Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
COMMUNITY SERVICE DAY DOOR SCHRIJVER “DE AVONTUREN VAN BOLLIE THE OTTER”

COMMUNITY SERVICE DAY DOOR SCHRIJVER “DE AVONTUREN VAN BOLLIE THE OTTER”

Schrijver van het boek “De Avonturen van Bollie the Otter”, heeft onlangs een “Community Service Day” gehouden met kinderen uit het resort Flora. Deze kinderen hebben samen met de begeleiders van the Community Hub, het Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein en Paramaribo Zoo ontdaan van zwerfvuil. Onderdirecteur Jason Gummels van het onderdirectoraat Afvalbeheer, ressorterende onder het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is ingekomen met manschappen en een vrachtwagen.
OPVOLGINGSAUDIT LABORATORIUM OPENBARE WERKEN POSITIEF BEOORDEELD

OPVOLGINGSAUDIT LABORATORIUM OPENBARE WERKEN POSITIEF BEOORDEELD

Het Grondmechanisch en Bouwmaterialen Laboratorium van het ministerie van Openbare Werken (OW) is reeds formeel ISO 9001-2015 gecertificeerd in 2019. De opvolgingsaudit voor de certificering, die jaarlijks wordt gehouden, heeft onlangs wederom plaatsgevonden en het lab is positief beoordeeld. Deze  opvolgingsaudit moest aan het eind van het jaar 2021 plaatsvinden, maar vanwege de Covid-19 situatie moest daarvoor een ander geshikt moment gekozen worden.
RENOVATIE EN REGULIER ONDERHOUD AFDELING BRUGGEN OW

RENOVATIE EN REGULIER ONDERHOUD AFDELING BRUGGEN OW

Afdeling Bruggen en Steigers van het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs gestart met het herstellen van bruggen in Paramaribo, Wanica en Saramacca. De meeste betonnen bruggen die momenteel hersteld worden, waren aangereden. Van de houtenbruggen worden behalve het opknappen van de leuningen ook de verrotte planken vervangen. Nadat de bruggen zijn opgeknapt worden ze voorzien van een gele kleur. Het brugdek wordt ook schoongemaakt en worden ten slotte de afvoeren, daar waar nodig, ook doorgestoken.
REORGANISATIE EN PRIVATISERING OW BINNENKORT STANDAARDEN PRIVATE SECTOR

REORGANISATIE EN PRIVATISERING OW BINNENKORT STANDAARDEN PRIVATE SECTOR

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is geruime tijd bezig met het reorganiseren van de organisatiestructuur op zijn ministerie om de efficiëntie en professionaliteit van OW te moderniseren. Het OW-ministerie is evenzo bezig de Personeelswet aan te passen alsook de regels te verscherpen. In het kader van de personeelshervorming streeft OW naar betere waardering voor haar personeel, maar ook hogere eisen voor nieuwe personeelsleden.
OPENBARE WERKEN KRIJGT FIETSEN GEDONEERD UIT NEDERLAND

OPENBARE WERKEN KRIJGT FIETSEN GEDONEERD UIT NEDERLAND

Stichting De Bruggenbouwers is in samenspraak met de Organisatie Hindoe Media (OHM) uit Nederland onlangs gestart met een fietsenproject. In dit kader hebben deze sociale instanties fietsen gedoneerd aan het ministerie van Openbare Werken (OW) die op donderdag 3 februari 2022 zijn overhandigd op het OW-hoofdkantoor. De rijwielen worden ingezet op de afdeling Bewaking, Milieu- en Bouwpolitie om het veldwerk efficiënter uit te kunnen voeren.
BINNENSTAD PARAMARIBO ONDERGAAT GROTE SCHOONMAAKBEURT

BINNENSTAD PARAMARIBO ONDERGAAT GROTE SCHOONMAAKBEURT

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs gestart met een grondige schoonmaakbeurt van de binnenstad van Paramaribo. Bij dit soort opschoningen worden verharde wegen en bermen zandvrij gemaakt en ontdaan van zwerfvuil. Verder wordt extra aandacht besteedt aan groenvoorzieningen, onkruid wordt verwijderd, wegmarkeringen en zebrapaden worden voorzien van een nieuwe verflaag. Ook het verkeersmeubilair wordt aangepakt.
OPENBARE WERKEN WERKT AAN PRIVATISEREN VERGUNNINGENBELEID

OPENBARE WERKEN WERKT AAN PRIVATISEREN VERGUNNINGENBELEID

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig alle vergunningsaanvragen te standaardiseren, uit te breiden, te moderniseren en de wet- en regelgevingen aan te passen. Binnenkort zal de burger enkele vergunningen ook online kunnen indienen. “Het hoofddoel van dit vernieuwingsbeleid is dat na dit proces aanvragers binnen afzienbare tijd over hun aangevraagde vergunningen moeten kunnen beschikken” aldus OW-minister Nurmohamed.
BRUG LANGA TABIKIWEG DISTRICT MAROWIJNE OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN

