Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
MINISTER NURMOHAMED RONDT WERKBEZOEKEN AF IN NEDERLAND

MINISTER NURMOHAMED RONDT WERKBEZOEKEN AF IN NEDERLAND

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft op uitnodiging van de presidentiele delegatie tijdens het werkbezoek in Nederland meegedaan aan de tour in de Rotterdamse Haven. De OW-bewindsman heeft tijdens deze rondvaart de waterbouwkundige werken, het waterbeheer en het beheer van de havens in deze rivier waargenomen. Ter afsluiting van zijn werkbezoek deed de Surinaamse minister van Openbare Werken het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer aan.
NURMOHAMED BEZOEKT IUCN WORLD CONSERVATION CONGRESS 2020 IN FRANKRIJK

NURMOHAMED BEZOEKT IUCN WORLD CONSERVATION CONGRESS 2020 IN FRANKRIJK

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens zijn buitenlands werkbezoek op uitnodiging van de directeur het Hydrometrisch en Flood Management Instituut in de Franse stad Nimes aangedaan. In dit kader is er een presentatie gehouden door het instituut over hoe om te gaan met overstromingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van State of Art Technology. Deze methoden zullen verder worden besproken, indien mogelijk ook in Suriname worden geïntroduceerd via het Bio Plateau Project tussen Suriname, Frans Guyana en Brazilië.

MINISTER NURMOHAMED LEGT BIJZONDERE BEZOEKEN AF IN NEDERLAND

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vertoeft momenteel in Nederland en heeft ondertussen enkele belangrijke bezoeken afgelegd.
OPENBARE WERKEN START DIVERSE TRAININGEN VOOR PERSONEELSLEDEN

OPENBARE WERKEN START DIVERSE TRAININGEN VOOR PERSONEELSLEDEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het organogram inmiddels aangepast waarbij Onderzoek en Dienstverlening (O & D) als een vierde directoraat erbij is gekomen. In dit kader zijn onlangs informatiesessies gehouden voor ambtenaren die voornamelijk tewerk zijn gesteld bij het nieuwe directoraat, alsook voor hen die invulling geven aan de nieuwe structuren binnen het aangepaste organogram. De eerste infosessie betrof “taken en bevoegdheden van nieuwe stafleden” en de tweede ging over het “aanbestedingsproces op het OW-ministerie”.
OW TEKENT CONTRACTEN MET AANNEMERS INFRASTRUCTURELE PROJECTEN

OW TEKENT CONTRACTEN MET AANNEMERS INFRASTRUCTURELE PROJECTEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft contracten ondertekend met vier aannemingsbedrijven die grote infrastructurele projecten uitvoeren. De overeenstemming is bereikt om de werkzaamheden te hervatten. Dit gebeurde op vrijdag 27 augustus 2021 door een nieuwe contractondertekening. Baitali N.V., Kuldipsing N.V., Tjongalanga N.V. en APS N.V. zullen nu terstond overgaan tot het herstarten van de lopende projecten.
OPENBARE WERKEN WENST WIJZIGING COMPTABILITEITSWET 2019

OPENBARE WERKEN WENST WIJZIGING COMPTABILITEITSWET 2019

Vanwege de per 1 januari 2020 in werking getreden Comptabiliteitswet 2019 heeft minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken (OW) een voorstel ingediend bij het ministerie van Financiën en Planning om deze wet met spoed aan te passen. De bedoeling is dat dit bespreekbaar wordt gemaakt in de Raad van Ministers (RvM) en de aanbestedingswet navenant wordt aangepast dan wel het opnieuw initiëren van een comptabiliteitsbesluit.
PILOT PROJECT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING WINTI WAI VAN START GEGAAN

PILOT PROJECT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING WINTI WAI VAN START GEGAAN

Onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie van het ministerie van Openbare Werken (OW) hield onlangs een presentatie waarin duidelijk is aangegeven dat het een gezaghebbende organisatie moet worden binnen de watersector en in de samenleving, zowel nationaal als regionaal. De uitdaging is op lange termijn te beschikken over een solide Nationale Water Autoriteit (NWA) in Suriname. Dit initiatief is door het onderdirectoraat genomen om een betere woonomgeving te creëren betreffende waterhuishouding voor de samenleving.
JULARIASTRAAT HER INGEBRUIKGENOMEN NA BESTRATING DOOR BURGERINITIATIEF

JULARIASTRAAT HER INGEBRUIKGENOMEN NA BESTRATING DOOR BURGERINITIATIEF

Tijdens een ceremoniële her ingebruikname van de Julariastraat, zijstraat Gongrijpstraat, in Paramaribo Noord heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) enkele specifieke zaken naar voren gebracht. De bewindsman zei dat Suriname nog te kampen heeft met een financiële crisis, derhalve deed hij een oproep op de samenleving een handje mee te helpen met de infrastructurele werken. De OW-minister voerde op donderdag 05 augustus 2021 ook aan dat vanwege het initiatief van de buurtbewoners de ondersteuning van het OW-ministerie onmiddellijk is toegezegd bij het rehabiliteren van de straat.
OPENBARE WERKEN TEKENT OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

