Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OPENBARE WERKEN ZAL BINNENKORT ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS UITNODIGEN VOOR UITVOERING PROJECTEN

OPENBARE WERKEN ZAL BINNENKORT ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS UITNODIGEN VOOR UITVOERING PROJECTEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) houdt zich onder meer bezig met infrastructurele werkzaamheden. Door de jaren heen zijn deze in een vertraagd tempo uitgevoerd. OW-minister Riad Nurmohamed heeft daarom besloten verandering te brengen aan de werkwijze door deze in het vervolg op een gemoderniseerde manier uit te voeren. OW kan op dit moment door de torenhoge schulden weinig doen. Echter is de OW-bewindsman van plan investeerders aan te trekken die duurzame infrastructurele projecten integraal willen uitvoeren voor de stimulering van onder andere de woon- en leefomgeving, productie en transport in Suriname.
AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) werken samen met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) aan structurele oplossingen, rakende de wateroverlastproblemen. Het clusterteam dat bestaat uit deze drie ministeries zijn met man en macht bezig het ontwateringsprobleem op te lossen. Tijdens een persconferentie op vrijdag 04 juni 2021 zijn de ministers breedvoerig ingegaan op vragen van de pers. Er zijn integrale oplossingen landelijk aangekondigd door het ministersteam.
Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een spoed persconferentie in ruime mate kunnen reageren op vragen van de goed opgekomen pers. Minister Riad Nurmohamed van OW werd het meest geconfronteerd met vragen uit de samenleving. Hij heeft via de media de burger tevreden kunnen stellen door duidelijke antwoorden te geven met betrekking tot de aanpak van de waterproblematiek. Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zijn eveneens ingegaan op de kwestie. Dit persmoment werd door OW georganiseerd op woensdag 26 mei 2021.
Ministerie van Openbare Werken stelt Taxatiecommissie in

Ministerie van Openbare Werken stelt Taxatiecommissie in

Het ministerie van Openbare Werken (OW) voert het algeheel beheer over het geregistreerde wagenpark van de Staat Suriname. Afgeschreven voertuigen en andere roerende goederen die niet meer voor de dienst bruikbaar zijn worden conform de vastgestelde regels in het openbaar verkocht. Ter vaststelling van de juiste verkoopwaarde wordt een taxatiebedrag vastgesteld. In dit kader heeft het OW-ministerie van op 27 mei 2021 een Taxatiecommissie ingesteld.
OW krijgt groen licht voor uitbaggeren vaargeul Surinamerivier

OW krijgt groen licht voor uitbaggeren vaargeul Surinamerivier

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in 2019 een aanbesteding gehouden voor het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier. In maart 2020 is China Harbour Engineering Company uit de Volksrepubliek China, gestart met het project. Na nieuwe aanbestedingen in hetzelfde jaar is besloten de uitvoering van de baggerwerkzaamheden te gunnen aan de gezamenlijke onderneming Boskalis/De Boer uit Nederland. Het OW-ministerie kreeg op 26 mei 2021 groen licht van de regering om dit project uit te voeren.
Openbare Werken rehabiliteert loopsteiger te Montresor

Openbare Werken rehabiliteert loopsteiger te Montresor

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de bestaande loopsteiger te Montresor in het district Commewijne gerehabiliteerd. De loopbrug die dagelijks wordt gebruikt door zowel plaatselijke bewoners als toeristen, verkeerde al geruime tijd in een zeer onbehoorlijke staat. Tijdens de opleveringsceremonie op dinsdag 18 mei 2021 is ook een naambord onthuld, met daarop de contactgegevens van afdeling Bruggen. Bij noodsituaties kan terstond contact worden opgenomen met de betreffende afdeling van het ministerie van Openbare Werken.
OW-minister brengt veldbezoek aan ressort Pontbuiten

OW-minister brengt veldbezoek aan ressort Pontbuiten

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bracht een veldbezoek aan de onder water liggende woonwijken in het ressort Pontbuiten en de omliggende gebieden. Tijdens de oriëntatieronde op vrijdag 14 mei 2021 nam de bewindsman de erbarmelijke situatie in het gebied waar er werd overrompeld met het beeld. Bewoners van dit ressort hebben jaren aan de bel getrokken en naar hulp gevraagd, maar een gedegen oplossing is echter uitgebleven. De minister heeft buurtbewoners gesproken en ook aangehoord.
Directoraat Openbaar Groen herdenkt 40-jarig bestaan

