Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
CEREMONIELE OPLEVERING BRUG MANDARIJNSTRAAT TE CLEVIA

CEREMONIELE OPLEVERING BRUG MANDARIJNSTRAAT TE CLEVIA

Aannemingsbedrijven SUBIN Construction en AGWW kwamen onlangs in aanmerking om drie bruggen te renoveren in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW). Bij de laatste opgeleverde opdracht werd de gerenoveerde houten brug aan de Mandarijnstraat te Clevia op dinsdag 21 december 2021 ceremonieel in gebruik genomen. OW-minister Riad Nurmohamed werd bij de opening vergezeld van onder meer DC Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost.
STARTSEIN RENOVATIE OW-KANTOREN EN GEBOUWEN

STARTSEIN RENOVATIE OW-KANTOREN EN GEBOUWEN

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken constateerde hij dat de meeste gebouwen van het OW-ministerie in een zeer slechte staat verkeren, alsook de afdelingen binnen de OW-gebouwen behoorlijk zijn verwaarloosd. In dit kader is op donderdag 16 december 2021 het startsein gegeven aan een viertal renovatieprojecten van ruimten en/of gebouwen die in slechte tot zeer slechte staat verkeerden.
INVESTEERDERS MELDEN ZICH AAN BIJ OPENBARE WERKEN

INVESTEERDERS MELDEN ZICH AAN BIJ OPENBARE WERKEN

In het kader van het investeringsbeleid van de overheid spant het ministerie van Openbare Werken (OW) zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van PPP (Public Private Partnership) aan te gaan met particuliere bedrijven, zowel lokaal als internationaal. Recentelijk heeft het ministerie van OW op het gebied van appartementen cq integrale woningbouw- oplossingen, afvalbeheer, multiverdieping parkeerhavens, overheidskantoorgebouwen alsook infrastructurele werken een aantal Expression of Interest (EOI) gepubliceerd. De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen was vastgesteld op 30 november 2021.
SAMENWERKING OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VOOR ORDENING BINNENSTAD

SAMENWERKING OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VOOR ORDENING BINNENSTAD

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in samenspraak met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), het bedrijfsleven, verschillende horecabedrijven uit de binnenstad van Paramaribo en het districtscommissariaat van Paramaribo Noord-Oost een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het ligt in de bedoeling dat samen zal worden gewerkt aan het aantrekkelijker en veiliger maken van de binnenstad van Paramaribo.
OPENBARE WERKEN START MET RENOVATIE STAATSGEBOUWEN

OPENBARE WERKEN START MET RENOVATIE STAATSGEBOUWEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) staat reeds klaar voor de uitvoering van bouw- en stedenbouwkundige projecten in Paramaribo. Op dinsdag 14 december 2021 is door president Chandrikapersad Santokhi het startsein gegeven op een door OW georganiseerde ceremoniële bijeenkomst, naast het gebouw van de Staatsraad. Deze gelegenheid was ook bedoeld voor de oplevering van werken, die in de afgelopen periode zijn afgerond door OW.
OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN SARAMACCA

OPENBARE WERKEN LEGT WEDEROM WERKBEZOEK AF AAN SARAMACCA

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs een aanvang gemaakt met het wederom afleggen van werkbezoeken aan districten. Districten hebben nu een eigen districtsorganisatie die duurzaam is geworden. Op vrijdag 10 december 2021 is in het district Saramacca aanzet gegeven om het nieuwe districtsorganogram aan het OW-personeel te presenteren. OW-minister Riad Nurmohamed brengt op deze wijze verandering in de situatie door de organisatiestructuur aan te passen.
INSPECTIEWERKZAAMHEDEN SARAMACCAKANAAL VAN START GEGAAN

INSPECTIEWERKZAAMHEDEN SARAMACCAKANAAL VAN START GEGAAN

Voor het Saramaccakanaalproject zijn de consultants in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) onlangs begonnen met het inspecteren van het Saramaccakanaal, voordat men overgaat tot het rehabiliteren van het Saramaccakanaal.
OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt hard aan het herstel van openbare wegen in ons land. In dit kader is onlangs een pilotproject gestart aan de mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het OW-ministerie. Er is reeds een aanvang gemaakt de middenbermen af te scheren om meer veiligheid te garanderen op de weg en uiteindelijk verder te verfraaien.
OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEKEN AAN DISTRICTEN

