Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Transformatie OW door implementeren van beleidsplannen

Transformatie OW door implementeren van beleidsplannen

Bij het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, zijn wegens urgentie en brandende vragen, enkele werkgroepen geïnstalleerd, die het reilen en zeilen op het departementen moeten rapporteren naar hem. Heel binnenkort zullen deze werkgroepen op houden met bestaan. Een van ze is al ontbonden namelijk de commissie belast met personeel organisatorische zaken. De minister heeft in kader van verordening op het ministerie, beleidsplannen geïmplementeerd. Het streven van minister Nurmohamed is, dat elk personeelslid ongeacht rang zijn bijdrage zal leveren bij het ontwikkelen van de beleidsplannen. Aan de hand van de activiteiten is samen met de deskundigen een beleidsplanmatrix opgesteld. Deze matrix bestaat uit 15 beleidsgebieden die onderverdeeld zijn in sub maatregelen.
OW pakt slecht begaanbare wegen en ontwateringssystemen aan

OW pakt slecht begaanbare wegen en ontwateringssystemen aan

Door de jaren heen zijn veel secundaire, tertiaire goten en trenzen niet opgehaald. Dit heeft deels ervoor gezorgd dat in de regentijd zandwegen in slechte staat belanden. Primaire trenzen en kanalen worden wel regelmatig opgehaald door de overheid. Een ander probleem is, dat heel veel verkavelingsprojecten geen of slechte rioleringen hebben. Overal in woonbuurten zitten goten, rioleringen en putten dicht geslibd met zand, met als gevolg het onderwater lopen van deze gebieden.
MINISTER RIAD NURMOHAMED ONTHULT FOTOMUUR GEWEZEN MINISTERS OW

MINISTER RIAD NURMOHAMED ONTHULT FOTOMUUR GEWEZEN MINISTERS OW

De minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed heeft op maandag 11 januari foto’s van zijn voorgangers onthuld. Dit gebeurde op het hoofdkantoor aan de Jagernath Lachmonstraat. Uniek daarbij was het feit dat gewezen minister Cyrill Ramkisor die ruim dertig jaar actief was op dit ministerie als eregast is uitgenodigd om zijn ervaring te delen. Ramkisor heeft van 1986 tot 1987 leiding gegeven aan Openbare Werken.
Minister Riad  Nurmohammed stelt prioriteiten wegens bezuinigingsplan

Minister Riad Nurmohammed stelt prioriteiten wegens bezuinigingsplan

De staat Suriname heeft in de afgelopen jaren leningen gesloten om grote projecten uit te voeren. Deze schulden lopen op en zijn bij elkaar al ongeveer 1 miljard Amerikaanse dollars. Het deerlijke is dat de wegen binnen deze projecten niet zijn afgerond; heel veel werkzaamheden zijn stopgezet. Het ministerie zal in dit kader een bezuinigingsplan uitvoeren omdat zij niet in staat is om de vele schulden te betalen. “Wij hebben gevraagd aan ondernemers die bezig zijn met projecten om op een laag pitje door te gaan totdat ik de evaluatie op het veld heb gemaakt”, zegt minister Nurmohamed. De bewindsman inventariseert samen met zijn staf de wegen die dringend aangepakt moeten worden.
Ambtenaren dienen zich te houden aan de Personeelswet

Ambtenaren dienen zich te houden aan de Personeelswet

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten om per ingaande 1 januari 2021 verscherpte maatregelen te treffen tegen personeelsleden die zich niet houden aan de in de personeelswet aangegeven richtlijnen. Hiermee wil het ministerie aangeven dat de personeelszorg van OW, niet alleen de goede eigenschappen zal honoreren, maar ook degene die niet naar wens presteren en vaker afwezig zijn, zonder daartoe toestemming te hebben, zal aanpakken. Dit zal afgehandeld worden volgens de personeelswet.
Vuilophaal komt weer opgang

Vuilophaal komt weer opgang

In het kader van het nieuw beleid bij het ministerie van Openbare Werken worden  aanbestedingen voor het verrichten van werkzaamheden en diensten zoveel als mogelijk via openbare aanbestedingen uitgevoerd. De stagnatie die is ontstaan bij de vuilophaal heeft te maken met het feit dat het ministerie bezig is rechtvaardigheid te brengen in het proces.
Ordening aanbestedingen bij het Ministerie van Openbare Werken

Ordening aanbestedingen bij het Ministerie van Openbare Werken

Het ministerie van Openbare Werken gaat binnenkort strengere, maar ook soepelere maatregelen vaststellen voor deelname aan aanbestedingen. Er is al transparantie aangekondigd via de website http://publicworks.gov.sr. Er zal gekeken worden naar de wettelijke vereisten om mee te kunnen doen aan een aanbesteding. De niet wettelijke eisen zullen worden aangepast en binnenkort worden geintroduceerd.
Status vergunningaanvraag Openbare Werken nu online na te trekken

