Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel

OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel

OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft deze maand, september, uitgetrokken om problemen van personeelsleden te analyseren en waar nodig te herstellen. Het gaat bij dezen om bevorderingen en het aannemen van nieuw personeel. Medewerkers die onlangs zijn aangetrokken worden op dit moment per brief meegedeeld, dat zij, binnen een termijn van 1 maand, op de hoogte gesteld zullen worden ter zake het al dan niet voortzetten van hun dienstbetrekking en dat zij gedurende die periode niet hoeven aan te melden op de werkplek. Er is sprake van veel onduidelijkheden die een diepgaand onderzoek nodig hebben. De bewindsman is van mening om de rechtspositie van de medewerkers door deze evaluatie te beschermen.
Minister Nurmohamed maakt kennis met bestuur plantage Hanover en Mawakabo

Minister Nurmohamed maakt kennis met bestuur plantage Hanover en Mawakabo

Onder leiding van Melissa Inge, voorzitter van het plantagebestuur van de vereniging plantage Hanover en Mawakabo, brachten enkele leden een kennismakingsbezoek aan de nieuwe minister van Openbare Werken. De vereniging is opgericht op 14 april 1988 en beschikt over een bestuur met een ledenbestand van 8 personen. De ontmoeting met minister Riad Nurmohamed vond plaats op donderdag 03 september 2020 op het hoofdkantoor van het ministerie van OW.
OW-minister Nurmohamed installeert Evaluatie- en Adviescommissie

OW-minister Nurmohamed installeert Evaluatie- en Adviescommissie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft de Evaluatie- en Adviescommissie, bestaande uit 6 deskundigen, geïnstalleerd. Hij is van mening dat in de loop der tijden genoeg werk is verricht, hetgeen betekent dat het ministerie vernieuwingen dient te brengen in de uitvoering van projecten. Zowel interne als externe personen hebben zitting in de eerste commissie onder leiding van de huidige minister. De installatie vond plaats op dinsdag 01 september 2020 op het hoofkantoor.
Bouw schutting ook vergunningplichtig

Bouw schutting ook vergunningplichtig

Bouw schutting ook vergunningplichtig In de praktijk komt het veelvuldig voor dat personen zonder een geldige bouwvergunning, bouwwerkzaamheden uitvoeren. Ook voor het bouwen van een schutting is een vergunning vereist, welke kan worden aangevraagd bij afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C).
Vuil rechter oever Commewijne rivier nu ook naar vuilstortplaats Ornamibo

Vuil rechter oever Commewijne rivier nu ook naar vuilstortplaats Ornamibo

Vuil rechter oever Commewijne rivier nu ook naar vuilstortplaats Ornamibo Met tussenkomst van Bureau Volkscontacten van het kabinet van de President, afdeling Vuil Ophaal en Verwerking van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) en het districtscommissariaat Commewijne zal het huisvuil van de verschillende plantages gelegen langs de Commewijnerivier niet meer zomaar gedumpt worden. Men is voor wat betreft het vuil aldaar betreft een nieuwe fase ingegaan om het vuil via boten en landverkeer op Ornamibo te krijgen voor verder verwerking.
Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein

Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein

Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein Eerstejaars studenten van het NATIN te Lelydorp hebben in het begin van dit school jaar een vormingsweek. Een onderdeel daarvan is een face lift geven aan het kofidjompoplein.
Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels

Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels  

Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels Op advies van Afdeling Verkeer is Afdeling Wegen er toe over gegaan om drempels in verschillende gebieden te plaatsen waar nodig. Zo ook bij de kruising van de Picasso- en de Topaasstraat in Paramaribo-Noord.
OWT&C sloopt wederom een illegaal bouwsel

OWT&C sloopt wederom een illegaal bouwsel

OWT&C sloopt wederom een illegaal bouwsel Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), gaat door met het naleven van de bouwwet. Daarbij is onlangs een bouwsel die illegaal was opgezet, gesloopt.  De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van OWT&C is de bevoegde afdeling die optreedt, als de samenleving zich niet houdt aan de voorgeschreven regels die gelden voor het bouwen.
Opschonen lozingen in Commewijne

Opschonen lozingen in Commewijne

Opschonen lozingen in Commewijne Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is in de afgelopen periode bezig geweest met het ophalen van diverse lozingen in het district Commewijne. Lozingen die voornamelijk in de kustvlakte liggen, hebben een beurt gehad. Het project, omvat het ophalen van lozingen in zes ressorten te Commewijne
Werkzaamheden Waka Pasi in afrondende fase

Werkzaamheden Waka Pasi in afrondende fase

Werkzaamheden Waka Pasi in afrondende fase De werkzaamheden die plaatsvinden tussen de Palmentuin en de Roseveltkade zijn in afrondende fase. Op 31 juli 2019 moet de Waka Pasi namelijk het gedeelte tussen de van Sommelsdijkse kreek en de palmentuin opgeleverd worden. Dat zegt Yasmin Pollack project engineer van ACE Consultancy.
Aanpak Vuilstortplaats Ornamibo in volle gang

Aanpak Vuilstortplaats Ornamibo in volle gang

Aanpak Vuilstortplaats Ornamibo in volle gang De centrale vuilstortplaats te Ornamibo, krijgt de nodige aandacht van het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie. Zo is afdeling Vuilophaal- en Verwerkingsdienst samen met andere afdelingen van het ministerie bezig met diverse werkzaamheden op het terrein. Het hoofd van de afdeling, Claudia Maatsen, juicht de situatie toe en geeft aan dat er hard gewerkt wordt om verbetering te brengen op de stortplaats.
OWT&C gaat door met Riolering- en rehabilitatiewerken

OWT&C gaat door met Riolering- en rehabilitatiewerken

OWT&C gaat door met Riolering- en rehabilitatiewerken Op diverse fronten is het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie bezig met riolerings- en rehabilitatiewerkzaamheden. Zo is het ministerie bezig onder andere om Charlesburg en in de omgeving van Palmentuin te weten de President da Costalaan en de Wicherstraat aan te pakken.
Wegen Ramgoelam en omgeving worden aangepakt

Wegen Ramgoelam en omgeving

Wegen Ramgoelam en omgeving worden aangepakt Het Ministerie van Openbare Werken van Transport & Communicatie (OWT&C) is thans druk doende met de uitvoering van het landelijk bestratingsproject fase 1. Dit project wordt ook in de woonomgeving van Ramgoelam te latour uitgevoerd.
Binnenkort Technische oplevering Ziekenhuis Wanica

Binnenkort Technische oplevering Ziekenhuis Wanica

Binnenkort Technische oplevering Ziekenhuis Wanica De bouw werkzaamheden van het ziekenhuis dat in Wanica komt te staan vlotten. De minister van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C), mr. Vijay Chotkan, bracht onlangs samen met zijn collega van Volksgezondheid, Antoine Elias een oriëntatie bezoek.
Aanpak slechte wegen Maretraite Project

Aanpak slechte wegen Maretraite Project

Met tussenkomst van de task force “Spoed optreden” worden er verschillende infrastructurele werkzaamheden in het Maretraite project uitgevoerd. Deze taskforcre valt onder het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie. Volgens minister Vijay Chotkan van het departement heeft deze taskforce als taak om gebieden die onder andere te kampen hebben met wateroverlast, slechte wegen en andere zaken, integraal aan te pakken.