Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Illegale vuildumpplekken binnenstad Paramaribo worden aangepakt

Illegale vuildumpplekken binnenstad Paramaribo worden aangepakt

De binnenstad van Paramaribo wordt al geruime tijd geteisterd door personen die op een illegale wijze vuil dumpen, op de kruispunten en bermen, in het centrum van onze hoofdstad. De plaatselijke bewoners worden verzocht zich niet steeds schuldig te maken aan het dumpen van huis- tot grofvuil op deze cruciale plekken.
Minister OW en OSIP bespreken beheer overheidsbussen

Minister OW en OSIP bespreken beheer overheidsbussen

De Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen in Para en Wanica ( OSIP) heeft tezamen met hun voorzitter Lloyd Read, een bezoek gebracht aan de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed. De directe aanleiding voor het bezoek was het besluit van het ministerie, de bussen die door de vorige regering aan dorpen in het district Para en Wanica zijn overgedragen, terug te halen.
Openbare Werken krijgt veiligheidsvesten gedoneerd uit New York

Openbare Werken krijgt veiligheidsvesten gedoneerd uit New York

Radjeshkoemar Autar, een geboren Surinamer, woonachtig en werkzaam in New York (USA), besloot, na een uitgebreide kennismakingsgesprek met minister Riad Nurmohamed te hebben gehad, 250 veiligheidsvesten te schenken aan Openbare Werken. Hij is van mening dat dit ministerie veelal veldwerkzaamheden uitvoert, waar veiligheid van de medewerker gegarandeerd dient te blijven. Dit aspect is zeer belangrijk en dient hoog in het vaandel te worden gehouden.
Anti-parkeerpalen geschonken aan Openbare Werken

Anti-parkeerpalen geschonken aan Openbare Werken

Recyclebedrijf Lemmert Kunstwerken heeft gemeend om 50 anti-parkeerpalen te schenken aan het ministerie van Openbare Werken. Guillaume Lemmert gaf op donderdag 24 september 2020 aan dat zijn bedrijf recyclet tot en met het eindproduct. “Als Surinaams bedrijf krijgen wij alles van Suriname en van Surinamers en daarom willen wij wat terug doen voor de Surinamers via dit ministerie. Het gaat bij dezen niet om holle, maar massieve parkeerpalen die niet stuk gaan.
Minister Nurmohamed geeft startsein aanplant bamboe te Weg naar Zee

Minister Nurmohamed geeft startsein aanplant bamboe te Weg naar Zee

Minister Riad Nurmohamed bracht op uitnodiging van het Magrove Forum Suriname (MAFOSUR) een oriëntatie bezoek aan de dijk te Weg naar Zee. De bewindsman gaf ook het startsein voor de aanleg van een grijsgroene dijk te Weg naar Zee door de aanplant van bamboe langs de dijk. De versteviging zal dienen als bescherming van zowel de oever als de landbouwarealen langs de zee.
Landelijke personeelshervormingen Openbare Werken van start gegaan

Landelijke personeelshervormingen Openbare Werken van start gegaan

In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit het district Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld van het ministerie. De ambtenaren zullen op een ander niveau hun bijdrage leveren. Onlangs is de thuis gezette Maheshwarpersad Badal teruggeplaatst als OW-coördinator in het district Nickerie. Minister Nurmohamed stelt hem tijdelijk ook verantwoordelijk voor de coördinatie in het district Coronie.
Openbare Werken stopt onderhoud tuinen en terreinen niet-overheidsinstanties

Openbare Werken stopt onderhoud tuinen en terreinen niet-overheidsinstanties

Het ministerie van Openbare Werken (OW) laat optekenen dat terreinen en tuinen van instanties die geen deel uitmaken van de overheid, niet meer in aanmerking komen voor gratis onderhoud door OW. De regering zit al geruime tijd in een grote financiële crisis, derhalve benadrukt de minister dat objecten van onder andere politieke partijen en gewezen ministers niet meer door zijn ministerie worden onderhouden. “Medewerkers van OW zijn niet meer gratis beschikbaar” aldus de OW-minister.
Verlening verkavelingsvergunningen voorlopig aangehouden

