Aanpak slechte wegen Maretraite Project

Aanpak slechte wegen Maretraite Project

26-06-2019

Met tussenkomst van de task force “Spoed optreden” worden er verschillende infrastructurele werkzaamheden in het Maretraite project uitgevoerd. Deze taskforcre valt onder het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie. Volgens minister Vijay Chotkan van het departement heeft deze taskforce als taak om gebieden die onder andere te kampen hebben met wateroverlast, slechte wegen en andere zaken, integraal aan te pakken.

De manschappen van de verschillende afdelingen werken voortaan in combinatie en gaan met alle rollend materiaal op pad om de problemen die aangekaart zijn op te lossen.“ In het Maretraitte project onder andere is het van eminent belang dat zaken samen en gauw aangepakt worden omdat voertuigen waaronder bussen het gebied alwaar er veel mensen wonen niet in willen gaan, vanwege de slechte staat van de straten. Dit alles moet door de goede aanpak tot het verleden gaan behoren,’ aldus minister Chotkan. Verder benadrukt hij dat de wegen aldaar aangepakt maar niet geasfalteerd zullen worden.

De districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, Audrey Hankers is ingenomen met het bezoek van de minister en dat de aanvang van de werkzaamheden niet op zich heeft laten wachten. Volgens de DC waren de straten heel deplorabel maar dat alles kan nu met tussenkomst van OWT&C tot het verleden gaan behoren.