Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Minister Nurmohamed brengt Navratri-bezoek aan Shri Ram Mandir te Doekhieproject

Minister Nurmohamed brengt Navratri-bezoek aan Shri Ram Mandir te Doekhieproject

In het kader van Navratri, bracht minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken een bezoek aan de Shri Ram Mandir te Doekhieproject in het ressort Tammenga. Het bestuur nodigde ook minister Krishna Mathoera van Defensie uit. Beide bewindslieden hebben op dinsdag 20 oktober 2020 de negen nachten durende devotionele dienst binnen het Hindoeïsme, bijgewoond.
Reactie OW op bericht DWT

Reactie OW op bericht DWT

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) geeft aan dat er wel gecommuniceerd is vanuit het ministerie met betrekking tot het bouwsel op de hoek van de Freon-, de Graniet- en de verlengde Anamoestraat.
Ministers OW en ROM brengen bezoek aan dijk te Weg naar Zee

Ministers OW en ROM brengen bezoek aan dijk te Weg naar Zee

De dijk te Weg naar Zee verkeert al geruime tijd in een enorme kwetsbare staat. Ondanks het feit dat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) onlangs zorgde voor herstelwerkzaamheden is de dijk wederom doorbroken door de druk van het machtige zeewater. De ontstane situatie was de aanleiding waarom minister Riad Nurmohamed samen met zijn collega Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) een bliksembezoek brachten aan het gebied. Dit gebeurde op zondag 18 oktober 2020, waarbij is besloten om dit gebied vooralsnog tot een gevarenzone te verklaren.
Stichting Re-integratie Kansarmen” krijgt bezoek van minister Nurmohamed

Stichting Re-integratie Kansarmen” krijgt bezoek van minister Nurmohamed

Minister Nurmohamed van Openbare Werken bracht een bezoek ter oriëntatie aan plantage Groot Chatillon, te Commewijne. De bewindsman wilde de situatie in het gebied persoonlijk waarnemen en kijken hoe zijn ministerie een mogelijke bijdrage kan leveren. De bijzondere relatie tussen “Stichting Re-integratie Kansarmen” en het ministerie dienen transparant, geformaliseerd en gelegaliseerd te worden, zodat de plantagebewoners niet in de problemen komen met andere instanties.
OW start 3 daagse communicatie en protocol introductietraining

OW start 3 daagse communicatie en protocol introductietraining

Op verzoek van minister Riad Nurmohamed is het trainingsinstituut: Taalbureau Tekst en Communicatie, bereid gevonden om een introductie training te verzorgen aan een team van het ministerie.
OW vraagt CLAD controle op jaarrekeningen vanaf 2016

OW vraagt CLAD controle op jaarrekeningen vanaf 2016

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een pre-audit meeting gehad met de Centrale Lands Accountants Dienst, CLAD. Deze pre-audit die op dinsdag 13 oktober 2020 plaatsvond, is nodig om het verzoek voor assistentie van de CLAD in te roepen, welke de OW-minister heeft aangevraagd.
OW-minister start ook personeels- en organisatorische hervormingen Nickerie

OW-minister start ook personeels- en organisatorische hervormingen Nickerie

Tijdens zijn bezoek aan het district Nickerie maakte minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken goed gebruik van de gelegenheid om de personeelskwesties bij Afdeling Sectie West waar te nemen. Het gaat bij dezen om hervormingen binnen het personeel, de organisatie en de bouw- en verkavelingsvergunningen. De problematiek rakende deze zaken zal een structurele en duurzame aanpak ondergaan. Dit zei de OW-minister op zaterdag 10 oktober 2020 in het rijstdistrict Nickerie.
Bedrijfsleven doneert verkeersveiligheidsattributen aan Openbare Werken

Bedrijfsleven doneert verkeersveiligheidsattributen aan Openbare Werken

Het ministerie van Openbare Werken heeft wederom een schenking ontvangen. Deze bestaat uit diverse verkeersveiligheidsattributen en zijn gedoneerd door Roeli’s Lighting en Decor, Indutec Systems en SIB Signs and Designs. De donateurs achtten het noodzakelijk deze attributen aan het ministerie te overhandigen, aangezien de veiligheid te allen tijde gegarandeerd moet blijven. De schenking vond plaats op maandag 12 oktober 2020 op het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken.
OW-ministers Suriname en Guyana oriënteren locatie brug Corantijnrivier

