Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Minister Nurmohamed brengt oriëntatiebezoek aan J.A. Pengel Airport

Minister Nurmohamed brengt oriëntatiebezoek aan J.A. Pengel Airport

De NV Luchthavenbeheer is drukdoende werkzaamheden te verrichten aan de gebouwen op de Internationale Luchthaven te Zanderij. Dit constateerde de OW-minister Nurmohamed op vrijdag 12 februari 2021 tijdens zijn bezoek aan de luchthaven. Vervolgens werd te kennen gegeven dat het project: “renovatie en uitbreiding van de J.A. Pengel International Airport”, welke zou worden gefinancierd door een lening van China voorlopig is stopgezet en zal worden geëvalueerd.
Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

Minister Nurmohamed bezoekt lopende projecten te Munder

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed legde tijdens een veldbezoek uit dat wegen primair van damwanden worden voorzien, wanneer er sprake is van afkalving. Zo is de positie van de Ammazone- en de Guaranistraat in een zeer gevaarlijke situatie komen te verkeren dat er acuut moest worden ingegrepen. Hij geeft tijdens dit oriëntatiebezoek op vrijdag 05 februari 2021 aan dat dit project eerder was voorbereid en de uitvoering vanwege de urgentie van start was gegaan.
Gebieden met ontwateringsproblemen krijgen aandacht van OW

Gebieden met ontwateringsproblemen krijgen aandacht van OW

Minister Nurmohamed van Openbare Werken heeft onlangs weer een ronde ingelast om zich te oriënteren in diverse buurten die te kampen hebben met wateroverlast. Binnenkort zal het ministerie het startsein geven om landelijk kanalen op te halen, bermen te verstevigen en sleuven te creëren, zodat het water makkelijk afgevoerd kan worden.
OW-minister oriënteert zich bij gerenoveerde Steiger te Leonsberg

OW-minister oriënteert zich bij gerenoveerde Steiger te Leonsberg

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens zijn oriëntatiebezoeken ditmaal de steiger te Leonsberg aangedaan, die onlangs is gerenoveerd en opgeleverd. Het startsein van deze onderhoudsbeurten is enige tijd geleden te Meerzorg gegeven. Deze loopbrug verkeerde reeds geruime tijd in een zeer slechte staat. Om de brug te beschermen tegen de boten waren het aanbrengen van extra remmingswerken noodzakelijk, voerde de OW-bewindsman aan.
OW pakt ontwaterings- en verkeersveiligheidsproblemen drastisch aan

OW pakt ontwaterings- en verkeersveiligheidsproblemen drastisch aan

Het ontwateringsprobleem in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) doet zich reeds jaren voor. Het ministerie is voornemens bovengrondse rioleringssystemen te introduceren om de problematiek in de omgeving van de ziekeninstelling tot het verleden te laten behoren. Het pompgemaal dat dit gebied ontwatert wordt eveneens aangepakt, zodat de ziekenhuisbezoekers geen waterlast meer ondervinden.
OW-minister kondigt spoedige maatregelen ontwateringsproblemen aan

OW-minister kondigt spoedige maatregelen ontwateringsproblemen aan

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) geeft tijdens een spoedbijeenkomst aan dat in alle districten structurele investeringen worden gepleegd om ontwateringsproblemen aan te pakken. Door dejarenlange achterstallige onderhoudswerkzaamheden van secundaire en tertiaire lozingen en kanalen blijven de ontwateringsproblemen steeds toenemen. De grote kanalen hebben vrij regelmatig een onderhoudsbeurt gehad, terwijl woongebieden daarentegen achterbleven.
Minister van Openbare Werken brengt kennismakingsbezoek aan het district Marowijne

Minister van Openbare Werken brengt kennismakingsbezoek aan het district Marowijne

In zijn serie oriëntatie bezoeken naar de districten, bezocht Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) op donderdag 21 januari het district Marowijne. De bewindsman werd daarbij vergezeld van districtscommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid- West (Moengo) en districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne Noord- Oost (Albina).
Minister van Openbare Werken brengt werkbezoek aan Brokopondo

Minister van Openbare Werken brengt werkbezoek aan Brokopondo

Minister Riad Nurmohamed van het Ministerie van Openbare Werken (OW) gaat door met het afleggen van oriëntatie bezoeken aan districten. De districten die nog niet zijn aangedaan komen alsnog aan de beurt. Op dinsdag 19 januari 2021, werd Brokopondo aangedaan. Deze bezoeken hebben als doel na te gaan welke faciliteiten OW heeft in de districten en de personeelsleden persoonlijk te spreken. In samenwerking met de districtcommissaris (dc) Ludwig Mendelzoon van Brokopondo wordt er nagegaan hoe de werkzaamheden in dit district aangepakt kunnen worden.
OW en SoZaVo brengen woon-en bouwprojecten in kaart

