Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OPENBARE WERKEN ORGANISEERT PRESENTATIES OP WERELD WATERDAG

OPENBARE WERKEN ORGANISEERT PRESENTATIES OP WERELD WATERDAG

De Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) en de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) ressorterende onder het ministerie van  Openbare Werken (OW) hebben in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP) en de Europese Unie (EU) zeer bijzondere presentaties gehouden in het kader van de Wereld Waterdag. Dit event werd op dinsdag 22 maart 2022 georganiseerd in het Lalla Rookhgebouw. Op deze speciale dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van voornamelijk veilig- en schoon drinkwater. Er is evenzeer attentie getoond aan de Wereld Meteorologische Dag die op 23 maart wereldwijd wordt herdacht.
WEGENAUTORITEIT OVERHANDIGT MAMMOETVLAGGEN OFFICIEEL AAN DEFENSIE

WEGENAUTORITEIT OVERHANDIGT MAMMOETVLAGGEN OFFICIEEL AAN DEFENSIE

De opmerkelijke grote Surinaamse vlaggen zijn door de Wegenautoriteit officieel overgedragen aan het ministerie van Defensie. Deze beroemde Mammoetvlaggen werden in het bijzonder op hoogtijdagen gehesen door de Wegenautoriteit in samenwerking met het Militaire Korps. De dundoeken zijn op vrijdag 11 maart 2022 door de Wegenautoriteit samen met bijbehorende hulpstukken formeel overhandigd aan het Surinaamse Nationaal Leger.
OPENBARE WERKEN INVESTEERT IN VEILIGHEID VELDMEDEWERKERS OGA

OPENBARE WERKEN INVESTEERT IN VEILIGHEID VELDMEDEWERKERS OGAOPENBARE WERKEN INVESTEERT IN VEILIGHEID VELDMEDEWERKERS OGA

Investeren in de veiligheid van medewerkers, belast met veldwerkzaamheden, is te allen tijde het motto geweest van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De vraag naar gepaste veiligheidsattributen is reeds jaren aan de orde geweest. Besloten is om duurzaam te investeren in de veiligheid van alle OW-ambtenaren. Derhalve zijn onlangs 375 medewerkers van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) voorzien van veiligheidsattributen.
OPENBARE WERKEN GEEFT GROEN LICHT VOOR UITBETALEN ACHTERSTAND AANNEMERS

OPENBARE WERKEN GEEFT GROEN LICHT VOOR UITBETALEN ACHTERSTAND AANNEMERS

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs in samenwerking met het ministerie van Financiën groen licht gegeven voor het doen van achterstallige betalingen. Aannemers die in de afgelopen periode maaiwerkzaamheden hebben uitgevoerd in opdracht van de Wegenautoriteit Suriname, worden uitbetaald. Afgezien van deze groep worden ook andere aannemers uitbetaald die tijdens de watercrisisperiode vanaf april tot november 2021 werkzaamheden hebben uitgevoerd in opdracht van de clusterministeries OW, LVV en ROS.
DIENSTVOERTUIG MINISTER OW BETROKKEN BIJ AANRIJDING

DIENSTVOERTUIG MINISTER OW BETROKKEN BIJ AANRIJDING

Het dienstvoertuig van de minister van Openbare Werken is in het afgelopen weekeinde betrokken geraakt bij een aanrijding. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Minister Riad Nurmohamed was op dat moment niet in het voertuig. De politie is bezig met het onderzoek.
VUIL WORDT PER 01 MAART WEDEROM OVERDAG OPGEHAALD

VUIL WORDT PER 01 MAART WEDEROM OVERDAG OPGEHAALD

Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten de vuilophaaltijden terug te brengen naar overdag vanaf 01 maart 2022. De vuilophaalwagens zullen niet meer in de middag- of avonduren langskomen, maar tussen 08:00 en 17:00 uur langsrijden om vuil op te halen. De ophaaldagen blijven ongewijzigd.
TRAINING VOOR PERSONEEL OGA AANGAANDE COMPOSTEREN

TRAINING VOOR PERSONEEL OGA AANGAANDE COMPOSTEREN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig met de reorganisatie. Ter verbetering van de dienstverlening heeft minister Riad Nurmohamed belooft dat hij zal werken aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers om de nodige professionalisatie beter op gang te brengen. In dit kader heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onlangs een training verzorgt voor medewerkers van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA).
OPENBARE WERKEN PRESENTEERT HET SARAMACCAKANAAL REHABILITATIEPROJECT

OPENBARE WERKEN PRESENTEERT HET SARAMACCAKANAAL REHABILITATIEPROJECT

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is sinds 2015 bezig met de voorbereidingen van het Saramaccakanaal Systeem Rehabilitatieproject. Dit project heeft als doel de ontwatering in Suriname te verbeteren. Het Saramaccakanaal wordt schoongemaakt, maar ook sluizen en schutsluizen worden meegenomen in dit rehabilitatieproject. In dit kader zijn op dinsdag 22 februari 2022 presentaties gehouden in Royal Torarica voor DNA-leden, DC’s, stakeholders, verschillende deskundigen van bedrijven en een deel van de staf van het OW-ministerie.
WEGSTREKKING APOERA-ZANDERIJ IN PPP VERBAND AANPAKKEN

