Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Minister Nurmohamed vraagt naar onderzoek

Minister Nurmohamed vraagt naar onderzoek

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft vrijdag tijdens een persconferentie aangegeven de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en het Openbaar Ministerie te vragen om een onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden die geconstateerd zijn op het ministerie.
Minister OW bezoekt Meteorologische Dienst te zanderij

Minister OW bezoekt Meteorologische Dienst te zanderij

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Meteorologische Dienst te Zanderij. Het station verschaft informatie over de klimaat-ontwikkelingen, vliegverkeer, schepen, infrastructuur etc. Middels een presentatie, gehouden door meteoroloog Roel Oehlers, zijn enkele probleem punten voorgehouden aan de bewindsman, over de dienst te Zanderij. Eén van de problemen is een te kort aan personeel. Oehlers geeft aan dat een bepaalde sectie van de dienst, namelijk het weerstation, 1×24 uur draait, waarbij er om het ene uur, het weer en de klimaatsveranderingen worden opgemeten. De Sectie wordt gedraaid door vier (4) personen, die in shift verband werken. Verder geeft hij aan dat het meubilair aan vervanging toe is.
Eerste verbindingsbrug te plantage Brouwerslust opgeleverd

Eerste verbindingsbrug te plantage Brouwerslust opgeleverd

Het rehabiliteren van verbindingsbruggen die de verschillende plantages aan de rechteroever van de Commewijnerivier verbinden, is reeds gestart. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in dit kader op dinsdag 16 februari 2021, de oplevering van een der bruggen die het pad verbindt, bijgewoond. Bij dit bijzondere moment waren ook aanwezig de burgervader van Commewijne, Mohamedsafiek Radjab en minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.
Minister Nurmohamed brengt oriëntatiebezoek aan J.A. Pengel Airport

Minister Nurmohamed brengt oriëntatiebezoek aan J.A. Pengel Airport

De NV Luchthavenbeheer is drukdoende werkzaamheden te verrichten aan de gebouwen op de Internationale Luchthaven te Zanderij. Dit constateerde de OW-minister Nurmohamed op vrijdag 12 februari 2021 tijdens zijn bezoek aan de luchthaven. Vervolgens werd te kennen gegeven dat het project: “renovatie en uitbreiding van de J.A. Pengel International Airport”, welke zou worden gefinancierd door een lening van China voorlopig is stopgezet en zal worden geëvalueerd.
Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed legde tijdens een veldbezoek uit dat wegen primair van damwanden worden voorzien, wanneer er sprake is van afkalving. Zo is de positie van de Ammazone- en de Guaranistraat in een zeer gevaarlijke situatie komen te verkeren dat er acuut moest worden ingegrepen. Hij geeft tijdens dit oriëntatiebezoek op vrijdag 05 februari 2021 aan dat dit project eerder was voorbereid en de uitvoering vanwege de urgentie van start was gegaan.
Gebieden met ontwateringsproblemen krijgen aandacht van OW

Gebieden met ontwateringsproblemen krijgen aandacht van OW

Minister Nurmohamed van Openbare Werken heeft onlangs weer een ronde ingelast om zich te oriënteren in diverse buurten die te kampen hebben met wateroverlast. Binnenkort zal het ministerie het startsein geven om landelijk kanalen op te halen, bermen te verstevigen en sleuven te creëren, zodat het water makkelijk afgevoerd kan worden.
OW-minister oriënteert zich bij gerenoveerde Steiger te Leonsberg

OW-minister oriënteert zich bij gerenoveerde Steiger te Leonsberg

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens zijn oriëntatiebezoeken ditmaal de steiger te Leonsberg aangedaan, die onlangs is gerenoveerd en opgeleverd. Het startsein van deze onderhoudsbeurten is enige tijd geleden te Meerzorg gegeven. Deze loopbrug verkeerde reeds geruime tijd in een zeer slechte staat. Om de brug te beschermen tegen de boten waren het aanbrengen van extra remmingswerken noodzakelijk, voerde de OW-bewindsman aan.
OW pakt ontwaterings- en verkeersveiligheidsproblemen drastisch aan

OW pakt ontwaterings- en verkeersveiligheidsproblemen drastisch aan

Het ontwateringsprobleem in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) doet zich reeds jaren voor. Het ministerie is voornemens bovengrondse rioleringssystemen te introduceren om de problematiek in de omgeving van de ziekeninstelling tot het verleden te laten behoren. Het pompgemaal dat dit gebied ontwatert wordt eveneens aangepakt, zodat de ziekenhuisbezoekers geen waterlast meer ondervinden.
OW-minister kondigt spoedige maatregelen ontwateringsproblemen aan

