Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
MINISTER NURMOHAMED NEEMT EINDVERSLAG OG IN ONTVANGST

MINISTER NURMOHAMED NEEMT EINDVERSLAG OG IN ONTVANGST

Werkgroep ‘Beleidsvoorstellen Verzelfstandiging Directoraat Openbaar Groen’ heeft een eindverslag uitgebracht over de werkzaamheden en inzichten welke hen waren toebedeeld. Het verslag is op maandag 05 juli 2021 overhandigt aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De Werkgroep kan nu verder met het vervolgtraject in verband met de eventuele verzelfstandiging. In dit traject moet de kennis die het OW-ministerie, met name het directoraat Openbaar Groen in huis heeft, gebruikt worden.
WERKGROEP VOV OVERHANDIGT ADVIESRAPPORT AAN OW-MINISTER

WERKGROEP VOV OVERHANDIGT ADVIESRAPPORT AAN OW-MINISTER

Werkgroep “Beleidsaanpassing Vuilophaal en Verwerking inclusief Ornamibo” heeft een adviesrapport overhandigt aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). VOV is sedert de negentiger jaren belast met het ophalen en verwerken van afval in de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne. Het afval kan niet op een adequate manier worden verwerkt zoals dat gewenst is. De oorzaken kunnen toegeschreven worden aan onder meer onvoldoende financiën en materieel, adequaat beleid en regelgeving. De overhandiging vond plaats op maandag 28 juni 2021 door voorzitter Soeratmin Moestadja van de werkgroep.
OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT  MET VUILOPHAALBEDRIJVEN

OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT MET VUILOPHAALBEDRIJVEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft overeenkomsten met vuilophaalbedrijven getekend. De ondertekening van deze 21 contracten vond plaats op dinsdag 29 juni 2021. Het gaat bij dezen om het project: ”Het ophalen van huishoudelijk afval per wijk in Paramaribo en Wanica”. Voorafgaand aan de ondertekeningen zijn er brandende issues aangekaart die de dienstverleners tijdens het werk ervaren. Deze onregelmatigheden zijn ook meegenomen.
ONTWATERINGSWERKEN GEEFT TECHNISCHE RICHTLIJNEN AAN AANNEMERS

ONTWATERINGSWERKEN GEEFT TECHNISCHE RICHTLIJNEN AAN AANNEMERS

Tijdens een presentatie door afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken zijn richtlijnen gegeven hoe ontwateringsproblemen landelijk structureel aangepakt kunnen worden. Recentelijk heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) een openbare aanbesteding gehouden voor bedrijven die zowel open als gesloten rioleringen moeten gaan opsporen. In aanmerking komende aannemers zijn op dinsdag 29 juni 2021 uitgenodigd voor de presentatie, waarin de bedrijven van de nodige informatie en werkinstructies zijn voorzien.
VOORBEREIDINGEN BOUW BRUG CORANTIJNRIVIER VORDEREN

VOORBEREIDINGEN BOUW BRUG CORANTIJNRIVIER VORDEREN

De haalbaarheidsstudies en het ontwerp van de brug over de Corantijnrivier werd in november 2020 gepresenteerd aan geïnteresseerde bureaus die vervolgens zijn uitgenodigd zich aan te melden om een “Expression of Interest” in te dienen. In totaal hebben 38 ingenieursbureaus of combinaties belangstelling getoond. Het gaat bij dezen om meer dan 70 ondernemingen uit de hele wereld die zich hebben aangemeld, Suriname werd vertegenwoordigd door 9 bureaus.
OW INSTALLEERT EVALUATIE- EN ADVIESCOMMISSIE AANBESTEDINGEN

OW INSTALLEERT EVALUATIE- EN ADVIESCOMMISSIE AANBESTEDINGEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vond het van eminent belang om een evaluatie- en adviescommissie, rakende aanbestedingen te installeren. Deze werkgroep moet zich bezighouden met de uitvoering van werkzaamheden, uitgezonderd van projecten die in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit betekent dat gedane inschrijvingen bij aanbestedingen eerst een deskundige evaluatie ondergaan, alvorens een advies uit te brengen voor de keuze van de inschrijver. De installatie van de commissie vond plaats op maandag 21 juni 2021.
OW-MINISTER INSTALLEERT CRISISTEAM INFRASTRUCTUUR EN RAMPEN