Verlening verkavelingsvergunningen voorlopig aangehouden

Verkavelaars hebben na het aantreden van Riad Nurmohamed als de nieuwe minister van Openbare Werken, massaal een bezoek gebracht om hun misnoegen te uiten. Volgens de bewindsman gaat het om verkavelaars die heel innovatief bezig zijn, terwijl anderen op de traditionele manier doorgaan.
OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel

OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel

OW-minister onderzoekt bevorderingen en positie nieuw aangetrokken personeel Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft deze maand, september, uitgetrokken om problemen van personeelsleden te analyseren en waar nodig te herstellen. Het gaat bij dezen om bevorderingen en het aannemen van nieuw personeel. Medewerkers die onlangs zijn aangetrokken worden op dit moment per brief meegedeeld, dat zij, binnen een termijn van 1 maand, op de hoogte gesteld zullen worden ter zake het al dan niet voortzetten van hun dienstbetrekking en dat zij gedurende die periode niet hoeven aan te melden op de werkplek. Er is sprake van veel onduidelijkheden die een diepgaand onderzoek nodig hebben. De bewindsman is van mening om de rechtspositie van de medewerkers door deze evaluatie te beschermen.
Minister Nurmohamed maakt kennis met bestuur plantage Hanover en Mawakabo

Minister Nurmohamed maakt kennis met bestuur plantage Hanover en Mawakabo

Onder leiding van Melissa Inge, voorzitter van het plantagebestuur van de vereniging plantage Hanover en Mawakabo, brachten enkele leden een kennismakingsbezoek aan de nieuwe minister van Openbare Werken. De vereniging is opgericht op 14 april 1988 en beschikt over een bestuur met een ledenbestand van 8 personen. De ontmoeting met minister Riad Nurmohamed vond plaats op donderdag 03 september 2020 op het hoofdkantoor van het ministerie van OW.
OW-minister Nurmohamed installeert Evaluatie- en Adviescommissie

OW-minister Nurmohamed installeert Evaluatie- en Adviescommissie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft de Evaluatie- en Adviescommissie, bestaande uit 6 deskundigen, geïnstalleerd. Hij is van mening dat in de loop der tijden genoeg werk is verricht, hetgeen betekent dat het ministerie vernieuwingen dient te brengen in de uitvoering van projecten. Zowel interne als externe personen hebben zitting in de eerste commissie onder leiding van de huidige minister. De installatie vond plaats op dinsdag 01 september 2020 op het hoofkantoor.
Bouw schutting ook vergunningplichtig

Bouw schutting ook vergunningplichtig

Bouw schutting ook vergunningplichtig In de praktijk komt het veelvuldig voor dat personen zonder een geldige bouwvergunning, bouwwerkzaamheden uitvoeren. Ook voor het bouwen van een schutting is een vergunning vereist, welke kan worden aangevraagd bij afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C).
Vuil rechter oever Commewijne rivier nu ook naar vuilstortplaats Ornamibo

Vuil rechter oever Commewijne rivier nu ook naar vuilstortplaats Ornamibo

Vuil rechter oever Commewijne rivier nu ook naar vuilstortplaats Ornamibo Met tussenkomst van Bureau Volkscontacten van het kabinet van de President, afdeling Vuil Ophaal en Verwerking van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) en het districtscommissariaat Commewijne zal het huisvuil van de verschillende plantages gelegen langs de Commewijnerivier niet meer zomaar gedumpt worden. Men is voor wat betreft het vuil aldaar betreft een nieuwe fase ingegaan om het vuil via boten en landverkeer op Ornamibo te krijgen voor verder verwerking.
Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein

Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein

Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein Eerstejaars studenten van het NATIN te Lelydorp hebben in het begin van dit school jaar een vormingsweek. Een onderdeel daarvan is een face lift geven aan het kofidjompoplein.
Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels

Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels  

Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels Op advies van Afdeling Verkeer is Afdeling Wegen er toe over gegaan om drempels in verschillende gebieden te plaatsen waar nodig. Zo ook bij de kruising van de Picasso- en de Topaasstraat in Paramaribo-Noord.