OW-minister kondigt spoedige maatregelen ontwateringsproblemen aan

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) geeft tijdens een spoedbijeenkomst aan dat in alle districten structurele investeringen worden gepleegd om ontwateringsproblemen aan te pakken. Door dejarenlange achterstallige onderhoudswerkzaamheden van secundaire en tertiaire lozingen en kanalen blijven de ontwateringsproblemen steeds toenemen. De grote kanalen hebben vrij regelmatig een onderhoudsbeurt gehad, terwijl woongebieden daarentegen achterbleven.
Minister van Openbare Werken brengt kennismakingsbezoek aan het district Marowijne

Minister van Openbare Werken brengt kennismakingsbezoek aan het district Marowijne

In zijn serie oriëntatie bezoeken naar de districten, bezocht Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) op donderdag 21 januari het district Marowijne. De bewindsman werd daarbij vergezeld van districtscommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid- West (Moengo) en districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne Noord- Oost (Albina).
Minister van Openbare Werken brengt werkbezoek aan Brokopondo

Minister van Openbare Werken brengt werkbezoek aan Brokopondo

Minister Riad Nurmohamed van het Ministerie van Openbare Werken (OW) gaat door met het afleggen van oriëntatie bezoeken aan districten. De districten die nog niet zijn aangedaan komen alsnog aan de beurt. Op dinsdag 19 januari 2021, werd Brokopondo aangedaan. Deze bezoeken hebben als doel na te gaan welke faciliteiten OW heeft in de districten en de personeelsleden persoonlijk te spreken. In samenwerking met de districtcommissaris (dc) Ludwig Mendelzoon van Brokopondo wordt er nagegaan hoe de werkzaamheden in dit district aangepakt kunnen worden.
OW en SoZaVo brengen woon-en bouwprojecten in kaart

OW en SoZaVo brengen woon-en bouwprojecten in kaart

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken(OW) en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) hebben op vrijdag 15 januari 2021 veldbezoeken gebracht aan de districten Commewijne, Wanica en Para. Dit voor het identificeren van alle woon-en bouwprojecten en de uitvoeringsfasen waarin de verschillende projecten in deze districten verkeren.
Openbare Werken haalt staatsgoederen terug (1)

Openbare Werken haalt staatsgoederen terug

De minister van Openbare Werken (OW) Riad Nurmohamed is vanaf zijn aantreden gestart met het zoveel mogelijk binnen halen van staatsgoederen die niet op de juiste wijze werden ingezet. De meeste van deze goederen werden onrechtmatig gebruikt voor andere doeleinden.
Transformatie OW door implementeren van beleidsplannen

Transformatie OW door implementeren van beleidsplannen

Bij het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, zijn wegens urgentie en brandende vragen, enkele werkgroepen geïnstalleerd, die het reilen en zeilen op het departementen moeten rapporteren naar hem. Heel binnenkort zullen deze werkgroepen op houden met bestaan. Een van ze is al ontbonden namelijk de commissie belast met personeel organisatorische zaken. De minister heeft in kader van verordening op het ministerie, beleidsplannen geïmplementeerd. Het streven van minister Nurmohamed is, dat elk personeelslid ongeacht rang zijn bijdrage zal leveren bij het ontwikkelen van de beleidsplannen. Aan de hand van de activiteiten is samen met de deskundigen een beleidsplanmatrix opgesteld. Deze matrix bestaat uit 15 beleidsgebieden die onderverdeeld zijn in sub maatregelen.
OW pakt slecht begaanbare wegen en ontwateringssystemen aan

OW pakt slecht begaanbare wegen en ontwateringssystemen aan

Door de jaren heen zijn veel secundaire, tertiaire goten en trenzen niet opgehaald. Dit heeft deels ervoor gezorgd dat in de regentijd zandwegen in slechte staat belanden. Primaire trenzen en kanalen worden wel regelmatig opgehaald door de overheid. Een ander probleem is, dat heel veel verkavelingsprojecten geen of slechte rioleringen hebben. Overal in woonbuurten zitten goten, rioleringen en putten dicht geslibd met zand, met als gevolg het onderwater lopen van deze gebieden.