Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
GROTE SCHOONMAAKACTIE IN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

GROTE SCHOONMAAKACTIE IN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

Diverse wegen in het uitgaanscentrum van Paramaribo worden schoongemaakt in het kader van 46-jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), geeft Jason Gummels aan die de trekker is van dit project.
BRAZILIAANSE AMBASSADEUR BRENGT BEZOEK AAN MINISTER OW

BRAZILIAANSE AMBASSADEUR BRENGT BEZOEK AAN MINISTER OW

Raphael Azeredo, de Braziliaanse ambassadeur in Paramaribo heeft ondertussen ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Dit gebeurde op woensdag 17 november 2021 in het kader van het intensiveren van de relatie die beide landen reeds jaren met elkaar hebben opgebouwd. Recentelijk hebben de ambassadeurs van Colombia en Turkije ook een bezoek gebracht aan de OW-minister.
BUURTWINKEL ALLENDESTRAAT OPENT HAAR DEUREN

BUURTWINKEL ALLENDESTRAAT OPENT HAAR DEUREN

De Allendestraat in het ressort Tammenga had al geruime tijd behoefte aan een buurtwinkel. Vanwege de steeds stijgende prijzen van de eerste levensbehoeften is de interesse nog meer gaan groeien zo een winkel op te zetten. In het kader hiervan is een buurtwinkel opgezet waar buurtbewoners van met name dat ressort terecht kunnen om de eerste levensbehoeften te halen tegen een betaalbare prijs. Zowel de bewoners van de Allendestraat en de omliggende straten zijn bijzonder ingenomen met dit initiatief.
OPENBARE WERKEN STELT WERKGROEP “ORGANISATIE EN BEHEER WEBSITE” IN

OPENBARE WERKEN STELT WERKGROEP “ORGANISATIE EN BEHEER WEBSITE” IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een werkgroep geïnstalleerd. Deze heeft als doel de website van het OW-ministerie in zijn geheel te herevalueren en voorstellen aan te bieden ter aanpassing of verbetering, alsmede het actualiseren van het algehele systeem. De installatie van deze zeer belangrijke werkgroep vond plaats op dinsdag 16 november 2021.
VOORBEREIDINGEN BOUW CORANTIJNBRUG IN VOLLE GANG

VOORBEREIDINGEN BOUW CORANTIJNBRUG IN VOLLE GANG

In het kader van de bouw van de megabrug over de Corantijnrivier om Suriname met Guyana te verbinden is een bezoek gebracht aan het buurland. De delegatie van dit bezoek bestond uit leden van het ministerie van Openbare Werken (OW), een consultancybedrijf en aannemers. Dit team heeft op maandag 15 november 2021 een onderhoud gehad met leden van ministry of Public Works Guyana. Er hebben wederom orrientaties plaatsgevonden, waarbij locaties zijn aangedaan waar de brug start aan de Surinaamse zijde en landt op het Guyanese grondgebied.
OW-MINISTER BRENGT ORIËNTATIEBEZOEK AAN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

OW-MINISTER BRENGT ORIËNTATIEBEZOEK AAN UITGAANSCENTRUM PARAMARIBO

Na een intensief oriëntatiebezoek enkele weken geleden aan de binnenstad van Paramaribo bracht minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) onlangs een bezoek aan het uitgaanscentrum van Paramaribo. In dat deel van de binnenstad zijn legio bedrijven gevestigd waar niet alleen Surinamers, maar zeker ook duizenden toeristen van gebruikmaken.
OPENBARE WERKEN KRIJGT BEZOEK VAN AMBASSADEURS COLUMBIA EN TURKIJE

OPENBARE WERKEN KRIJGT BEZOEK VAN AMBASSADEURS COLUMBIA EN TURKIJE

Ambassadeurs van Columbia, Martha Cecilia Pinilla Perdomo en van Turkije, Bengü Yiğitgüden hebben onlangs een speciaal bezoek gebracht aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Tijdens dit bezoek zijn belangrijke zaken aan de orde gekomen, maar ook zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de betrokken landen te intensiveren. Het team werd vergezeld van de eerste Honorair Consul Jim Bousaid voor Turkije in Suriname.
OPENBARE WERKEN HELPT DONATIE BOX STICHTING SU AID VULLEN

OPENBARE WERKEN HELPT DONATIE BOX STICHTING SU AID VULLEN

Stichting Su Aid is een Surinaamse hulporganisatie die jaarlijks geld inzamelt dat ze ontvangt uit giften en opbrengsten van verscheidene overheidsinstanties en bedrijven uit de particuliere sector. Dit jaar wordt door de instelling gecollecteerd voor de Nier Stichting Suriname, ter uitbreiding en renovatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum aan de Henck Arronstraat. In dit kader heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) een donatie box helpen vullen.
OW-MINISTER BEZOEKT LANDELIJKE CAMPAGNE “GELETTERDHEID” IN COMMEWIJNE