BRUG LANGA TABIKIWEG DISTRICT MAROWIJNE OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN

Newmont Suriname heeft een brug in gebruik genomen die is gebouwd over de Patamakakreek aan de Langa Tabikiweg in het district Marowijne. Het betreft een gloednieuwe brug met een lengte van 20 m en een breedte van 10 m. Haukes Construction zorgde voor de uitvoering van het project in opdracht van het ministerie van Openbare Werken. De officiële ingebruikname vond plaats op vrijdag 28 januari 2022 door OW-minister Riad Nurmohamed, burgermoeder Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West en vertegenwoordigers van Newmont Suriname.
OW-MINISTER EN STAFLEDEN LEGGEN WERKBEZOEK AF AAN NICKERIE

OW-MINISTER EN STAFLEDEN LEGGEN WERKBEZOEK AF AAN NICKERIE

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) wederom een werkbezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie. Naast verschillende items die op het programma stonden is er ook startsein gegeven voor het project “Ophalen van lozingen en plaatsen van duikers in Nieuw-Nickerie”. Zowel de OW-minister als de vier directeuren hebben tijdens dit bezoek op vrijdag 14 januari 2022 het OW-personeel in Nickerie enorme moed ingesproken.
OW-MINISTER NEEMT AWS-MEETSTATION CORONIE OFFICIEEL IN GEBRUIK

OW-MINISTER NEEMT AWS-MEETSTATION CORONIE OFFICIEEL IN GEBRUIK

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een nieuw AWS-meetstation (Automatic Weather Station) in het district Coronie officieel in gebruik genomen. Het station is enkele weken geleden geïnstalleerd en op donderdag 13 januari 2022 door de OW-topman  en burgervader Maikel Winter van het kokosdistrict plechtig gelanceerd. Naast de ingebruikname heeft de OW-bewindsman samen met zijn staf een onderhoud gehad met het OW-personeel aldaar. Er is ook een bezoek gebracht aan enkele lopende projecten in het district Coronie.
OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEK AAN COMMEWIJNE

OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEK AAN COMMEWIJNE

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs weer een werkbezoek gebracht aan het district Commewijne. Dit in het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie. Naast het bezoeken van lopende projecten is ook aandacht besteed aan het OW-personeel dat onder alle omstandigheden het werk onder controle houdt. De OW-minister werd tijdens dit bezoek vergezeld van zijn directeuren, onderdirecteuren, adviseurs en afdelingshoofden.
ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT OOK TROPICAL SPEELTUIN AAN

ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT OOK TROPICAL SPEELTUIN AAN

De Tropical speeltuin en Sportcentrum Desi Samson, op de hoek van de Zapatata- en Anwar Sadastraat in het ressort Tamenga worden dezer dagen gemaaid en schoongemaakt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA).
OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN MAROWIJNE

OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN MAROWIJNE

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs aanvang gemaakt met het wederom afleggen van werkbezoeken aan districten. Na in december 2021 het district Saramacca te hebben bezocht is op donderdag 06 januari 2022 het district Marowijne aangedaan. Het nieuwe districtsorganogram is tijdens dit werkbezoek aan het desbetreffende OW-personeel gepresenteerd en de moed toegesproken.
DOKSENCLUB KRIJGT TOESTEMMING SLECHTE POSITIE LIBANONWEG ZELF AAN TE PAKKEN

DOKSENCLUB KRIJGT TOESTEMMING SLECHTE POSITIE LIBANONWEG ZELF AAN TE PAKKEN

Ondernemer Gerard van den Bergh van de bekende “ De Doksenclub” en “ De Vliegende Eend” heeft groen licht gekregen van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) om de Libanonweg te egaliseren en te profileren. De Libanonweg is een onverharde weg en behoefde een verbeterd en veiliger rijcomfort vanwege de vele transporten van en naar de voornoemde ondernemingen ook een frequentere onderhoudsbeurt. Derhalve deed de ondernemer een voorstel naar de OW-minister toe voor het kunnen onderhouden van de weg op eigen houtje.
OPENBARE WERKEN PAKT WOONKLIMAAT DIVERSE BUURTEN DRASTISCH AAN

OPENBARE WERKEN PAKT WOONKLIMAAT DIVERSE BUURTEN DRASTISCH AAN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verdere verbetering van het woonklimaat in diverse buurten onlangs een bekendmaking gelanceerd. Het OW-ministerie acht het noodzakelijk enige ordeningsmaatregelen te treffen op het gebied van onderhoud van bermen, goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen, alsmede het schoonhouden van het milieu. Per 01 januari 2022 zal verbaliserend worden opgetreden tegen overtreders.