Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OW ontbost dichtbegroeide wegen binnen landbouwgebied te Uitkijkpolder

OW ontbost dichtbegroeide wegen binnen landbouwgebied te Uitkijkpolder

Het ministerie van Openbare Werken is op dit moment bezig met het ontbossen van de dichtbegroeide Leiding 4 en 4A te Saramacca. Het gaat bij dezen om de eerste fase van een plan dat ondertussen van start is gegaan. De ontbossing van de weg heeft jaren op zich laten wachten, desalniettemin stellen de landbouwers van dit gebied de aanpak van het ministerie zeer op prijs.
Aanvang rehabilitatie steigers Leonsberg, Platte Brug en Montresor

Aanvang rehabilitatie steigers Leonsberg, Platte Brug en Montresor

Het ministerie van Openbare Werken stelt dat voor haar de verkeersveiligheid en veiligheid van de mens centraal staan. In dit kader wordt een drietal steigers gerehabiliteerd, namelijk de steigers te Leonsberg, Montresor en Platte brug. Minister Riad Nurmohamed bracht op dinsdag 27 oktober 2020 een orriëntatiebezoek aan de werkzaamheden bij de steiger te Leonsberg en wenste de medewerkers en de aannemer succes met de werkzaamheden.
DC Coronie krijgt bezoek van OW-minister Nurmohamed en bussen voor schoolvervoer

DC Coronie krijgt bezoek van OW-minister Nurmohamed en bussen voor schoolvervoer

Bureau Eenheid van het Kabinet van de President heeft samen met het ministerie van Openbare Werken twee bussen beschikbaar gesteld voor het districtscommissariaat Coronie. De overeenkomst is op zondag 25 oktober 2020 getekend in de multifunctionele zaal van dit district. Deze personenbussen zijn bestemd voor de districtsbewoners, maar in het bijzonder voor de schoolgaande kinderen.
Overhandiging verf- en werkmateriaal aan Openbare Werken

Overhandiging verf- en werkmateriaal aan Openbare Werken

Enkele rr-leden van het ressort Welgelegen hebben werkmaterialen geschonken aan het ministerie van Openbare Werken. Minister Riad Nurmohammed, directeur Ellen Dest van het directoraat Openbaar Groen en directeur Santosh Soman van het directoraat Civiel Technische Werken hebben op maandag 26 oktober 2020, de schenking in ontvangst genomen en stellen de donatie zeer op prijs.
Vervanging OW-coördinatoren Saramacca, Domburg en Commewijne

Vervanging OW-coördinatoren Saramacca, Domburg en Commewijne

In het kader van reorganisatie binnen het ministerie van Openbare Werken heeft de leiding besloten om enkele coördinatoren in verschillende ressorten en districten te vervangen.
Instelling werkgroepen beleidsaanpassing bouw -en verkavelingsvergunningen en vuilophaal

Instelling werkgroepen beleidsaanpassing bouw -en verkavelingsvergunningen en vuilophaal

Om het verkrijgen van een vergunning te vergemakkelijken en controle op het bouwen en verkavelen te verbeteren heeft Minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken (OW) werkgroepen ingesteld. Ook voor de vuilophaal – en verwerkingsdienst is er een werkgroep ingesteld om deze te moderniseren en te professionaliseren. Als u wilt verkavelen en bouwen dient u eerst een vergunning daarvoor aan te vragen bij het Ministerie van Openbare Werken. Echter houdt niet een ieder zich aan deze regel. Als u zonder toestemming van het ministerie begint te verkavelen en een woonhuis of bedrijf opzet loopt u het risico verkeerd te bouwen en daarvoor een boete opgelegd te krijgen. Uw bedrijf of woonhuis mag geen hinder zijn voor de buurt.
Stichting Wan Okasi brengt bezoek aan OW-minister Nurmohamed

Stichting Wan Okasi brengt bezoek aan OW-minister Nurmohamed

Stichting Wan Okasi die zich bezig houdt met mensen die visuele- of andere lichamelijke beperkingen heeft een document overhandigd aan minister Riad Nurmohamed van Openbare werken. Zij vragen naar betere faciliteiten, betreffende infrastructuur, aangepaste gebouwen met betere voorzieningen en een sociale bijdrage in verschillende vormen.
Minister Nurmohamed brengt Navratri-bezoek aan Shri Ram Mandir te Doekhieproject