OW-MINISTER BEZOEKT LANDELIJKE CAMPAGNE “GELETTERDHEID” IN COMMEWIJNE

Stichting Pro Humaniteit heeft in samenwerking met andere stichtingen het startsein gegeven van de landelijke campagne ‘Geletterdheid’. OW-minister Riad Nurmohamed heeft als ere gast een speciaal bezoek gebracht aan deze bijzondere gelegenheid op maandag 08 november 2021 op het terrein van het Openluchtmuseum te Nieuw- Amsterdam in het district Commewijne.
OPENBARE WERKEN STELT BOUWCOMMISSIE IN

OPENBARE WERKEN STELT BOUWCOMMISSIE IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bouwcommissie geïnstalleerd. Minister Riad Nurmohamed liet tijdens dit markante moment optekenen dat Paramaribo op de werelderfgoedlijst staat en vastgelegd is als een historische binnenstad. Onze binnenstad kent veel historische panden waar regels aan zijn verbonden. Monumentale gebouwen zijn in de loop der jaren degelijk achteruit gegaan door achterstallig onderhoud. Ook is gebleken dat mensen niet bekend zijn met de wet- en regelgevingen als het gaat om bouwen in Suriname.
SAMEN NAAR EEN GROEN- EN LEEFBAAR PARAMARIBO

SAMEN NAAR EEN GROEN- EN LEEFBAAR PARAMARIBO

Het Tropenbos Suriname is een project gestart om een betere waardering van stedelijk groen te stimuleren door middel van onderzoek en het geven van voorlichting. Stedelijk groen is zeer belangrijk voor Suriname, omdat veel bomen bij elkaar zorgen voor een lage koolstofdioxide (CO2) gehalte. Het ministerie van Openbare Werken (OW) stimuleert via haar directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) die zich voornamelijk hiermee bezighoudt. Het project “Samen naar een Groen- en Leefbaar Paramaribo” heeft een uitstekende bijdrage geleverd, derhalve zal het OW-ministerie de kennis en kunde die is opgedaan in dit project gebruiken.
AFVALBEHEER START PILOTPROJECT BINNENSTAD PARAMARIBO

AFVALBEHEER START PILOTPROJECT BINNENSTAD PARAMARIBO

Onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat ressortert onder het ministerie van Openbare Werken is onlangs een pilot gestart om de binnenstad te ontdoen van vuil. Het gehele centrum komt herhaaldelijk in een situatie te verkeren, waarbij allerhande petflessen en andere afvalsoorten zich ophopen met alle gevolgen van dien. In dit kader is onlangs gestart met het opschonen van de binnenstad, waarbij zwervenden tewerk zijn gesteld de pet- en bierflessen en blikken op te ruimen.
AANBESTEDING CORANTIJNBRUG AANGEPAST

AANBESTEDING CORANTIJNBRUG AANGEPAST

De overeenkomst tussen Guyana en Suriname voor het gezamenlijk bouwen van een brug over de Corantijnrivier wordt een feit. In augustus 2020 werd dit in een verklaring bekrachtigd door de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali van Guyana. Deze brug moet de verbinding vormen tussen de locatie South Drain (Suriname) en Moleson Creek (Guyana).
SECUNDAIRE WEGEN SARAMACCA WORDEN BEZAND

SECUNDAIRE WEGEN SARAMACCA WORDEN BEZAND

Verschillende zandwegen in het district Saramacca worden momenteel bezand door het districtcommissariaat van Saramacca in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken (OW) en het commissariaat Wanica Noord-West. Op maandag 18 oktober 2021 is in het ressort Tijgerkreek een aanvang gemaakt om de slecht begaanbare delen van de onverharde wegen in het district Saramacca zo spoedig mogelijk aan te pakken.
AANBRENGEN TOPLAAG MARTIN LUTHER KINGWEG VAN START GEGAAN

AANBRENGEN TOPLAAG MARTIN LUTHER KINGWEG VAN START GEGAAN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft ceremonieel startsein gegeven voor het aanbrengen van de toplaag aan de Martin Luther Kingweg. Op dinsdag 19 oktober 2021 werd formeel aanvang gemaakt met de asfalteringswerkzaamheden tussen de Tout Lui Fautkanaal- en de Latourweg. Deze strekking heeft een lengte van 4 kilometers en zal binnen 8 werkdagen worden opgeleverd, waarbij dagelijks 1 km wordt geasfalteerd.