Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OW-MINISTER EN STAFLEDEN LEGGEN WERKBEZOEK AF AAN NICKERIE

OW-MINISTER EN STAFLEDEN LEGGEN WERKBEZOEK AF AAN NICKERIE

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) wederom een werkbezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie. Naast verschillende items die op het programma stonden is er ook startsein gegeven voor het project “Ophalen van lozingen en plaatsen van duikers in Nieuw-Nickerie”. Zowel de OW-minister als de vier directeuren hebben tijdens dit bezoek op vrijdag 14 januari 2022 het OW-personeel in Nickerie enorme moed ingesproken.
OW-MINISTER NEEMT AWS-MEETSTATION CORONIE OFFICIEEL IN GEBRUIK

OW-MINISTER NEEMT AWS-MEETSTATION CORONIE OFFICIEEL IN GEBRUIK

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een nieuw AWS-meetstation (Automatic Weather Station) in het district Coronie officieel in gebruik genomen. Het station is enkele weken geleden geïnstalleerd en op donderdag 13 januari 2022 door de OW-topman  en burgervader Maikel Winter van het kokosdistrict plechtig gelanceerd. Naast de ingebruikname heeft de OW-bewindsman samen met zijn staf een onderhoud gehad met het OW-personeel aldaar. Er is ook een bezoek gebracht aan enkele lopende projecten in het district Coronie.
OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEK AAN COMMEWIJNE

OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEK AAN COMMEWIJNE

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs weer een werkbezoek gebracht aan het district Commewijne. Dit in het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie. Naast het bezoeken van lopende projecten is ook aandacht besteed aan het OW-personeel dat onder alle omstandigheden het werk onder controle houdt. De OW-minister werd tijdens dit bezoek vergezeld van zijn directeuren, onderdirecteuren, adviseurs en afdelingshoofden.
ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT OOK TROPICAL SPEELTUIN AAN

ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT OOK TROPICAL SPEELTUIN AAN

De Tropical speeltuin en Sportcentrum Desi Samson, op de hoek van de Zapatata- en Anwar Sadastraat in het ressort Tamenga worden dezer dagen gemaaid en schoongemaakt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA).
OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN MAROWIJNE

OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN MAROWIJNE

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs aanvang gemaakt met het wederom afleggen van werkbezoeken aan districten. Na in december 2021 het district Saramacca te hebben bezocht is op donderdag 06 januari 2022 het district Marowijne aangedaan. Het nieuwe districtsorganogram is tijdens dit werkbezoek aan het desbetreffende OW-personeel gepresenteerd en de moed toegesproken.
DOKSENCLUB KRIJGT TOESTEMMING SLECHTE POSITIE LIBANONWEG ZELF AAN TE PAKKEN

DOKSENCLUB KRIJGT TOESTEMMING SLECHTE POSITIE LIBANONWEG ZELF AAN TE PAKKEN

Ondernemer Gerard van den Bergh van de bekende “ De Doksenclub” en “ De Vliegende Eend” heeft groen licht gekregen van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) om de Libanonweg te egaliseren en te profileren. De Libanonweg is een onverharde weg en behoefde een verbeterd en veiliger rijcomfort vanwege de vele transporten van en naar de voornoemde ondernemingen ook een frequentere onderhoudsbeurt. Derhalve deed de ondernemer een voorstel naar de OW-minister toe voor het kunnen onderhouden van de weg op eigen houtje.
OPENBARE WERKEN PAKT WOONKLIMAAT DIVERSE BUURTEN DRASTISCH AAN

OPENBARE WERKEN PAKT WOONKLIMAAT DIVERSE BUURTEN DRASTISCH AAN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verdere verbetering van het woonklimaat in diverse buurten onlangs een bekendmaking gelanceerd. Het OW-ministerie acht het noodzakelijk enige ordeningsmaatregelen te treffen op het gebied van onderhoud van bermen, goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen, alsmede het schoonhouden van het milieu. Per 01 januari 2022 zal verbaliserend worden opgetreden tegen overtreders.
CEREMONIELE OPLEVERING BRUG MANDARIJNSTRAAT TE CLEVIA

