Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein

Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein

09-10-2019

Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein

Eerstejaars studenten van het NATIN te Lelydorp hebben in het begin van dit school jaar een vormingsweek. Een onderdeel daarvan is een face lift geven aan het kofidjompoplein. De algemeen coördinator van NATIN Leydorp, Gina Sewbaratmisser Persuad, geeft aan dat deze werkzaamheden vallen onder een werkdag welke een onderdeel vormt van een vormingsweek. Het startsein van deze werkzaamheden werd gegeven door de minister van Openbare Werken Transport & Communicatie, Vijay Chotkan

Met dit project is het duidelijk dat de studenten van de school terug geven aan de gemeenschap waar ze wonen, dus deel van uitmaken. Het NATIN heeft de districtscommissaris van Wanica Zuid Oost benaderd, om het speeltuin en de groene strook van het Kofidjompoplein een face lift te geven. Dat viel in goede aarde bij de DC omdat deze plek het visitekaartje van Lelydorp is.

Audrey Hankers, DC van Wanica Zuid-Oost is ingenomen met het initiatief van dit schoonmaakproject. “Ik mag u aangeven dat dit om de jongeren van hier gaat. In dit geval is het dan van belang het initiatief van de studenten te ondersteunen. Dit alles heeft meerwaarde voor het district en dit alles werkt zeer motiverend naar elkaar toe. De jongeren leren samen werken en dit is een goed onderdeel voor de vorming van de jongeren,” aldus DC Hankers.