OW-ministers Suriname en Guyana oriënteren locatie brug Corantijnrivier

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken oriënteerde zich samen met zijn Guyanese collega Juan Edghill op de plek waar de brug over de Corantijnrivier volgens planning moet komen. Twee maanden geleden hebben de staatshoofden van Suriname en Guyana zich gecommitteerd aan de bouw van de brug. Het ligt in de bedoeling om in november tijdens de viering van 45 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, de overeenkomst voor de bouw van de brug te ondertekenen. De Guyanese president Irfaan Ali is dan te gast in ons land. De oriëntaties aan beide landingsplekken, in Suriname en Guyana vonden plaats op zaterdag 10 oktober 2020.
Herstelwerkzaamheden mr. P. Chandishawweg in volle gang

Herstelwerkzaamheden mr. P. Chandishawweg in volle gang

Minister Riad Nurmohamed bezocht de mr. P. Chandishawweg die al geruime tijd in een deplorabele staat verkeert. De buurtbewoners trokken reeds jaren aan de bel om de vele verzakkingen en kuilen aan deze weg aan te pakken. Deze zeer belangrijke verbindingsweg wordt al jaren geteisterd door zware vrachtvoertuigen en zwaar materieel. Tijdens zijn bezoek aan het project op vrijdag 09 oktober gaf de minister aan dat de herstelwerkzaamheden reeds zijn gestart.
Loopbrug Abdoelrahmanweg opgeleverd door OW en lokale ondernemers

Loopbrug Abdoelrahmanweg opgeleverd door OW en lokale ondernemers

Na een melding vanuit de samenleving over een situatie in de Abdoelrahmanweg, waarbij boomstammen een brug moesten voorstellen voor schoolkinderen, greep minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken onmiddellijk in. De scholieren waren noodgedwongen gebruik hiervan te maken om het kanaal over te steken. Het ministerie slaagde erin samen met lokale ondernemers binnen 1 dag een loopbrug te bouwen, die op vrijdag 9 oktober 2020 is opgeleverd.
Minister Nurmohamed installeert werkgroep ter evaluatie personeelsleden

Minister Nurmohamed installeert werkgroep ter evaluatie personeelsleden

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft een werkgroep geïnstalleerd die belast zal zijn met een evaluatietraject van het personeel en het uitbrengen van adviezen aan de minister inzake de organisatie, personeelshervormingen en de te plegen aanpassingen. Hierbij zal de werkgroep binnen een looptijd van 3 maanden uitvoering moeten geven aan een traject bestaande uit een aantal aandachtspunten. De installatie vond plaats op donderdag 08 oktober 2020.
Bouwwerk verwijderd van berm Indira Gandhiweg

Bouwwerk verwijderd van berm Indira Gandhiweg

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken (OW) geeft te kennen dat een bouwwerk moest worden gesloopt langs de Indira Gandhiweg, tegenover de Welgedacht A-weg. Volgens Tady Amattaram, hoofd van de afdeling, beschikte de persoon in kwestie niet over een vergunning. Derhalve is hij meerdere malen aangemaand om het bouwsel zelf te verwijderen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Vervolgens voert hij aan dat ondanks herhaaldelijke waarschuwingen de verantwoordelijke doorging met de bouwwerkzaamheden.
Gerenoveerde Loopbrug Oud Veerplein Meerzorg opengesteld

Gerenoveerde Loopbrug Oud Veerplein Meerzorg opengesteld

Minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken geeft aan dat de rehabilitatie van de loopbrug te Meerzorg van essentieel belang is geweest. Het initiatief kwam meteen nadat de bewindsman onlangs een bezoek bracht aan de locatie samen met de presidentiële commissie. Deze delegatie bestond naast de president en de vicepresident ook uit de districtscommissaris van Commewijne. De spoedige aanpak heeft zondermeer ook te maken gehad met de herstart van de scholen.
Renovatie loopbrug oud veerplein te Meerzorg

Renovatie loopbrug oud veerplein te Meerzorg

Personen die dagelijks gebruik maken van het boottransport over de Surinamerivier zullen begin oktober 2020, gebruik kunnen maken van een totaal vernieuwde houten loopbrug bij het oud veerplein te Meerzorg.