WEGSTREKKING APOERA-ZANDERIJ IN PPP VERBAND AANPAKKEN

Reeds jaren verkeert de wegstrekking van Apoera tot Zanderij in een slechte, maar in een zeer slechte staat in de regentijd, dan is de weg haast onbegaanbaar. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bijzondere bijeenkomst gehouden, waarbij met verschillende overheidsinstanties, stakeholders en andere belanghebbenden van gedachten is gewisseld. De algehele situatie van deze belangrijke wegverbinding is uiteengezet, waarna men breedvoerig is ingegaan op de mogelijke opties om de weg gezamenlijk, maar ook structureel aan te pakken.
OPENBARE WERKEN NEEMT KOLKENZUIGER HER IN GEBRUIK TE MORGENSTOND

OPENBARE WERKEN NEEMT KOLKENZUIGER HER IN GEBRUIK TE MORGENSTOND

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in samenspraak met stichting “Beter Wonen” te Morgenstond in Paramaribo-Noord een kolkenzuiger, na te zijn hersteld wederom in gebruik genomen. Dit deel van de hoofdstad teistert al jaren met wateroverlastproblemen. In dit kader nam de stichting samen met buurtbewoners van Morgenstond het initiatief, een kolkenzuiger van OW die inactief was, te repareren en in bruikleen te kunnen gebruiken. Op zaterdag 19 februari 2022 tekende OW-minister Riad Nurmohamed de leenovereenkomst met de stichting.
OPENBARE WERKEN VERVANGT WEDEROM SLUISDEUR IN COMMEWIJNE

OPENBARE WERKEN VERVANGT WEDEROM SLUISDEUR IN COMMEWIJNE

Het ministerie van Openbare Werken is vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed bezig sluizen en gemalen te voorzien van de nodige service- en renovatiebeurten. In dit kader zijn ondertussen een aantal sluisdeuren vervangen die niet meer voldeden aan de nodige eisen. Derhalve gaf de OW-minister in 2021 het startsein de sluisdeur te Johanna Margaretha in het district Commewijne te vervangen. Sindsdien zijn een aantal sluisdeuren landelijk vervangen. Op woensdag 16 februari 2022 was de sluisdeur te Alkmaar-West in Commewijne aan de beurt.
METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME START DAGELIJKSE WEERSVERWACHTINGEN

METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME START DAGELIJKSE WEERSVERWACHTINGEN

De Meteorologische Dienst Surimame (MDS) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is dagelijks bezig met het verzamelen van klimaatdata. Onlangs is de MDS gestart met dagelijkse publicaties van weersverwachtingen via de Facebookpagina van OW en De Boodschap van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). MDS-hoofd Radjkoemar Nanda zei desgevraagd dat het alledaags brengen van weerberichten van eminent belang is voor de totale gemeenschap.
OPENBARE WERKEN INSTALLEERT OVERLEGORGAAN TEN BEHOEVE VAN ABPM

OPENBARE WERKEN INSTALLEERT OVERLEGORGAAN TEN BEHOEVE VAN ABPM

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor zijn ministerie, zodat zaken efficiënter verlopen en het personeel ook betere waardering kan krijgen. De Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) is niet volstrekt eens met de reorganisatie en is van mening dat in bepaalde gevallen nog orde op zaken moeten worden gesteld, alvorens over te gaan tot een nieuw systeem. Bijgevolg is op voorstel van de ABPM op maandag 14 februari 2022 een overlegorgaan ingesteld om knelpunten te bespreken, maar ook op te lossen.
MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN KRIJGEN SOR-VERZEKERING

MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN KRIJGEN SOR-VERZEKERING

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) werkt al geruime tijd aan het creëren van betere voorzieningen voor zijn medewerkers. In dit kader werd er een voorstel ingediend, inzake het aangaan van SOR-verzekeringen. De Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) is bij de onderraad voor aanbesteding en gunning inmiddels goedgekeurd. De Surinaamse wet verplicht daaropvolgend alle werkgevers om werknemers te verzekeren bij bedrijfsongevallen.
OPENBARE WERKEN INSTALLEERT NIEUW WEERSTATION TE PARAMARIBO NOORD

OPENBARE WERKEN INSTALLEERT NIEUW WEERSTATION TE PARAMARIBO NOORD

Het onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie, ressorterende onder het directoraat Onderzoek en Dienstverlening bij het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een Automatic Weather Station (AWS) in gebruik genomen. Het station is onlangs geplaatst op het terrein van projectontwikkeling Ring Harbour City in Noord Paramaribo. Dit apparaat is bedoeld om de nodige informatie, betreffende weersverwachtingen te verzamelen, voorspellen en te delen met de gemeenschap. Het onderdirectoraat is reeds gestart met dagelijkse weerberichten.