Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
EERSTE STEENLEGGING MOSKEE WONINGBOUWPROJECT NORTH AREA ONE

EERSTE STEENLEGGING MOSKEE WONINGBOUWPROJECT NORTH AREA ONE

In het kader van de eerste steenlegging van de Moskee op het terrein van het woningbouwproject North Area One te Paramaribo-Noord had ook minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken de eer om een steen te leggen op het fundament van het gebedshuis voor de Moslimgemeenschap. Als ere gast op 21 september 2021 stelde de bewindsman het familie-initiatief bijzonder op prijs.
OGA TEKENT WEDEROM OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

OGA TEKENT WEDEROM OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat ressorteert onder het ministerie van Openbare Werken heeft wederom werkovereenkomsten getekend met aannemers die ook maaiprojecten gaan uitvoeren. OGA is reeds gestart landelijk onderhoudswerkzaamheden ten uitvoer te brengen. Derhalve geeft het OW-ministerie de nodige instructies bij grote maaiprojecten, zodat de aannemers op de gewenste wijze het project kunnen uitvoeren.
OW-MINISTER: VOORSTELLEN WERKGROEPEN OMZETTEN IN ACTIES

OW-MINISTER: VOORSTELLEN WERKGROEPEN OMZETTEN IN ACTIES

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is hij geregeld geconfronteerd met velerlei klachten en problemen die het ministerie binnen zijn gekomen. In dit kader werden vorig jaar werkgroepen ingesteld om oplossingsmodellen voor deze issues te presenteren. Ruim een jaar later hebben de werkgroepen hun verslagen ingediend. Een team van adviseurs zal nu samen met stakeholders van OW de ruimte krijgen om over te gaan tot uitvoering van de inzake vraagstukken, zei de OW-minister op maandag 20 september 2021.
INFOSESSIES VOOR STAKEHOLDERS I.V.M. START UITBAGGEREN SURINAMERIVIER

INFOSESSIES VOOR STAKEHOLDERS I.V.M. START UITBAGGEREN SURINAMERIVIER

Het uitbaggeren van de Surinamerivier was al enkele jaren gaande, kreeg een moeilijke opstart, stond een tijdje stil, maar is uiteindelijk weer van start gegaan. Het ministerie van Openbare Werken hield op vrijdag 17 september 2021 een presentatiebijeenkomst, waarbij behalve OW, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), ACE Consultancy en het Joint Venture baggerbedrijf De Boer-Boskalis breedvoerig zijn ingegaan op de aanpak van het baggerproject.
OW WERKT AAN INVOERING TOLHEFFING WEGEN EN BRUGGEN

OW WERKT AAN INVOERING TOLHEFFING WEGEN EN BRUGGEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) benadrukt dat de onderhoudskosten van wegen en bruggen in de afgelopen periode explosief zijn toegenomen. Echter geeft het OW-ministerie aan over onvoldoende budget te beschikken. De torenhoge onderhoudskosten zijn haast niet te betalen. Derhalve is het ministerie genoodzaakt in dit kader van duurzaam onderhoud en beheer van wegen en bruggen mogelijkheden te bekijken om tolheffing landelijk op bepaalde wegen en bruggen met grote mate van rechtvaardigheid in te voeren.
MINISTER NURMOHAMED RONDT WERKBEZOEKEN AF IN NEDERLAND

MINISTER NURMOHAMED RONDT WERKBEZOEKEN AF IN NEDERLAND

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft op uitnodiging van de presidentiele delegatie tijdens het werkbezoek in Nederland meegedaan aan de tour in de Rotterdamse Haven. De OW-bewindsman heeft tijdens deze rondvaart de waterbouwkundige werken, het waterbeheer en het beheer van de havens in deze rivier waargenomen. Ter afsluiting van zijn werkbezoek deed de Surinaamse minister van Openbare Werken het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer aan.
NURMOHAMED BEZOEKT IUCN WORLD CONSERVATION CONGRESS 2020 IN FRANKRIJK

NURMOHAMED BEZOEKT IUCN WORLD CONSERVATION CONGRESS 2020 IN FRANKRIJK

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens zijn buitenlands werkbezoek op uitnodiging van de directeur het Hydrometrisch en Flood Management Instituut in de Franse stad Nimes aangedaan. In dit kader is er een presentatie gehouden door het instituut over hoe om te gaan met overstromingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van State of Art Technology. Deze methoden zullen verder worden besproken, indien mogelijk ook in Suriname worden geïntroduceerd via het Bio Plateau Project tussen Suriname, Frans Guyana en Brazilië.

