Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Openbare Werken pakt wateroverlastproblemen aan

Openbare Werken pakt wateroverlastproblemen aan

Grote delen van Paramaribo-Noord lopen nog steeds onder water. Gebieden als Tourtonne vijf, Maretraite en Morgenstond stonden na zware, maar zeker aanhoudende regenbuien wederom blank in het afgelopen weekend. Afgezien van het ontwateringsprobleem zorgde een ernstig verkeersongeval voor een enorme stroomonderbreking, waardoor de sluizen en pompgemalen te Boomskreek de hele dag door niet hebben kunnen functioneren. Wateroverlast kan ontstaan door langdurige neerslag maar ook bij een korte hevige neerslag
KANTOOR OPENBARE WERKEN PARA EEN FEIT

KANTOOR OPENBARE WERKEN PARA EEN FEIT

In het kader van decentralisatie heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) thans een dependance in het district Para. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking aan te gaan met ondernemer Sandely Main van S. Main Transport N.V. Het nieuwe kantoor van OW is op donderdag 11 maart 2021 officieel in gebruik genomen.
Meteorologische Dienst Suriname ontvangt voertuig uit GCCA-project

Meteorologische Dienst Suriname ontvangt voertuig uit GCCA-project

United Nations Development Program (UNDP) Suriname heeft in samenwerking met de Europese Unie (EU) een voertuig geschonken aan de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) uit het Global Climate Change Alliance (GCCA+) project. Mevrouw Sukarni Sallons-Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname sprak van een heugelijk feit en is erg ingenomen met deze uitstekende donatie die werd gedaan op woensdag 10 maart 2021.
Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier start binnenkort

Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier start binnenkort

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) zei desgevraagd dat het belangrijk is om de Surinamerivier uit te baggeren. De vaargeul voldoet al enkele jaren niet aan de diepte die vereist is om grote schepen binnen te halen en de goederen die daarmee gepaard gaan. Het uitbaggeren is volgens de bewindsman van eminent belang voor ons land, gelet op het feit dat dit effect zal hebben op de toename van het vrachtverkeer en op de vrachtprijs. Voorts kan de uitbreiding van onder andere de olie-industrie zorgen voor een gigantische ontwikkeling.
OW kondigt verbetering vuilophaaldiensten aan

OW kondigt verbetering vuilophaaldiensten aan

Al geruime tijd stromen er klachten vanuit de samenleving bij het ministerie van Openbare Werken (OW) binnen. Uit een serie van klachten blijkt dat in enkele woonwijken/ressorten het vuil niet optimaal wordt opgehaald en zich blijft ophopen. Het ministerie doet hierbij een dringend beroep op de samenleving om zich te houden aan de aangegeven ophaaldagen. Ook wordt iedere bewoner erop gewezen dat het huisvuil voor de inrit netjes in afgesloten zakken worden geplaatst en aangeboden.
Update OW aangaande voorbereidingen bouw Corantijnbrug

Update OW aangaande voorbereidingen bouw Corantijnbrug

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) liet tijdens een update optekenen  dat de voorbereidingen met betrekking tot de bouw van de Corantijnbrug op schema zijn. De regeringen van Suriname en Guyana hebben elkaar al geruime tijd te kennen gegeven dat de intentie voor een brug over de Corantijnrivier degelijk aanwezig is. Als gevolg van dit megaplan is er destijds een feasibility study aangekondigd door beide landen, waarbij 37 bedrijven uit verschillende continenten zich reeds hebben aangemeld tot 01 maart 2021.
Verkeerslichten Van ’t Hogerhuysstraat, hoek Slangenhoutstraat weer in werking

Verkeerslichten Van ’t Hogerhuysstraat, hoek Slangenhoutstraat weer in werking

Het ministerie van Openbare Werken is bezig geweest om de portalen met inbegrip van verkeerslichten op het kruispunt van de Van ‘t Hogerhuysstraat/Slangenhoutstraat te herstellen. Na heel hard werken zijn de verkeerslichten op dit zeer belangrijke kruispunt per woensdag 03 maart 2021 wederom in werking gesteld. Deze portalen liepen in oktober 2020 enorme schade op na te zijn aangereden, vandaar dat de constructie moest worden gedemonteerd. Het ministerie van OW heeft getracht om de herstelwerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.
OW-minister Nurmohamed brengt wederom werkbezoek aan Nickerie