Status vergunningaanvraag Openbare Werken nu online na te trekken

In het kader van het verbeteren en versnellen van de dienstverlening m.b.t. het verlenen van o.a. vergunningen, heeft het Ministerie van Openbare Werken,(OW) eraan gewerkt dat de status van uw vergunningsaanvraag vanaf nu online bekeken kan worden. (http://publicworks.gov.sr)
Ruim 800 jubilarissen en gepensioneerden van OW gehuldigd

Ruim 800 jubilarissen en gepensioneerden van OW gehuldigd

Ongeveer acht honderd jubilarissen en gepensioneerden van het Ministerie van Openbare Werken (OW) zijn op maandag 21 en dinsdag 22 december 2020 gehuldigd. In de hoofdmandir van de religieuze vereniging Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat zijn personen geeerd die 25,30,35 en 40 dienstjaren hebben bereikt in het jaar 2015 & 2016. De jubilarissen en gepensioneerden, die een oorkonde of certificaat, een enveloppe met inhoud, snacks, een warme maaltijd en drank kregen, waren erg blij met de attenties. De enveloppen hadden een inhoud van tussen de SRD 1500 en SRD 2500.
Orientatie bezoek minister aan de Sawastraat

Orientatie bezoek minister aan de Sawastraat

Het ministerie van Openbare Werken voert verschillende projecten uit in samenwerking met organisaties en bedrijven. De minister gaat vaak op orientatie bezoek om na te gaan als de projecten inderdaad uitgevoerd worden zoals het ministerie het heeft voorgesteld en ook als het materiaal en middelen goed worden besteed. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed samen met DC Suraksha Hirasingh van het commissariaat Wanica Noord-West een orientatie bezoek gebracht aan de Sawastraat. Dit gebeurde op Dinsdag 15 December.
Het Coen Ooft Plein krijgt een kerst make-over

Het Coen Ooft Plein krijgt een kerst make-over

Het Coen Ooft Plein meer bekend als het Fernandes Plein is omgetoverd in een Christmas park. I.v.m. de feestdagen heeft Claire Antonius van het eventplanning bureau, Orga Nice, het initiatief genomen om het plein te belichten met de ondersteuning van Fernandes en het directoraat Openbaar Groen. Vrijdag 11 december 2020 werden de lichtjes ceremonieel aangedaan in aanwezigheid van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, de directeur van Fernandes, Kurt van Essen en de directeur van het directoraat Openbaar Groen, Ellen Dest.
Deel nieuwe personeelsleden OW ontvangen eindelijk hun beschikkingen

Deel nieuwe personeelsleden OW ontvangen eindelijk hun beschikkingen

Personeelsleden die kort voor de laatst gehouden Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen, eerder dit jaar bij het ministerie van Openbare Werken (OW) in dienst waren genomen hebben uiteindelijk hun beschikkingen in ontvangst mogen nemen. Het gaat bij dezen in totaal om 1500 personen die bij dit ministerie als nieuw personeel zijn aangetrokken, maar nog steeds niet beschikten over de juiste stukken om aan te tonen dat zij daadwerkelijk in dienst zijn. In december 2020 zijn er ongeveer 300 beschikkingen in orde gemaakt, terwijl de rest van de beschikkingen nog verwerkt moeten worden.
Openbare Werken tekent overeenkomsten met stichtingen

Openbare Werken tekent overeenkomsten met stichtingen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft samenwerkingsoverkomsten getekend met enkele stichtingen, onder andere de Centrale Markt Paramaribo, mr. Huber Stichting, stichting STIGESU, stichting UNU PIKIN en stichting Welzijn door Collectiviteit. De ondertekening van deze bijzondere afspraken vond plaats op vrijdag 11 december 2020 in de Conferentiezaal van Openbare Werken.
Minister Nurmohamed legt bezoeken af aan dependances Openbare Werken

Minister Nurmohamed legt bezoeken af aan dependances Openbare Werken

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft bezoeken gebracht aan verschillende dependances van het ministerie. Op dinsdag 08 en donderdag 10 december 2020 zijn de bijkantoren te Leiding 7B, Lelydorp, Domburg, Commewijne, Para en Saramacca aangedaan. De minister was tijdens zijn inspecties vergezeld van zijn Management Team en directeuren van de directoraten Civiel Technische Werken (CTW) en Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BWD). Dit werkbezoek was bedoeld om de algehele situatie bij de dependances en het personeel persoonlijk waar te nemen.
Sloopwerkzaamheden Nassaustraat, hoek Koningstraat

Sloopwerkzaamheden Nassaustraat, hoek Koningstraat

Op de hoek van de Koning- en Nassaustraat stond al geruime tijd een bouwvallig pand. Vermeldenswaard is dat er daar ook vuil werd gedumpt door burgers, welke zorgde voor een onhygienische situatie. Raghoebarsingh Construction Maatschappij zorgde voor de opruiming.