Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OPENBARE WERKEN HELPT DONATIE BOX STICHTING SU AID VULLEN

OPENBARE WERKEN HELPT DONATIE BOX STICHTING SU AID VULLEN

Stichting Su Aid is een Surinaamse hulporganisatie die jaarlijks geld inzamelt dat ze ontvangt uit giften en opbrengsten van verscheidene overheidsinstanties en bedrijven uit de particuliere sector. Dit jaar wordt door de instelling gecollecteerd voor de Nier Stichting Suriname, ter uitbreiding en renovatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum aan de Henck Arronstraat. In dit kader heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) een donatie box helpen vullen.
OW-MINISTER BEZOEKT LANDELIJKE CAMPAGNE “GELETTERDHEID” IN COMMEWIJNE

OW-MINISTER BEZOEKT LANDELIJKE CAMPAGNE “GELETTERDHEID” IN COMMEWIJNE

Stichting Pro Humaniteit heeft in samenwerking met andere stichtingen het startsein gegeven van de landelijke campagne ‘Geletterdheid’. OW-minister Riad Nurmohamed heeft als ere gast een speciaal bezoek gebracht aan deze bijzondere gelegenheid op maandag 08 november 2021 op het terrein van het Openluchtmuseum te Nieuw- Amsterdam in het district Commewijne.
OPENBARE WERKEN STELT BOUWCOMMISSIE IN

OPENBARE WERKEN STELT BOUWCOMMISSIE IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bouwcommissie geïnstalleerd. Minister Riad Nurmohamed liet tijdens dit markante moment optekenen dat Paramaribo op de werelderfgoedlijst staat en vastgelegd is als een historische binnenstad. Onze binnenstad kent veel historische panden waar regels aan zijn verbonden. Monumentale gebouwen zijn in de loop der jaren degelijk achteruit gegaan door achterstallig onderhoud. Ook is gebleken dat mensen niet bekend zijn met de wet- en regelgevingen als het gaat om bouwen in Suriname.
SAMEN NAAR EEN GROEN- EN LEEFBAAR PARAMARIBO

SAMEN NAAR EEN GROEN- EN LEEFBAAR PARAMARIBO

Het Tropenbos Suriname is een project gestart om een betere waardering van stedelijk groen te stimuleren door middel van onderzoek en het geven van voorlichting. Stedelijk groen is zeer belangrijk voor Suriname, omdat veel bomen bij elkaar zorgen voor een lage koolstofdioxide (CO2) gehalte. Het ministerie van Openbare Werken (OW) stimuleert via haar directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) die zich voornamelijk hiermee bezighoudt. Het project “Samen naar een Groen- en Leefbaar Paramaribo” heeft een uitstekende bijdrage geleverd, derhalve zal het OW-ministerie de kennis en kunde die is opgedaan in dit project gebruiken.
AFVALBEHEER START PILOTPROJECT BINNENSTAD PARAMARIBO

AFVALBEHEER START PILOTPROJECT BINNENSTAD PARAMARIBO

Onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat ressortert onder het ministerie van Openbare Werken is onlangs een pilot gestart om de binnenstad te ontdoen van vuil. Het gehele centrum komt herhaaldelijk in een situatie te verkeren, waarbij allerhande petflessen en andere afvalsoorten zich ophopen met alle gevolgen van dien. In dit kader is onlangs gestart met het opschonen van de binnenstad, waarbij zwervenden tewerk zijn gesteld de pet- en bierflessen en blikken op te ruimen.
AANBESTEDING CORANTIJNBRUG AANGEPAST

AANBESTEDING CORANTIJNBRUG AANGEPAST

De overeenkomst tussen Guyana en Suriname voor het gezamenlijk bouwen van een brug over de Corantijnrivier wordt een feit. In augustus 2020 werd dit in een verklaring bekrachtigd door de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali van Guyana. Deze brug moet de verbinding vormen tussen de locatie South Drain (Suriname) en Moleson Creek (Guyana).
SECUNDAIRE WEGEN SARAMACCA WORDEN BEZAND

SECUNDAIRE WEGEN SARAMACCA WORDEN BEZAND

Verschillende zandwegen in het district Saramacca worden momenteel bezand door het districtcommissariaat van Saramacca in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken (OW) en het commissariaat Wanica Noord-West. Op maandag 18 oktober 2021 is in het ressort Tijgerkreek een aanvang gemaakt om de slecht begaanbare delen van de onverharde wegen in het district Saramacca zo spoedig mogelijk aan te pakken.
AANBRENGEN TOPLAAG MARTIN LUTHER KINGWEG VAN START GEGAAN

