Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OW KRIJGT DONATIES VAN BEDRIJVEN VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN

OW KRIJGT DONATIES VAN BEDRIJVEN VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN

In het kader van de oproep die minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) deed aan bedrijven, zijn ondertussen vruchten afgeworpen. De bewindsman vroeg het bedrijfsleven om een handje mee te helpen in de werkzaamheden die het OW-ministerie moet uitvoeren.
OFFICIËLE INGEBRUIKNAME VOORZIENINGEN EN DIENSTEN OPENBARE WERKEN

OFFICIËLE INGEBRUIKNAME VOORZIENINGEN EN DIENSTEN OPENBARE WERKEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt er hard aan om de dienstverlening naar de gemeenschap toe steeds te verbeteren. Zo zijn op dinsdag 13 juli 2021 enkele voorzieningen officieel in gebruik genomen. Deze zijn onder meer een looppad vanaf de poort tot aan de hoofdingang van het gebouw, een intakebalie, een aanbestedingsruimte inclusief glazen aanbestdedingsbussen, wegwijzers, een drank- en snackautomaat, een nieuwe kantoorunit en gratis WiFi voor bezoekers. Verder is er een naambord onthuld en de Surinaamse vlag gehesen bij het vierde directoraat, Onderzoek en Dienstverlening, aan de Duisburglaan.
BINNENKORT AANPASSING BOUW- EN CONSTRUCTIEWETTEN DOOR OPENBARE WERKEN

BINNENKORT AANPASSING BOUW- EN CONSTRUCTIEWETTEN DOOR OPENBARE WERKEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) gaf onlangs het startsein om verschillende bouw- en constructiewetten en regels die reeds jaren gelden in Suriname, aan te passen. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed de hele sector die bestaat uit verschillende stakeholders, aannemers en ingenieurs, gevraagd om een handje mee te helpen. Stakeholders hebben drie maanden de tijd om hun ideeën kenbaar te maken. “Het streven is om de wetswijzigingen in het komende jaar onder de aandacht van het parlement te brengen” aldus de OW-minister.
MINISTER NURMOHAMED NEEMT EINDVERSLAG OG IN ONTVANGST

MINISTER NURMOHAMED NEEMT EINDVERSLAG OG IN ONTVANGST

Werkgroep ‘Beleidsvoorstellen Verzelfstandiging Directoraat Openbaar Groen’ heeft een eindverslag uitgebracht over de werkzaamheden en inzichten welke hen waren toebedeeld. Het verslag is op maandag 05 juli 2021 overhandigt aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De Werkgroep kan nu verder met het vervolgtraject in verband met de eventuele verzelfstandiging. In dit traject moet de kennis die het OW-ministerie, met name het directoraat Openbaar Groen in huis heeft, gebruikt worden.
WERKGROEP VOV OVERHANDIGT ADVIESRAPPORT AAN OW-MINISTER

WERKGROEP VOV OVERHANDIGT ADVIESRAPPORT AAN OW-MINISTER

Werkgroep “Beleidsaanpassing Vuilophaal en Verwerking inclusief Ornamibo” heeft een adviesrapport overhandigt aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). VOV is sedert de negentiger jaren belast met het ophalen en verwerken van afval in de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne. Het afval kan niet op een adequate manier worden verwerkt zoals dat gewenst is. De oorzaken kunnen toegeschreven worden aan onder meer onvoldoende financiën en materieel, adequaat beleid en regelgeving. De overhandiging vond plaats op maandag 28 juni 2021 door voorzitter Soeratmin Moestadja van de werkgroep.
OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT  MET VUILOPHAALBEDRIJVEN

OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT MET VUILOPHAALBEDRIJVEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft overeenkomsten met vuilophaalbedrijven getekend. De ondertekening van deze 21 contracten vond plaats op dinsdag 29 juni 2021. Het gaat bij dezen om het project: ”Het ophalen van huishoudelijk afval per wijk in Paramaribo en Wanica”. Voorafgaand aan de ondertekeningen zijn er brandende issues aangekaart die de dienstverleners tijdens het werk ervaren. Deze onregelmatigheden zijn ook meegenomen.
ONTWATERINGSWERKEN GEEFT TECHNISCHE RICHTLIJNEN AAN AANNEMERS

ONTWATERINGSWERKEN GEEFT TECHNISCHE RICHTLIJNEN AAN AANNEMERS

Tijdens een presentatie door afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken zijn richtlijnen gegeven hoe ontwateringsproblemen landelijk structureel aangepakt kunnen worden. Recentelijk heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) een openbare aanbesteding gehouden voor bedrijven die zowel open als gesloten rioleringen moeten gaan opsporen. In aanmerking komende aannemers zijn op dinsdag 29 juni 2021 uitgenodigd voor de presentatie, waarin de bedrijven van de nodige informatie en werkinstructies zijn voorzien.
VOORBEREIDINGEN BOUW BRUG CORANTIJNRIVIER VORDEREN