CEREMONIELE OPLEVERING BRUG MANDARIJNSTRAAT TE CLEVIA

Aannemingsbedrijven SUBIN Construction en AGWW kwamen onlangs in aanmerking om drie bruggen te renoveren in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW). Bij de laatste opgeleverde opdracht werd de gerenoveerde houten brug aan de Mandarijnstraat te Clevia op dinsdag 21 december 2021 ceremonieel in gebruik genomen. OW-minister Riad Nurmohamed werd bij de opening vergezeld van onder meer DC Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost.
STARTSEIN RENOVATIE OW-KANTOREN EN GEBOUWEN

STARTSEIN RENOVATIE OW-KANTOREN EN GEBOUWEN

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken constateerde hij dat de meeste gebouwen van het OW-ministerie in een zeer slechte staat verkeren, alsook de afdelingen binnen de OW-gebouwen behoorlijk zijn verwaarloosd. In dit kader is op donderdag 16 december 2021 het startsein gegeven aan een viertal renovatieprojecten van ruimten en/of gebouwen die in slechte tot zeer slechte staat verkeerden.
INVESTEERDERS MELDEN ZICH AAN BIJ OPENBARE WERKEN

INVESTEERDERS MELDEN ZICH AAN BIJ OPENBARE WERKEN

In het kader van het investeringsbeleid van de overheid spant het ministerie van Openbare Werken (OW) zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van PPP (Public Private Partnership) aan te gaan met particuliere bedrijven, zowel lokaal als internationaal. Recentelijk heeft het ministerie van OW op het gebied van appartementen cq integrale woningbouw- oplossingen, afvalbeheer, multiverdieping parkeerhavens, overheidskantoorgebouwen alsook infrastructurele werken een aantal Expression of Interest (EOI) gepubliceerd. De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen was vastgesteld op 30 november 2021.
SAMENWERKING OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VOOR ORDENING BINNENSTAD

SAMENWERKING OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VOOR ORDENING BINNENSTAD

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in samenspraak met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), het bedrijfsleven, verschillende horecabedrijven uit de binnenstad van Paramaribo en het districtscommissariaat van Paramaribo Noord-Oost een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het ligt in de bedoeling dat samen zal worden gewerkt aan het aantrekkelijker en veiliger maken van de binnenstad van Paramaribo.
OPENBARE WERKEN START MET RENOVATIE STAATSGEBOUWEN

OPENBARE WERKEN START MET RENOVATIE STAATSGEBOUWEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) staat reeds klaar voor de uitvoering van bouw- en stedenbouwkundige projecten in Paramaribo. Op dinsdag 14 december 2021 is door president Chandrikapersad Santokhi het startsein gegeven op een door OW georganiseerde ceremoniële bijeenkomst, naast het gebouw van de Staatsraad. Deze gelegenheid was ook bedoeld voor de oplevering van werken, die in de afgelopen periode zijn afgerond door OW.
OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN SARAMACCA

OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN SARAMACCA

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs een aanvang gemaakt met het wederom afleggen van werkbezoeken aan districten. Districten hebben nu een eigen districtsorganisatie die duurzaam is geworden. Op vrijdag 10 december 2021 is in het district Saramacca aanzet gegeven om het nieuwe districtsorganogram aan het OW-personeel te presenteren. OW-minister Riad Nurmohamed brengt op deze wijze verandering in de situatie door de organisatiestructuur aan te passen.
INSPECTIEWERKZAAMHEDEN SARAMACCAKANAAL VAN START GEGAAN

INSPECTIEWERKZAAMHEDEN SARAMACCAKANAAL VAN START GEGAAN

Voor het Saramaccakanaalproject zijn de consultants in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) onlangs begonnen met het inspecteren van het Saramaccakanaal, voordat men overgaat tot het rehabiliteren van het Saramaccakanaal.
OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt hard aan het herstel van openbare wegen in ons land. In dit kader is onlangs een pilotproject gestart aan de mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het OW-ministerie. Er is reeds een aanvang gemaakt de middenbermen af te scheren om meer veiligheid te garanderen op de weg en uiteindelijk verder te verfraaien.