Directoraat Openbaar Groen herdenkt 40-jarig bestaan

“In de afgelopen 40 jaren heeft het directoraat Openbaar Groen van OW een stempel gedrukt in de Surinaamse gemeenschap” zo reageerde waarnemend directeur Bholanath Narain tijdens zijn toespraak in dit kader op dinsdag 04 mei 2021. Narain sprak zijn dank uit en feliciteerde de totale Surinaamse samenleving en het personeel van het directoraat met dit heugelijke feit.
Startsein rehabilitatie en asfaltering Weg naar Ricanaumofo een feit

Startsein rehabilitatie en asfaltering Weg naar Ricanaumofo een feit

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken haalde tijdens zijn toespraak, bij het startsein van het rehabilitatie -en asfalteringsproject in het district Marowijne een aantal belangrijke zaken aan. De weg naar Ricanaumofo te Moengo wordt grondig aangepakt. De OW-minister werd tijdens deze speciale plechtigheid op vrijdag 30 april 2021, vergezeld van verschillende hoogwaardigheidsbekleders en president Chan Santokhi.
Nieuwe parkeerplaats voor M.A. Tausschool

Nieuwe parkeerplaats voor M.A. Tausschool

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) is thans bezig met het aanleggen van een parkeerplaats en een looppad langs de Commissaris Weythingweg voor de M.A. Taus basisschool. De werkzaamheden worden in opdracht van OW uitgevoerd door N.V. Caremco Holding.
Openbare Werken benoemt overlegorgaan met stakeholders

Openbare Werken benoemt overlegorgaan met stakeholders

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is vanaf zijn aantreden in overleg geweest met verschillende partners, zoals  bedrijven, organisaties en andere stakeholders. Dit was van belang om rechtstreeks informatie te krijgen om die vervolgens te verwerken in het beleidsplan 2020-2025. Op vrijdag 09 april 2021 werd op het hoofdkantoor van Openbare Werken een overlegorgaan met verschillende organisaties formeel geïnstalleerd.
Openbare Werken installeert werkgroepen ter uitvoering beleidsplan

Openbare Werken installeert werkgroepen ter uitvoering beleidsplan

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft wederom werkgroepen geïnstalleerd om uitvoering te geven aan het beleidsplan 2020-2025. De wergroepen die op donderdag 08 en vrijdag 09 april 2021 zijn ingesteld krijgen als taak het beleidsplan van het ministerie waarin verschillende voorstellen zijn genoemd uit te werken en vervolgens uit te voeren. Zo moet er verbetering komen in de structuren en dienstverlening van OW.
HER INGEBRUIKNAME CONFERENTIEZAAL OPENBARE WERKEN

HER INGEBRUIKNAME CONFERENTIEZAAL OPENBARE WERKEN

De her ingebruikname van de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken is een feit. Minister Riad Nurmohamed verrichte deze handeling op vrijdag 26 maart 2021. De zaal is na bijkans 18 jaren nu eindelijk in een nieuw jasje gestoken. Het managementteam lid Inder Gangabisoensingh feliciteert alle OW-medewerkers, met name de minister die de keuze maakte voor de nieuwe kleur en inrichting van de vergaderruimte.
Startsein aanleg Damwanden Guarani- en Amazonestraat ressort Munder

Startsein aanleg Damwanden Guarani- en Amazonestraat ressort Munder

Het Ministerie van Openbare Werken is inmiddels officieel gestart met het aanbrengen van stalen damwanden aan de Guarani- en Amazonestraat in het ressort Munder. President Chandrikapersad Santokhi gaf op vrijdag 26 maart 2021, het startsein van het langverwachte project. Het staatshoofd werd bij dit heugelijke feit vergezeld door OW-minister Riad Nurmohamed, DNA-voorzitter Marinus Bee en de DC’s Ricardo Bhola en Fulgence Javinde van Paramaribo Noord-Oost en Zuid-West en andere aanwezigen.
OW gaat samenwerkingsovereenkomst aan met stichting “Rika”

OW gaat samenwerkingsovereenkomst aan met stichting “Rika”

Het bestuur van “Stichting Re-Integratie Kansarmen” (RiKa) heeft wederom een bezoek afgelegd bij minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Na zijn bezoek aan plantage Groot Chatillon, te Commewijne, in oktober 2020 deed de OW-minister toezeggingen aan voorzitter Henk Amstelveen. Tijdens de ontmoeting op maandag 22 maart 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het ministerie en de stichting, waarin de mondeling gemaakte afspraken uiteindelijk zijn vastgelegd.