MINISTER NURMOHAMED LEGT BIJZONDERE BEZOEKEN AF IN NEDERLAND

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vertoeft momenteel in Nederland en heeft ondertussen enkele belangrijke bezoeken afgelegd.
OPENBARE WERKEN START DIVERSE TRAININGEN VOOR PERSONEELSLEDEN

OPENBARE WERKEN START DIVERSE TRAININGEN VOOR PERSONEELSLEDEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het organogram inmiddels aangepast waarbij Onderzoek en Dienstverlening (O & D) als een vierde directoraat erbij is gekomen. In dit kader zijn onlangs informatiesessies gehouden voor ambtenaren die voornamelijk tewerk zijn gesteld bij het nieuwe directoraat, alsook voor hen die invulling geven aan de nieuwe structuren binnen het aangepaste organogram. De eerste infosessie betrof “taken en bevoegdheden van nieuwe stafleden” en de tweede ging over het “aanbestedingsproces op het OW-ministerie”.
OW TEKENT CONTRACTEN MET AANNEMERS INFRASTRUCTURELE PROJECTEN

OW TEKENT CONTRACTEN MET AANNEMERS INFRASTRUCTURELE PROJECTEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft contracten ondertekend met vier aannemingsbedrijven die grote infrastructurele projecten uitvoeren. De overeenstemming is bereikt om de werkzaamheden te hervatten. Dit gebeurde op vrijdag 27 augustus 2021 door een nieuwe contractondertekening. Baitali N.V., Kuldipsing N.V., Tjongalanga N.V. en APS N.V. zullen nu terstond overgaan tot het herstarten van de lopende projecten.
OPENBARE WERKEN WENST WIJZIGING COMPTABILITEITSWET 2019

OPENBARE WERKEN WENST WIJZIGING COMPTABILITEITSWET 2019

Vanwege de per 1 januari 2020 in werking getreden Comptabiliteitswet 2019 heeft minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken (OW) een voorstel ingediend bij het ministerie van Financiën en Planning om deze wet met spoed aan te passen. De bedoeling is dat dit bespreekbaar wordt gemaakt in de Raad van Ministers (RvM) en de aanbestedingswet navenant wordt aangepast dan wel het opnieuw initiëren van een comptabiliteitsbesluit.
PILOT PROJECT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING WINTI WAI VAN START GEGAAN

PILOT PROJECT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING WINTI WAI VAN START GEGAAN

Onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie van het ministerie van Openbare Werken (OW) hield onlangs een presentatie waarin duidelijk is aangegeven dat het een gezaghebbende organisatie moet worden binnen de watersector en in de samenleving, zowel nationaal als regionaal. De uitdaging is op lange termijn te beschikken over een solide Nationale Water Autoriteit (NWA) in Suriname. Dit initiatief is door het onderdirectoraat genomen om een betere woonomgeving te creëren betreffende waterhuishouding voor de samenleving.
JULARIASTRAAT HER INGEBRUIKGENOMEN NA BESTRATING DOOR BURGERINITIATIEF

JULARIASTRAAT HER INGEBRUIKGENOMEN NA BESTRATING DOOR BURGERINITIATIEF

Tijdens een ceremoniële her ingebruikname van de Julariastraat, zijstraat Gongrijpstraat, in Paramaribo Noord heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) enkele specifieke zaken naar voren gebracht. De bewindsman zei dat Suriname nog te kampen heeft met een financiële crisis, derhalve deed hij een oproep op de samenleving een handje mee te helpen met de infrastructurele werken. De OW-minister voerde op donderdag 05 augustus 2021 ook aan dat vanwege het initiatief van de buurtbewoners de ondersteuning van het OW-ministerie onmiddellijk is toegezegd bij het rehabiliteren van de straat.
OPENBARE WERKEN TEKENT OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

OPENBARE WERKEN TEKENT OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een bijeenkomst met contractors voor maaiwerkzaamheden enkele werkafspraken gemaakt. Maanden terug gaf de bewindsman duidelijk aan dat tijdens het uitvoeren van grote projecten, waarbij het betalen van belasting verplicht is, daar openbaarheid aan te zullen geven. Op donderdag 05 augustus 2021 zijn nieuwe overeenkomsten getekend tussen de aannemers en het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat belast is met maaiprojecten binnen het OW-ministerie.
NOORD COMMEWIJNE TOERISME CLUSTER TEKENT MOU MET OPENBARE WERKEN

NOORD COMMEWIJNE TOERISME CLUSTER TEKENT MOU MET OPENBARE WERKEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) tekende een Memorandun of Understanding (MoU) met de Noord Commewijne Toerisme Cluster. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen hoe samen te werken aan de rehabilitatie van het 24 km pad, dat loopt door verschillende plantages vanaf Rust en Werk tot Bakkie. Vertegenwoordiger Sebastiaan Spek was bijzonder ingenomen met de samenwerkingsovereenkomst die onlangs is afgesloten.