Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Ruim 800 jubilarissen en gepensioneerden van OW gehuldigd

Ruim 800 jubilarissen en gepensioneerden van OW gehuldigd

Ongeveer acht honderd jubilarissen en gepensioneerden van het Ministerie van Openbare Werken (OW) zijn op maandag 21 en dinsdag 22 december 2020 gehuldigd. In de hoofdmandir van de religieuze vereniging Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat zijn personen geeerd die 25,30,35 en 40 dienstjaren hebben bereikt in het jaar 2015 & 2016. De jubilarissen en gepensioneerden, die een oorkonde of certificaat, een enveloppe met inhoud, snacks, een warme maaltijd en drank kregen, waren erg blij met de attenties. De enveloppen hadden een inhoud van tussen de SRD 1500 en SRD 2500.
Orientatie bezoek minister aan de Sawastraat

Orientatie bezoek minister aan de Sawastraat

Het ministerie van Openbare Werken voert verschillende projecten uit in samenwerking met organisaties en bedrijven. De minister gaat vaak op orientatie bezoek om na te gaan als de projecten inderdaad uitgevoerd worden zoals het ministerie het heeft voorgesteld en ook als het materiaal en middelen goed worden besteed. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed samen met DC Suraksha Hirasingh van het commissariaat Wanica Noord-West een orientatie bezoek gebracht aan de Sawastraat. Dit gebeurde op Dinsdag 15 December.
Het Coen Ooft Plein krijgt een kerst make-over

Het Coen Ooft Plein krijgt een kerst make-over

Het Coen Ooft Plein meer bekend als het Fernandes Plein is omgetoverd in een Christmas park. I.v.m. de feestdagen heeft Claire Antonius van het eventplanning bureau, Orga Nice, het initiatief genomen om het plein te belichten met de ondersteuning van Fernandes en het directoraat Openbaar Groen. Vrijdag 11 december 2020 werden de lichtjes ceremonieel aangedaan in aanwezigheid van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, de directeur van Fernandes, Kurt van Essen en de directeur van het directoraat Openbaar Groen, Ellen Dest.
Deel nieuwe personeelsleden OW ontvangen eindelijk hun beschikkingen

Deel nieuwe personeelsleden OW ontvangen eindelijk hun beschikkingen

Personeelsleden die kort voor de laatst gehouden Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen, eerder dit jaar bij het ministerie van Openbare Werken (OW) in dienst waren genomen hebben uiteindelijk hun beschikkingen in ontvangst mogen nemen. Het gaat bij dezen in totaal om 1500 personen die bij dit ministerie als nieuw personeel zijn aangetrokken, maar nog steeds niet beschikten over de juiste stukken om aan te tonen dat zij daadwerkelijk in dienst zijn. In december 2020 zijn er ongeveer 300 beschikkingen in orde gemaakt, terwijl de rest van de beschikkingen nog verwerkt moeten worden.
Openbare Werken tekent overeenkomsten met stichtingen

Openbare Werken tekent overeenkomsten met stichtingen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft samenwerkingsoverkomsten getekend met enkele stichtingen, onder andere de Centrale Markt Paramaribo, mr. Huber Stichting, stichting STIGESU, stichting UNU PIKIN en stichting Welzijn door Collectiviteit. De ondertekening van deze bijzondere afspraken vond plaats op vrijdag 11 december 2020 in de Conferentiezaal van Openbare Werken.
Minister Nurmohamed legt bezoeken af aan dependances Openbare Werken

Minister Nurmohamed legt bezoeken af aan dependances Openbare Werken

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft bezoeken gebracht aan verschillende dependances van het ministerie. Op dinsdag 08 en donderdag 10 december 2020 zijn de bijkantoren te Leiding 7B, Lelydorp, Domburg, Commewijne, Para en Saramacca aangedaan. De minister was tijdens zijn inspecties vergezeld van zijn Management Team en directeuren van de directoraten Civiel Technische Werken (CTW) en Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BWD). Dit werkbezoek was bedoeld om de algehele situatie bij de dependances en het personeel persoonlijk waar te nemen.
Sloopwerkzaamheden Nassaustraat, hoek Koningstraat

Sloopwerkzaamheden Nassaustraat, hoek Koningstraat

Op de hoek van de Koning- en Nassaustraat stond al geruime tijd een bouwvallig pand. Vermeldenswaard is dat er daar ook vuil werd gedumpt door burgers, welke zorgde voor een onhygienische situatie. Raghoebarsingh Construction Maatschappij zorgde voor de opruiming.
OW-minister Nurmohamed pleegt overleg met Guyanese collega Edghill