OW-MINISTER INSTALLEERT CRISISTEAM INFRASTRUCTUUR EN RAMPEN

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een crisisteam ingesteld. Het team krijgt als taakstelling, de zorg voor het treffen van diverse civieltechnische- en bouwkundige voorzieningen en diverse dienstverlenende activiteiten. Uit de praktijk blijkt dat er situaties zich kunnen voordoen waarbij ten dienste van de gemeenschap een terstond optreden vereist is. In dit kader is op maandag 21 juni 2021 een crisisteam geïnstalleerd.
OW STELT CRISISTEAM INFRASTRUCTURELE RAMPEN EN CRISISSITUATIES IN

OW STELT CRISISTEAM INFRASTRUCTURELE RAMPEN EN CRISISSITUATIES IN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een crisisteam ingesteld dat bijzondere verantwoordelijkheden krijgt aangeschoven. Dit speciale team heeft als hooftaak duurzaam te investeren bij rampen en crisissituaties. Het initiatief is genomen op basis van de recente gevallen, waarbij zich op verschillende locaties onaangename situaties hebben voorgedaan.
MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

Het clusterteam van ministers dat bestaat uit Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten ook het Nickerie in het weekend van 12 en 13 juni 2021. Grote delen van het rijstdistrict zijn zwaar getroffen door de extreme regenval van de afgelopen weken. Wateroverlast heeft grotere impact gehad op de boeren in Nickerie. Ook landbouwers die andere gewassen telen hebben flinke schade opgelopen.
MINISTERS ORIENTEERDEN ZICH IN DE ONDERGELOPEN GEBIEDEN TE WAGENINGEN

MINISTERS ORIENTEERDEN ZICH IN DE ONDERGELOPEN GEBIEDEN TE WAGENINGEN

Grote delen van Wangeningen in het district Nickerie staan al weken onder water. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bracht samen met zijn collega-ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een bezoek aan dit getroffen gebied.
WATEROVERLASTPROBLEMEN CORONIE GEPRESENTEERD AAN CLUSTERTEAM

WATEROVERLASTPROBLEMEN CORONIE GEPRESENTEERD AAN CLUSTERTEAM

De ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten verschillende locaties in het westelijke deel van Suriname. Om de wateroverlastproblemen structureel op te lossen heeft het clusterteam van ministers op zaterdag 12 juni 2021 het district Coronie bezocht. De status van het kokosdistrict is middels een presentatie op het districtscommissariaat aan alle drie de ministers voorgehouden.
Openbare Werken roept personeel op zich te laten vaccineren

Openbare Werken roept personeel op zich te laten vaccineren

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) roept alle personeelsleden van zijn ministerie op zich te laten vaccineren tegen Covid-19. OW is een van de grootste en essentiële ministeries waar de dienstverlening gegarandeerd dient te blijven. Het ministerie bestaat nu uit vier directoraten, maar wegens vele besmettingen draait het departement niet optimaal. In verhouding van minder infecties zal het ministerie overgaan tot het inzetten van alle ambtenaren, zeker met in achtneming van de Covid-19-maatregelen.
OPENBARE WERKEN ZAL BINNENKORT ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS UITNODIGEN VOOR UITVOERING PROJECTEN

OPENBARE WERKEN ZAL BINNENKORT ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS UITNODIGEN VOOR UITVOERING PROJECTEN

Het ministerie van Openbare Werken (OW) houdt zich onder meer bezig met infrastructurele werkzaamheden. Door de jaren heen zijn deze in een vertraagd tempo uitgevoerd. OW-minister Riad Nurmohamed heeft daarom besloten verandering te brengen aan de werkwijze door deze in het vervolg op een gemoderniseerde manier uit te voeren. OW kan op dit moment door de torenhoge schulden weinig doen. Echter is de OW-bewindsman van plan investeerders aan te trekken die duurzame infrastructurele projecten integraal willen uitvoeren voor de stimulering van onder andere de woon- en leefomgeving, productie en transport in Suriname.
AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) werken samen met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) aan structurele oplossingen, rakende de wateroverlastproblemen. Het clusterteam dat bestaat uit deze drie ministeries zijn met man en macht bezig het ontwateringsprobleem op te lossen. Tijdens een persconferentie op vrijdag 04 juni 2021 zijn de ministers breedvoerig ingegaan op vragen van de pers. Er zijn integrale oplossingen landelijk aangekondigd door het ministersteam.
Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een spoed persconferentie in ruime mate kunnen reageren op vragen van de goed opgekomen pers. Minister Riad Nurmohamed van OW werd het meest geconfronteerd met vragen uit de samenleving. Hij heeft via de media de burger tevreden kunnen stellen door duidelijke antwoorden te geven met betrekking tot de aanpak van de waterproblematiek. Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zijn eveneens ingegaan op de kwestie. Dit persmoment werd door OW georganiseerd op woensdag 26 mei 2021.