VOORBEREIDINGEN BOUW BRUG CORANTIJNRIVIER VORDEREN

De haalbaarheidsstudies en het ontwerp van de brug over de Corantijnrivier werd in november 2020 gepresenteerd aan geïnteresseerde bureaus die vervolgens zijn uitgenodigd zich aan te melden om een “Expression of Interest” in te dienen. In totaal hebben 38 ingenieursbureaus of combinaties belangstelling getoond. Het gaat bij dezen om meer dan 70 ondernemingen uit de hele wereld die zich hebben aangemeld, Suriname werd vertegenwoordigd door 9 bureaus.
OW INSTALLEERT EVALUATIE- EN ADVIESCOMMISSIE AANBESTEDINGEN

OW INSTALLEERT EVALUATIE- EN ADVIESCOMMISSIE AANBESTEDINGEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vond het van eminent belang om een evaluatie- en adviescommissie, rakende aanbestedingen te installeren. Deze werkgroep moet zich bezighouden met de uitvoering van werkzaamheden, uitgezonderd van projecten die in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit betekent dat gedane inschrijvingen bij aanbestedingen eerst een deskundige evaluatie ondergaan, alvorens een advies uit te brengen voor de keuze van de inschrijver. De installatie van de commissie vond plaats op maandag 21 juni 2021.
OW-MINISTER INSTALLEERT CRISISTEAM INFRASTRUCTUUR EN RAMPEN

OW-MINISTER INSTALLEERT CRISISTEAM INFRASTRUCTUUR EN RAMPEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een crisisteam ingesteld. Het team krijgt als taakstelling, de zorg voor het treffen van diverse civieltechnische- en bouwkundige voorzieningen en diverse dienstverlenende activiteiten. Uit de praktijk blijkt dat er situaties zich kunnen voordoen waarbij ten dienste van de gemeenschap een terstond optreden vereist is. In dit kader is op maandag 21 juni 2021 een crisisteam geïnstalleerd.
OW STELT CRISISTEAM INFRASTRUCTURELE RAMPEN EN CRISISSITUATIES IN

OW STELT CRISISTEAM INFRASTRUCTURELE RAMPEN EN CRISISSITUATIES IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een crisisteam ingesteld dat bijzondere verantwoordelijkheden krijgt aangeschoven. Dit speciale team heeft als hooftaak duurzaam te investeren bij rampen en crisissituaties. Het initiatief is genomen op basis van de recente gevallen, waarbij zich op verschillende locaties onaangename situaties hebben voorgedaan.
MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

Het clusterteam van ministers dat bestaat uit Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten ook het Nickerie in het weekend van 12 en 13 juni 2021. Grote delen van het rijstdistrict zijn zwaar getroffen door de extreme regenval van de afgelopen weken. Wateroverlast heeft grotere impact gehad op de boeren in Nickerie. Ook landbouwers die andere gewassen telen hebben flinke schade opgelopen.
MINISTERS ORIENTEERDEN ZICH IN DE ONDERGELOPEN GEBIEDEN TE WAGENINGEN

MINISTERS ORIENTEERDEN ZICH IN DE ONDERGELOPEN GEBIEDEN TE WAGENINGEN

Grote delen van Wangeningen in het district Nickerie staan al weken onder water. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bracht samen met zijn collega-ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een bezoek aan dit getroffen gebied.
WATEROVERLASTPROBLEMEN CORONIE GEPRESENTEERD AAN CLUSTERTEAM

WATEROVERLASTPROBLEMEN CORONIE GEPRESENTEERD AAN CLUSTERTEAM

De ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten verschillende locaties in het westelijke deel van Suriname. Om de wateroverlastproblemen structureel op te lossen heeft het clusterteam van ministers op zaterdag 12 juni 2021 het district Coronie bezocht. De status van het kokosdistrict is middels een presentatie op het districtscommissariaat aan alle drie de ministers voorgehouden.
Openbare Werken roept personeel op zich te laten vaccineren

Openbare Werken roept personeel op zich te laten vaccineren

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) roept alle personeelsleden van zijn ministerie op zich te laten vaccineren tegen Covid-19. OW is een van de grootste en essentiële ministeries waar de dienstverlening gegarandeerd dient te blijven. Het ministerie bestaat nu uit vier directoraten, maar wegens vele besmettingen draait het departement niet optimaal. In verhouding van minder infecties zal het ministerie overgaan tot het inzetten van alle ambtenaren, zeker met in achtneming van de Covid-19-maatregelen.