Aanpak Vuilstortplaats Ornamibo in volle gang

Aanpak Vuilstortplaats Ornamibo in volle gang

05-08-2019

Aanpak Vuilstortplaats Ornamibo in volle gang

De centrale vuilstortplaats te Ornamibo, krijgt de nodige aandacht van het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie. Zo is afdeling Vuilophaal- en Verwerkingsdienst samen met andere afdelingen van het ministerie bezig met diverse werkzaamheden op het terrein. Het hoofd van de afdeling, Claudia Maatsen, juicht de situatie toe en geeft aan dat er hard gewerkt wordt om verbetering te brengen op de stortplaats.

Het rehabiliteren en aanleggen van infrastructuur op de stortplaats zijn enkele werkzaamheden die worden uitgevoerd door afdeling Wegen van het ministerie van OWT&C. Voor Maatsen is het belangrijk dat de wegen er zijn zodat in geval van een calamiteit de plek makkelijker te bereiken is en deze wegen zorgen voor het sneller dumpen van vuil. Deze wegen zullen onderhouden worden door afdeling Wegen.

Een andere ontwikkeling is ook dat de verlichting op de stortplaats aangepakt wordt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door EBS. Het is zeer belangrijk omdat er in de avonduren ruim 60 dumptrucks zijn die zich naar Ornamibo begeven om vuil te dumpen.

Verder is het dagelijks afdekken van het gestort vuil ook een van de belangrijke werkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat de stank verminderd wordt. Het afdekken van gestort vuil is tevens een eis die na geleefd moeten worden.