Minister Nurmohamed brengt Navratri-bezoek aan Shri Ram Mandir te Doekhieproject

In het kader van Navratri, bracht minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken een bezoek aan de Shri Ram Mandir te Doekhieproject in het ressort Tammenga. Het bestuur nodigde ook minister Krishna Mathoera van Defensie uit. Beide bewindslieden hebben op dinsdag 20 oktober 2020 de negen nachten durende devotionele dienst binnen het Hindoeïsme, bijgewoond.
Reactie OW op bericht DWT

Reactie OW op bericht DWT

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) geeft aan dat er wel gecommuniceerd is vanuit het ministerie met betrekking tot het bouwsel op de hoek van de Freon-, de Graniet- en de verlengde Anamoestraat.
Ministers OW en ROM brengen bezoek aan dijk te Weg naar Zee

Ministers OW en ROM brengen bezoek aan dijk te Weg naar Zee

De dijk te Weg naar Zee verkeert al geruime tijd in een enorme kwetsbare staat. Ondanks het feit dat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) onlangs zorgde voor herstelwerkzaamheden is de dijk wederom doorbroken door de druk van het machtige zeewater. De ontstane situatie was de aanleiding waarom minister Riad Nurmohamed samen met zijn collega Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) een bliksembezoek brachten aan het gebied. Dit gebeurde op zondag 18 oktober 2020, waarbij is besloten om dit gebied vooralsnog tot een gevarenzone te verklaren.
Stichting Re-integratie Kansarmen” krijgt bezoek van minister Nurmohamed

Stichting Re-integratie Kansarmen” krijgt bezoek van minister Nurmohamed

Minister Nurmohamed van Openbare Werken bracht een bezoek ter oriëntatie aan plantage Groot Chatillon, te Commewijne. De bewindsman wilde de situatie in het gebied persoonlijk waarnemen en kijken hoe zijn ministerie een mogelijke bijdrage kan leveren. De bijzondere relatie tussen “Stichting Re-integratie Kansarmen” en het ministerie dienen transparant, geformaliseerd en gelegaliseerd te worden, zodat de plantagebewoners niet in de problemen komen met andere instanties.
OW start 3 daagse communicatie en protocol introductietraining

OW start 3 daagse communicatie en protocol introductietraining

Op verzoek van minister Riad Nurmohamed is het trainingsinstituut: Taalbureau Tekst en Communicatie, bereid gevonden om een introductie training te verzorgen aan een team van het ministerie.
OW vraagt CLAD controle op jaarrekeningen vanaf 2016

OW vraagt CLAD controle op jaarrekeningen vanaf 2016

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een pre-audit meeting gehad met de Centrale Lands Accountants Dienst, CLAD. Deze pre-audit die op dinsdag 13 oktober 2020 plaatsvond, is nodig om het verzoek voor assistentie van de CLAD in te roepen, welke de OW-minister heeft aangevraagd.
OW-minister start ook personeels- en organisatorische hervormingen Nickerie

OW-minister start ook personeels- en organisatorische hervormingen Nickerie

Tijdens zijn bezoek aan het district Nickerie maakte minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken goed gebruik van de gelegenheid om de personeelskwesties bij Afdeling Sectie West waar te nemen. Het gaat bij dezen om hervormingen binnen het personeel, de organisatie en de bouw- en verkavelingsvergunningen. De problematiek rakende deze zaken zal een structurele en duurzame aanpak ondergaan. Dit zei de OW-minister op zaterdag 10 oktober 2020 in het rijstdistrict Nickerie.
Bedrijfsleven doneert verkeersveiligheidsattributen aan Openbare Werken

Bedrijfsleven doneert verkeersveiligheidsattributen aan Openbare Werken

Het ministerie van Openbare Werken heeft wederom een schenking ontvangen. Deze bestaat uit diverse verkeersveiligheidsattributen en zijn gedoneerd door Roeli’s Lighting en Decor, Indutec Systems en SIB Signs and Designs. De donateurs achtten het noodzakelijk deze attributen aan het ministerie te overhandigen, aangezien de veiligheid te allen tijde gegarandeerd moet blijven. De schenking vond plaats op maandag 12 oktober 2020 op het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken.