Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OW STELT CRISISTEAM INFRASTRUCTURELE RAMPEN EN CRISISSITUATIES IN

OW STELT CRISISTEAM INFRASTRUCTURELE RAMPEN EN CRISISSITUATIES IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een crisisteam ingesteld dat bijzondere verantwoordelijkheden krijgt aangeschoven. Dit speciale team heeft als hooftaak duurzaam te investeren bij rampen en crisissituaties. Het initiatief is genomen op basis van de recente gevallen, waarbij zich op verschillende locaties onaangename situaties hebben voorgedaan.
MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

Het clusterteam van ministers dat bestaat uit Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten ook het Nickerie in het weekend van 12 en 13 juni 2021. Grote delen van het rijstdistrict zijn zwaar getroffen door de extreme regenval van de afgelopen weken. Wateroverlast heeft grotere impact gehad op de boeren in Nickerie. Ook landbouwers die andere gewassen telen hebben flinke schade opgelopen.
MINISTERS ORIENTEERDEN ZICH IN DE ONDERGELOPEN GEBIEDEN TE WAGENINGEN

MINISTERS ORIENTEERDEN ZICH IN DE ONDERGELOPEN GEBIEDEN TE WAGENINGEN

Grote delen van Wangeningen in het district Nickerie staan al weken onder water. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bracht samen met zijn collega-ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een bezoek aan dit getroffen gebied.
WATEROVERLASTPROBLEMEN CORONIE GEPRESENTEERD AAN CLUSTERTEAM

WATEROVERLASTPROBLEMEN CORONIE GEPRESENTEERD AAN CLUSTERTEAM

De ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten verschillende locaties in het westelijke deel van Suriname. Om de wateroverlastproblemen structureel op te lossen heeft het clusterteam van ministers op zaterdag 12 juni 2021 het district Coronie bezocht. De status van het kokosdistrict is middels een presentatie op het districtscommissariaat aan alle drie de ministers voorgehouden.
Openbare Werken roept personeel op zich te laten vaccineren

Openbare Werken roept personeel op zich te laten vaccineren

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) roept alle personeelsleden van zijn ministerie op zich te laten vaccineren tegen Covid-19. OW is een van de grootste en essentiële ministeries waar de dienstverlening gegarandeerd dient te blijven. Het ministerie bestaat nu uit vier directoraten, maar wegens vele besmettingen draait het departement niet optimaal. In verhouding van minder infecties zal het ministerie overgaan tot het inzetten van alle ambtenaren, zeker met in achtneming van de Covid-19-maatregelen.
OPENBARE WERKEN ZAL BINNENKORT ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS UITNODIGEN VOOR UITVOERING PROJECTEN

OPENBARE WERKEN ZAL BINNENKORT ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS UITNODIGEN VOOR UITVOERING PROJECTEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) houdt zich onder meer bezig met infrastructurele werkzaamheden. Door de jaren heen zijn deze in een vertraagd tempo uitgevoerd. OW-minister Riad Nurmohamed heeft daarom besloten verandering te brengen aan de werkwijze door deze in het vervolg op een gemoderniseerde manier uit te voeren. OW kan op dit moment door de torenhoge schulden weinig doen. Echter is de OW-bewindsman van plan investeerders aan te trekken die duurzame infrastructurele projecten integraal willen uitvoeren voor de stimulering van onder andere de woon- en leefomgeving, productie en transport in Suriname.
AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) werken samen met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) aan structurele oplossingen, rakende de wateroverlastproblemen. Het clusterteam dat bestaat uit deze drie ministeries zijn met man en macht bezig het ontwateringsprobleem op te lossen. Tijdens een persconferentie op vrijdag 04 juni 2021 zijn de ministers breedvoerig ingegaan op vragen van de pers. Er zijn integrale oplossingen landelijk aangekondigd door het ministersteam.
Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een spoed persconferentie in ruime mate kunnen reageren op vragen van de goed opgekomen pers. Minister Riad Nurmohamed van OW werd het meest geconfronteerd met vragen uit de samenleving. Hij heeft via de media de burger tevreden kunnen stellen door duidelijke antwoorden te geven met betrekking tot de aanpak van de waterproblematiek. Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zijn eveneens ingegaan op de kwestie. Dit persmoment werd door OW georganiseerd op woensdag 26 mei 2021.
Ministerie van Openbare Werken stelt Taxatiecommissie in