OW-minister Nurmohamed brengt wederom werkbezoek aan Nickerie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft wederom een bezoek gebracht aan het district Nickerie. Het nogmaals aandoen van het rijstdistrict had als doel de maatregelen die enkele maanden geleden waren aangekondigd te inspecteren. De OW-minister kondigde vernieuwingen van alle kantoren in alle districten aan. Projecten en voorstellen gedaan door het districtscommissariaat liggen jaren bij de OW-dependance, maar zijn niet opgepakt, terwijl ze een urgente karakter hebben. De OW-bewindsman voerde verschillende gesprekken tijdens zijn bezoek in het afgelopen weekend.
Ministers OW en LVV brengen bezoek aan Coronie

Ministers OW en LVV brengen bezoek aan Coronie  

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) hebben op dinsdag 23 februari 2021, een werkbezoek gebracht aan het district Coronie. Zij werden ontvangen door de districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter. Er zijn gesprekken gevoerd met de veehouders, boeren en landbouwers, waarbij zij hun problemen kenbaar maakten aan de bewindslieden. Verder is er ook een ontmoeting geweest tussen het personeel van OW en LVV en de ministers.
Minister Nurmohamed vraagt naar onderzoek

Minister Nurmohamed vraagt naar onderzoek

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft vrijdag tijdens een persconferentie aangegeven de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en het Openbaar Ministerie te vragen om een onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden die geconstateerd zijn op het ministerie.
Minister OW bezoekt Meteorologische Dienst te zanderij

Minister OW bezoekt Meteorologische Dienst te zanderij

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Meteorologische Dienst te Zanderij. Het station verschaft informatie over de klimaat-ontwikkelingen, vliegverkeer, schepen, infrastructuur etc. Middels een presentatie, gehouden door meteoroloog Roel Oehlers, zijn enkele probleem punten voorgehouden aan de bewindsman, over de dienst te Zanderij. Eén van de problemen is een te kort aan personeel. Oehlers geeft aan dat een bepaalde sectie van de dienst, namelijk het weerstation, 1×24 uur draait, waarbij er om het ene uur, het weer en de klimaatsveranderingen worden opgemeten. De Sectie wordt gedraaid door vier (4) personen, die in shift verband werken. Verder geeft hij aan dat het meubilair aan vervanging toe is.
Eerste verbindingsbrug te plantage Brouwerslust opgeleverd

Eerste verbindingsbrug te plantage Brouwerslust opgeleverd

Het rehabiliteren van verbindingsbruggen die de verschillende plantages aan de rechteroever van de Commewijnerivier verbinden, is reeds gestart. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in dit kader op dinsdag 16 februari 2021, de oplevering van een der bruggen die het pad verbindt, bijgewoond. Bij dit bijzondere moment waren ook aanwezig de burgervader van Commewijne, Mohamedsafiek Radjab en minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.
Minister Nurmohamed brengt oriëntatiebezoek aan J.A. Pengel Airport

Minister Nurmohamed brengt oriëntatiebezoek aan J.A. Pengel Airport

De NV Luchthavenbeheer is drukdoende werkzaamheden te verrichten aan de gebouwen op de Internationale Luchthaven te Zanderij. Dit constateerde de OW-minister Nurmohamed op vrijdag 12 februari 2021 tijdens zijn bezoek aan de luchthaven. Vervolgens werd te kennen gegeven dat het project: “renovatie en uitbreiding van de J.A. Pengel International Airport”, welke zou worden gefinancierd door een lening van China voorlopig is stopgezet en zal worden geëvalueerd.
Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed legde tijdens een veldbezoek uit dat wegen primair van damwanden worden voorzien, wanneer er sprake is van afkalving. Zo is de positie van de Ammazone- en de Guaranistraat in een zeer gevaarlijke situatie komen te verkeren dat er acuut moest worden ingegrepen. Hij geeft tijdens dit oriëntatiebezoek op vrijdag 05 februari 2021 aan dat dit project eerder was voorbereid en de uitvoering vanwege de urgentie van start was gegaan.
Gebieden met ontwateringsproblemen krijgen aandacht van OW

Gebieden met ontwateringsproblemen krijgen aandacht van OW

Minister Nurmohamed van Openbare Werken heeft onlangs weer een ronde ingelast om zich te oriënteren in diverse buurten die te kampen hebben met wateroverlast. Binnenkort zal het ministerie het startsein geven om landelijk kanalen op te halen, bermen te verstevigen en sleuven te creëren, zodat het water makkelijk afgevoerd kan worden.