Minister Chotkan gaat voor integrale aanpak

19-06-2019

Naast de reguliere werkzaamheden, starten de technische afdelingen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) met een integrale aanpak van infrastructuur die een spoedeisend karakter hebben. Het is de bedoeling dat er per wijk gewerkt zal worden. “ Er zijn zaken waar structureel aandacht voor vereist is binnen een bepaalde organisatie snelheid. Materiaal, rollend materieel, mankracht van de diverse afdelingen zullen met goed overleg ingezet worden vanuit één coördinatiepunt, dit is de Taskforce voor mij,” aldus minister Vijay Chotkan van OWT&C. Maandag 17 juni 2019 installeerde de bewindsman de Taskforce, Spoed Optreden, met als voorzitter de Onder Directeur Technisch beheer, heer Anwar Moenne.

Buurten zullen volgens minister Chotkan worden aangesproken, als er gemerkt wordt dat er een illegale dumpplaats is ontstaan in het gebied, omdat het ministerie van OWT&C structureel vuil ophaalt in de districten Paramaribo en Wanica. Ook zal de Taskforce aandacht besteden aan burgers die verkeerd bouwen met of zonder bouwvergunning. De aanpak zal integraal, gestructureerd en goed georganiseerd plaatsvinden. Het ministerie van OWT&C heeft een goede samenwerking met andere ministeries zoals Defensie, Justitie en Politie, Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en LVV. Deze instanties zullen een schrijven ontvangen ten aanzien van de installatie van de Taskforce, waarbij zij ook gevraagd zullen worden hun medewerking te verlenen. Volgens minister Chotkan ondervindt de samenleving de problemen. Hier wilt het ministerie een verlichting in brengen door snel en ook goed op te treden. Het ministerie van OWT&C doet een beroep op de samenleving om ook mee te helpen en daar waar noodzakelijk in de vorm van informatie die het ministerie nodig zal hebben, hiermee in te komen. “Het is nog steeds het ministerie van OWT&C dat het samen gaat moeten doen met de gemeenschap.” Aldus minister Vijay Chotkan.