OW-MINISTER EN STAF BRENGEN WEDEROM BEZOEKEN AAN DISTRICTEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) start nog eens met het afleggen van werkbezoeken aan alle OW-kantoren landelijk. Het ligt in de bedoeling om in de verschillende districten overleg te plegen met de OW-dependances en districtscommissarissen om zo na te gaan wat de status is van de lopende projecten in de desbetreffende districten.
BUURTBEWONERS GEYSVLIETSTEEG PAKKEN ONTWATERINGSPROBLEMEN ZELF AAN

BUURTBEWONERS GEYSVLIETSTEEG PAKKEN ONTWATERINGSPROBLEMEN ZELF AAN

De wateroverlastproblemen van de Geysvlietsteeg in het ressort Latour wordt zelf aangepakt door de bewoners uit de buurt, in samenwerking met afdeling Ontwateringswerking van het ministerie van Openbare Werken (OW).
OW HULDIGT GEPENSIONEERDEN EN JUBILARISSEN 2017 EN 2018

OW HULDIGT GEPENSIONEERDEN EN JUBILARISSEN 2017 EN 2018

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft wederom gepensioneerden en jubilarissen in de bloemetjes gezet door deze te huldigen. Dit heuglijke feit werd op donderdag 02 en vrijdag 03 december 2021 in de hoofdtempel van vereniging Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat gevierd. OW-minister Riad Nurmohamed, beleidsadviseurs en zijn directieleden hebben deze bijzondere landsdienaren middels waarderende uitspraken bedankt voor hun jarenlange inzet.
OW HAALT ACHTERSTANDEN KLEDINGTOELAGES EN BENOEMINGEN NA 20 JAREN IN

OW HAALT ACHTERSTANDEN KLEDINGTOELAGES EN BENOEMINGEN NA 20 JAREN IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in de loop der jaren getracht verscheidene zaken op orde te stellen. Er is keihard gewerkt aan de uitbetaling van kledingtoelages aan nieuw aangetrokken personeel van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Bijkans 830 personeelsleden in verschillende functies, evenals onderhoudsmedewerkers, schoonmaaksters, voorlieden en andere technische werknemers zijn hierdoor opgelucht.
EINDOPLEVERING HERINRICHTING NIEUW WEERGEVONDENWEG EEN FEIT

EINDOPLEVERING HERINRICHTING NIEUW WEERGEVONDENWEG EEN FEIT

De eindoplevering van de heringerichte Nieuw Weergevondenweg heeft reeds plaats gehad. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) sprak van een modelweg, waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe technologie. Op dinsdag 30 november 2021 heeft deze eindoplevering plaatsgevonden, hetgeen betekent dat het OW-departement thans volledig verantwoordelijk is voor deze belangrijke verbindingsweg tussen Paramaribo en Wanica.
OW-MINISTER MAAKT KENNIS MET NIEUWE VAKBOND OGA

OW-MINISTER MAAKT KENNIS MET NIEUWE VAKBOND OGA

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van Openbare Werken (OW) bestaat heeft nu uit twee vakbonden. De nieuwe “Bond Personeel Openbaar Groen en Afvalbeheer” (BPOGA) wilt nieuw leven inblazen bij de leden en ze weer de moed geven geloof te hebben in de bond. In dit kader bracht het bestuur van de BPOGA op woensdag 24 november 2021 een kennismakingsbezoek aan minister Riad Nurmohamed, in aanwezigheid van directie en Staf.
ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT SPEELTUIN RENSPROJECT AAN

ONDERDIRECTORAAT AFVALBEHEER PAKT SPEELTUIN RENSPROJECT AAN

De speeltuin te Rensproject in het ressort Weg naar Zee wordt dezer dagen voorzien van een schoonmaakbeurt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Initiatiefnemer, tevens onderdirecteur Afvalbeheer heeft dit op zich genomen, vanwege het feit dat de speeltuin zich al geruime tijd in een overwoekerde situatie bevindt. De kinderen uit de buurt konden geen gebruikmaken van de speeltuin, nu dus wel.