AANBRENGEN TOPLAAG MARTIN LUTHER KINGWEG VAN START GEGAAN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft ceremonieel startsein gegeven voor het aanbrengen van de toplaag aan de Martin Luther Kingweg. Op dinsdag 19 oktober 2021 werd formeel aanvang gemaakt met de asfalteringswerkzaamheden tussen de Tout Lui Fautkanaal- en de Latourweg. Deze strekking heeft een lengte van 4 kilometers en zal binnen 8 werkdagen worden opgeleverd, waarbij dagelijks 1 km wordt geasfalteerd.
OW-MINISTER BRENGT ORIËNTATIEBEZOEK AAN BINNENSTAD PARAMARIBO

OW-MINISTER BRENGT ORIËNTATIEBEZOEK AAN BINNENSTAD PARAMARIBO

De binnenstad van Paramaribo is bij uitstek een plek waar zowel Surinamers als toeristen graag winkelen en wandelen. Echter is in de loop der jaren nagenoeg niets gedaan aan onderhoud. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vrijdag 15 oktober 2021 ter oriëntatie een wandeling gemaakt in de binnenstad. De OW-topman werd vergezeld door zijn 4 directoraten en ondernemers uit de binnenstad onder leiding van Conrad Issa.
OPENBARE WERKEN GEDENKT “INTERNATIONALE DAG VAN DE WITTE STOK” MET NSBS

OPENBARE WERKEN GEDENKT “INTERNATIONALE DAG VAN DE WITTE STOK” MET NSBS

De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) heeft in het kader van de Internationale Dag van de Witte Stok deelgenomen aan een speciale bijeenkomst op het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken (OW). De NSBS heeft op donderdag 14 oktober 2021 middels een gedetailleerde presentatie gedemonstreerd hoe mensen met een visuele beperking dagelijks in een 'normale' setting zelfstandig kunnen functioneren.
30STE HIGH-LEVEL FORUM FOR WATER/WASTEWATER - HLF17 CONFERENTIE

30STE HIGH-LEVEL FORUM FOR WATER/WASTEWATER - HLF17 CONFERENTIE

De ministeries van Openbare Werken (OW) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH) nemen deel aan een High-Level Forum for Water/Wastewater - HLF17. De 30ste jaarlijkse conferentie en presentatie van de Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA) wordt op 13 en 14 oktober 2021 virtueel gehouden. OW-minister Riad Nurmohamed spreekt van een buitengewone regionale conferentie die alle deelnemende landen ten goede zal komen.
INFOSESSIE BELEID EN BEGROTING OPENBARE WERKEN 2022

INFOSESSIE BELEID EN BEGROTING OPENBARE WERKEN 2022

In aanloop naar de begrotingsbehandelingen heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) de leden van de vaste commissie van OW in De Nationale Assemblee (DNA) in een uitgebreide sessie breedvoerig geïnformeerd over de aanpak van projecten per district. Het ministerie is ingegaan op zowel lopende als toekomstige projecten landelijk. Tijdens deze ontmoeting die op donderdag 07 oktober 2021 plaatsvond hebben zowel minister Riad Nurmohamed als de 4 directeuren een faliekant overzicht gepresenteerd. DNA-leden buiten de vaste commissie waren ook aanwezig.
Herstelwerkzaamheden Martin Luther Kingweg van start gegaan

Herstelwerkzaamheden Martin Luther Kingweg van start gegaan

De Martin Luther Kingweg, bekend als Highway, is een belangrijke verbindingsweg die het noorden verbindt met het zuiden, verkeert deels in een slechte staat. Naar aanleiding hiervan is besloten de weg uit eigen beheer spoedig aan te pakken. Onder toezicht van het ministerie van Openbare Werken (OW) worden dezer dagen herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek. De werkzaamheden vinden in de avonduren plaats door Kuldipsingh Infra N.V.
OW COMMEWIJNE VOERT SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN AAN WIJDENBOSCHBRUG

OW COMMEWIJNE VOERT SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN AAN WIJDENBOSCHBRUG

Het ministerie van Openbare Werken (OW) sectie Commewijne heeft onlangs een aanvang gemaakt met schoonmaakwerkzaamheden aan de Wijdenboschbrug. In de loop der jaren was het onderhouden van de brug niet optimaal. De brug wordt deswege nu ontdaan van enorme begroeiingen van onkruid, hoog gras en zelfs boompjes, op, aan en onder de brug over de Surinamerivier. De bruggebruikers worden vriendelijk gevraagd rekening te houden hiermee.
HET OHM-BRUGGENBOUWERS FIETSENPROJECT

HET OHM-BRUGGENBOUWERS FIETSENPROJECT

Stichting Organisatie Hindoe Media Suriname heeft aardig wat ervaring met donatie zendingen uit Nederland vooral met de 22 containers van de Vriendengroep Himmat. Met een in Capelle aan den IJssel gevestigde Stichting De Bruggenbouwers, (BB) is OHM een fietsenproject gestart. OHM heeft reeds in samenwerking met Rotary Clubs Suriname en Nederland een proefproject uitgevoerd waarbij kinder- en bejaardentehuizen ook zijn bedacht met fietsen.