OPENBARE WERKEN TEKENT OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een bijeenkomst met contractors voor maaiwerkzaamheden enkele werkafspraken gemaakt. Maanden terug gaf de bewindsman duidelijk aan dat tijdens het uitvoeren van grote projecten, waarbij het betalen van belasting verplicht is, daar openbaarheid aan te zullen geven. Op donderdag 05 augustus 2021 zijn nieuwe overeenkomsten getekend tussen de aannemers en het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat belast is met maaiprojecten binnen het OW-ministerie.
NOORD COMMEWIJNE TOERISME CLUSTER TEKENT MOU MET OPENBARE WERKEN

NOORD COMMEWIJNE TOERISME CLUSTER TEKENT MOU MET OPENBARE WERKEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) tekende een Memorandun of Understanding (MoU) met de Noord Commewijne Toerisme Cluster. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen hoe samen te werken aan de rehabilitatie van het 24 km pad, dat loopt door verschillende plantages vanaf Rust en Werk tot Bakkie. Vertegenwoordiger Sebastiaan Spek was bijzonder ingenomen met de samenwerkingsovereenkomst die onlangs is afgesloten.
OPENBARE WERKEN REHABILITEERT PARKEERRUIMTE EN LOOPPAD M.A. TAUSSCHOOL

OPENBARE WERKEN REHABILITEERT PARKEERRUIMTE EN LOOPPAD M.A. TAUSSCHOOL

De nieuwe parkeerruimte en het looppad voor de M.A. Tausschool aan de Commissaris Weythingweg draagt bij aan de verkeersveiligheid voor de leerlingen en buurtbewoners. Dit is een van de drie pilotprojecten van het ministerie van Openbare Werken (OW) om structureel issues aan te pakken, rakende het beleidsaandachtspunt verkeersveiligheid. De parkeerruimte en het looppad zijn op donderdag 05 augustus 2021 in gebruik genomen.
MINISTER OPENBARE WERKEN WIL AANPASSING PERSONEELSWET 1962

MINISTER OPENBARE WERKEN WIL AANPASSING PERSONEELSWET 1962

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) gaat een wetsvoorstel indienen om enkele artikelen van de Personeelswet 1962 aan te passen. Vanaf het aantreden van de OW-minister heeft hij onrechtvaardige benoemingen geconstateerd die zich op het laatste moment, kort voor de verkiezingen hebben voltrokken. Om meer ongeoorloofde situaties in de toekomst te voorkomen zullen een aantal artikelen spoedig gewijzigd moeten worden.
TERUGHALEN STAATSVOERTUIGEN GESTART EN DIENSTAUTO’S KRIJGEN BLAUWE PENNING

TERUGHALEN STAATSVOERTUIGEN GESTART EN DIENSTAUTO’S KRIJGEN BLAUWE PENNING

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig staatsvoertuigen terug te halen die buiten de wettelijke regelingen zijn aangeschaft. Momenteel is het ministerie gestart met de laatste fase van voertuigen die buiten de procedurele regels zijn gekocht of toegeëigend, deze zullen nu worden ingetrokken. De correcte procedure bestaat onder andere uit het bewijs van betaling, toestemming van de Raad van Ministers (RvM), een resolutie en de overschrijving. Voertuigen van niet-gewezen ministers, aangeschaft door derden, zonder een openbare inschrijving, zullen ook direct worden teruggehaald. Bezitters van “last minute-voertuigen” van de staat, die bij het bezoek van OW de komende dagen de nodige stukken niet kunnen aantonen, zullen met de sterke hand het voeruig moeten afstaan. OW zal de administratieve verwerking op een correcte manier verder afhandelen.
UNDP EN EU SCHENKEN APPARATUUR EN VOERTUIGEN AAN OPENBARE WERKEN

UNDP EN EU SCHENKEN APPARATUUR EN VOERTUIGEN AAN OPENBARE WERKEN

Afdeling Waterloopkundige Dienst (WLA) van het ministerie van Openbare werken (OW) heeft diverse apparatuur en logistieke middelen ontvangen van de Europese Unie (EU) en de United Nations Development Programme (UNDP). De donatie werd gedaan in het kader van het Global Climate Change Alliance Plus (GCCA+) Fase 2 project en overhandigd op dinsdag 27 juli 2021.
OPENBARE WERKEN TEKENT BAGGERCONTRACT SURINAMERIVIER MET JOINT VENTURE BAGGERBEDRIJF DE BOER EN BOSKALIS

OPENBARE WERKEN TEKENT BAGGERCONTRACT SURINAMERIVIER MET JOINT VENTURE BAGGERBEDRIJF DE BOER EN BOSKALIS

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft ondertussen het contract getekend met baggerbedrijf De Boer-Boskalis Joint Venture. Baggerbedrijf de Boer is een middelgroot familiebedrijf en Boskalis, een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld en tevens actief in maritieme infrastructuur en de “off shore-sector”. Beide Nederlandse bedrijven zijn gerenommeerd in het uitvoeren van baggerprojecten wereldwijd. Op maandag 26 juli 2021 gaf minister Riad Nurmohamed, de baggeraar, de directievoerder en alle andere actoren het startsein om de nodige voorbereidingen te treffen voor dit megaproject.