OW-minister Nurmohamed pleegt overleg met Guyanese collega Edghill

De Guyanese minister Juan A. Edghill van Openbare Werken Guyana bracht een werkbezoek aan zijn Surinaamse collega, Riad Nurmohamed. Tijdens deze bijzondere meeting waren ook aanwezig, minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Ranu Mathura namens N.V. Luchthavenbeheer, Guyanese ambassadeur Elisabeth Harper en Civiel technische werken (CTW) directeur Santosh Soman van Openbare Werken.
Laboratorium Openbare Werken positief beoordeeld voor opvolgingsaudit ISO 9001-2015

Laboratorium Openbare Werken positief beoordeeld voor opvolgingsaudit ISO 9001-2015

Het Laboratorium Grondmechanica Boumaterialenonderzoek van het ministerie van Openbare Werken is reeds formeel gecertificeerd in 2019. De opvolgingsaudit voor de ISO 9001-2015 certificering, die jaarlijks wordt gehouden, heeft wederom plaatsgevonden en positief beoordeeld op vrijdag 20 november 2020.
Openbare Werken onthult billboards en wegwijzers voor bezoekers

Openbare Werken onthult billboards en wegwijzers voor bezoekers

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verbetering van de communicatie billboards en wegwijzers onthult. Hij is van mening dat het van cruciaal belang is om de bezoekers van het ministerie op een correcte wijze de afdelingen expliciet aan te wijzen. De communicatie dient duidelijk zichtbaar te zijn, zo is er reeds aanzet gegeven, aldus de OW-minister.
Ministers OW, ROM en LVV houden hearing te Weg naar Zee

Ministers OW, ROM en LVV houden hearing te Weg naar Zee

Naar aanleiding van de situatie te Weg naar Zee, waarbij bewoners van onder andere de Brantimakkaweg, vaker te kampen hebben met wateroverlast, is er een hearing gehouden. Naast de plaatselijke bewoners hebben dr- en rr-leden tezamen met de ministers en vertegenwoordigers van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Landbouw, Veeteelt en Visserij, de bijeenkomst bijgewoond. Deze discussieavond op vrijdag 20 november 2020 was bedoeld om voorstellen te doen en oplossingsmodellen aan te bieden en bekijken hoe het gebied te beschermen tegen het zeewater.
Vuilophaalbedrijven melden zich aan bij OW-minister Nurmohamed

Vuilophaalbedrijven melden zich aan bij OW-minister Nurmohamed

Aannemers van Vuilophaal en Vuilverwerking (VOV) brachten een bezoek aan het Ministerie van Openbare Werken. De aanleiding van deze samenkomst was het feit dat de vuilophaalbedrijven al maanden niet zijn uitbetaald. Bholanath Narain, coördinator bij VOV vond het van eminent belang dat de dienstverleners hun ontevredenheid persoonlijk aan minister Riad Nurmohamed kenbaar maken. Zo vond op donderdag 19 november 2020 een constructief overleg op het OW-ministerie.
Werkgroep “ Beleidsvoorstellen Specifieke Vergunningverleningen” geïnstalleerd

Werkgroep “ Beleidsvoorstellen Specifieke Vergunningverleningen” geïnstalleerd

Het ministerie van Openbare Werken is dezer dagen doende ordening te brengen in het beleid van het ministerie door werkgroepen in te stellen. Zo is op donderdag 19 november 2020 een team geïnstalleerd dat belast zal zijn met beleidsvoorstellen bij het verlenen van specifieke vergunningen.
OW installeert werkgroep “Oplossingen Verkeersproblematiek Suriname”

OW installeert werkgroep “Oplossingen Verkeersproblematiek Suriname”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft wederom een werkgroep ingesteld die de verkeersproblematiek in Suriname in kaart brengt en vervolgens oplossingsmodellen aanbiedt. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie was ook te gast tijdens de installatie van deze werkgroep die plaatsvond op donderdag 19 november 2020 op het hoofdkantoor van OW.
Parsasco doneert aan kustbeschermingsproject profressor Naipal

Parsasco doneert aan kustbeschermingsproject profressor Naipal

Paramaribo Schade Assurantie Company (Parsasco N.V.) heeft in verband met haar 25 jarig bestaan een donatie gegeven aan de Vereniging Mangrove Forum Suriname (MAFOSUR). Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken werd in het bijzonder uitgenodigd op vrijdag 13 november 2020 dit heugelijke feit bij te wonen. De bewindsman bleek erg onder de indruk te zijn van het initiatief.