUG EEN FEIT

CEREMONIËLE CONTRACTONDERTEKENING BOUW CORANTIJNBRUG EEN FEIT  

In het kader van de bouw van de brug over de Corantijnrivier hebben zowel de ceremoniële contractondertekening als de Launch van de Expression of Interest (EOI) reeds plaatsgevonden. Deze markante handelingen zijn gepleegd op woensdag 04 mei 2022 op het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken (OW). Teneinde dit bijzondere aangelegenheid bij te wonen is een speciale delegatie uit Guyana afgereisd naar Suriname. Deze bestond uit minister Juan Anthony Edghill, directeur Vladim Persaud, adviseur Patrick Thompson, Martyn Joab van WSP Caribbean Limited en Malvie Talbot van de Guyanese Ambassade in Suriname.
OW BRENGT BEZOEK AAN AFOBAKADAM EN ZWAAR GETROFFEN GEBIEDEN

OW BRENGT BEZOEK AAN AFOBAKADAM EN ZWAAR GETROFFEN GEBIEDEN

Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken (OW), met als aanvoerder, directeur Sergio Kadosoe, van Onderzoek en Dienstverlening, bracht een oriëntatiebezoek aan de door water getroffen gebieden in het district Brokopondo. Tijdens dit bezoek op woensdag 20 april 2022, is de situatie bij de stuwdam waargenomen, maar ook zijn enkele dorpen aangedaan in de nabijgelegen gebieden die zwaar te kampen hebben met het wateroverlastprobleem. OW wil door dit bezoek nagaan hoe een bijdrage te kunnen leveren aan de omliggende dorpen.
BEWAKERSTEAM OW ONTVANGT CERTIFICAAT NA VEILIGHEIDSTRAINING

BEWAKERSTEAM OW ONTVANGT CERTIFICAAT NA VEILIGHEIDSTRAINING

In het kader van de loopbaanontwikkeling en duurzaam beleid heeft afdeling Ministeriele Plan Unit (MPU) van het ministerie van Openbare Werken (OW) een trainingsmanual samengesteld. Dit, ter verbetering en het updaten van de kennis van alle medewerkers van het OW-ministerie. In opdracht van minister Riad Nurmohamed zijn met het oog op deze ontwikkelingen, zaterdag 16 april 2022, trainingen verzorgd voor het bewakersteam door N.V. Brotherhood Security.
OW-STAF ONTVANGT CERTIFICATEN VOOR PARTICIPATIE PPP-TRAINING

OW-STAF ONTVANGT CERTIFICATEN VOOR PARTICIPATIE PPP-TRAINING

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stimuleert hij het werken in Public Private Partnership (PPP-verband) om projecten te realiseren. Het OW-ministerie heeft De Wereldbank meerdere malen op bezoek gehad om na te gegaan hoe het werken in PPP-verband kan worden bevorderd. In dit kader zijn diverse stafleden onlangs in de gelegenheid gesteld een PPP-training te volgen, waarna zij ook een certificaat ontvingen.
ADEK-STUDENTEN KRIJGEN PRESENTATIE VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT

ADEK-STUDENTEN KRIJGEN PRESENTATIE VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een presentatie gegeven voor eerstejaarsstudenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het ging bij deze om studenten die dit schooljaar zijn gestart met studierichting Civiele Techniek bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW). Diverse stafleden van het ministerie waren deelgenoot van de presentatie in de conferentiezaal van OW.