Ministerie van Openbare Werken stelt Taxatiecommissie in

Het ministerie van Openbare Werken (OW) voert het algeheel beheer over het geregistreerde wagenpark van de Staat Suriname. Afgeschreven voertuigen en andere roerende goederen die niet meer voor de dienst bruikbaar zijn worden conform de vastgestelde regels in het openbaar verkocht. Ter vaststelling van de juiste verkoopwaarde wordt een taxatiebedrag vastgesteld. In dit kader heeft het OW-ministerie van op 27 mei 2021 een Taxatiecommissie ingesteld.
OW krijgt groen licht voor uitbaggeren vaargeul Surinamerivier

OW krijgt groen licht voor uitbaggeren vaargeul Surinamerivier

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in 2019 een aanbesteding gehouden voor het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier. In maart 2020 is China Harbour Engineering Company uit de Volksrepubliek China, gestart met het project. Na nieuwe aanbestedingen in hetzelfde jaar is besloten de uitvoering van de baggerwerkzaamheden te gunnen aan de gezamenlijke onderneming Boskalis/De Boer uit Nederland. Het OW-ministerie kreeg op 26 mei 2021 groen licht van de regering om dit project uit te voeren.
Openbare Werken rehabiliteert loopsteiger te Montresor

Openbare Werken rehabiliteert loopsteiger te Montresor

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de bestaande loopsteiger te Montresor in het district Commewijne gerehabiliteerd. De loopbrug die dagelijks wordt gebruikt door zowel plaatselijke bewoners als toeristen, verkeerde al geruime tijd in een zeer onbehoorlijke staat. Tijdens de opleveringsceremonie op dinsdag 18 mei 2021 is ook een naambord onthuld, met daarop de contactgegevens van afdeling Bruggen. Bij noodsituaties kan terstond contact worden opgenomen met de betreffende afdeling van het ministerie van Openbare Werken.
OW-minister brengt veldbezoek aan ressort Pontbuiten

OW-minister brengt veldbezoek aan ressort Pontbuiten

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bracht een veldbezoek aan de onder water liggende woonwijken in het ressort Pontbuiten en de omliggende gebieden. Tijdens de oriëntatieronde op vrijdag 14 mei 2021 nam de bewindsman de erbarmelijke situatie in het gebied waar er werd overrompeld met het beeld. Bewoners van dit ressort hebben jaren aan de bel getrokken en naar hulp gevraagd, maar een gedegen oplossing is echter uitgebleven. De minister heeft buurtbewoners gesproken en ook aangehoord.
Directoraat Openbaar Groen herdenkt 40-jarig bestaan

Directoraat Openbaar Groen herdenkt 40-jarig bestaan

“In de afgelopen 40 jaren heeft het directoraat Openbaar Groen van OW een stempel gedrukt in de Surinaamse gemeenschap” zo reageerde waarnemend directeur Bholanath Narain tijdens zijn toespraak in dit kader op dinsdag 04 mei 2021. Narain sprak zijn dank uit en feliciteerde de totale Surinaamse samenleving en het personeel van het directoraat met dit heugelijke feit.
Startsein rehabilitatie en asfaltering Weg naar Ricanaumofo een feit

Startsein rehabilitatie en asfaltering Weg naar Ricanaumofo een feit

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken haalde tijdens zijn toespraak, bij het startsein van het rehabilitatie -en asfalteringsproject in het district Marowijne een aantal belangrijke zaken aan. De weg naar Ricanaumofo te Moengo wordt grondig aangepakt. De OW-minister werd tijdens deze speciale plechtigheid op vrijdag 30 april 2021, vergezeld van verschillende hoogwaardigheidsbekleders en president Chan Santokhi.
Nieuwe parkeerplaats voor M.A. Tausschool

Nieuwe parkeerplaats voor M.A. Tausschool

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) is thans bezig met het aanleggen van een parkeerplaats en een looppad langs de Commissaris Weythingweg voor de M.A. Taus basisschool. De werkzaamheden worden in opdracht van OW uitgevoerd door N.V. Caremco Holding.