OW en SoZaVo brengen woon-en bouwprojecten in kaart

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken(OW) en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) hebben op vrijdag 15 januari 2021 veldbezoeken gebracht aan de districten Commewijne, Wanica en Para. Dit voor het identificeren van alle woon-en bouwprojecten en de uitvoeringsfasen waarin de verschillende projecten in deze districten verkeren.
Openbare Werken haalt staatsgoederen terug (1)

Openbare Werken haalt staatsgoederen terug

De minister van Openbare Werken (OW) Riad Nurmohamed is vanaf zijn aantreden gestart met het zoveel mogelijk binnen halen van staatsgoederen die niet op de juiste wijze werden ingezet. De meeste van deze goederen werden onrechtmatig gebruikt voor andere doeleinden.
Transformatie OW door implementeren van beleidsplannen

Transformatie OW door implementeren van beleidsplannen

Bij het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, zijn wegens urgentie en brandende vragen, enkele werkgroepen geïnstalleerd, die het reilen en zeilen op het departementen moeten rapporteren naar hem. Heel binnenkort zullen deze werkgroepen op houden met bestaan. Een van ze is al ontbonden namelijk de commissie belast met personeel organisatorische zaken. De minister heeft in kader van verordening op het ministerie, beleidsplannen geïmplementeerd. Het streven van minister Nurmohamed is, dat elk personeelslid ongeacht rang zijn bijdrage zal leveren bij het ontwikkelen van de beleidsplannen. Aan de hand van de activiteiten is samen met de deskundigen een beleidsplanmatrix opgesteld. Deze matrix bestaat uit 15 beleidsgebieden die onderverdeeld zijn in sub maatregelen.
OW pakt slecht begaanbare wegen en ontwateringssystemen aan

OW pakt slecht begaanbare wegen en ontwateringssystemen aan

Door de jaren heen zijn veel secundaire, tertiaire goten en trenzen niet opgehaald. Dit heeft deels ervoor gezorgd dat in de regentijd zandwegen in slechte staat belanden. Primaire trenzen en kanalen worden wel regelmatig opgehaald door de overheid. Een ander probleem is, dat heel veel verkavelingsprojecten geen of slechte rioleringen hebben. Overal in woonbuurten zitten goten, rioleringen en putten dicht geslibd met zand, met als gevolg het onderwater lopen van deze gebieden.
MINISTER RIAD NURMOHAMED ONTHULT FOTOMUUR GEWEZEN MINISTERS OW

MINISTER RIAD NURMOHAMED ONTHULT FOTOMUUR GEWEZEN MINISTERS OW

De minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed heeft op maandag 11 januari foto’s van zijn voorgangers onthuld. Dit gebeurde op het hoofdkantoor aan de Jagernath Lachmonstraat. Uniek daarbij was het feit dat gewezen minister Cyrill Ramkisor die ruim dertig jaar actief was op dit ministerie als eregast is uitgenodigd om zijn ervaring te delen. Ramkisor heeft van 1986 tot 1987 leiding gegeven aan Openbare Werken.
Minister Riad  Nurmohammed stelt prioriteiten wegens bezuinigingsplan

Minister Riad Nurmohammed stelt prioriteiten wegens bezuinigingsplan

De staat Suriname heeft in de afgelopen jaren leningen gesloten om grote projecten uit te voeren. Deze schulden lopen op en zijn bij elkaar al ongeveer 1 miljard Amerikaanse dollars. Het deerlijke is dat de wegen binnen deze projecten niet zijn afgerond; heel veel werkzaamheden zijn stopgezet. Het ministerie zal in dit kader een bezuinigingsplan uitvoeren omdat zij niet in staat is om de vele schulden te betalen. “Wij hebben gevraagd aan ondernemers die bezig zijn met projecten om op een laag pitje door te gaan totdat ik de evaluatie op het veld heb gemaakt”, zegt minister Nurmohamed. De bewindsman inventariseert samen met zijn staf de wegen die dringend aangepakt moeten worden.
Ambtenaren dienen zich te houden aan de Personeelswet

Ambtenaren dienen zich te houden aan de Personeelswet

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten om per ingaande 1 januari 2021 verscherpte maatregelen te treffen tegen personeelsleden die zich niet houden aan de in de personeelswet aangegeven richtlijnen. Hiermee wil het ministerie aangeven dat de personeelszorg van OW, niet alleen de goede eigenschappen zal honoreren, maar ook degene die niet naar wens presteren en vaker afwezig zijn, zonder daartoe toestemming te hebben, zal aanpakken. Dit zal afgehandeld worden volgens de personeelswet.