Opschonen lozingen in Commewijne

Opschonen lozingen in Commewijne

07-08-2019

Opschonen lozingen in Commewijne

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is in de afgelopen periode bezig geweest met het ophalen van diverse lozingen in het district Commewijne. Lozingen die voornamelijk in de kustvlakte liggen, hebben een beurt gehad. Het project, omvat het ophalen van lozingen in zes ressorten te Commewijne . Zo zijn de ressorten Meerzorg, Nieuw Amsterdam, Alkmaar en Tamanredjo reeds aangedaan. De lozingen te Margaretha en Bakkie moeten nog aangepakt worden. De werkzaamheden zijn in april 2019 gestart. Deze worden uitgevoerd door de hoofdaannemer Djojo bedrijven Groep Nv, die samenwerkt met enkele lokale onderaannemers. Controle op deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door OWT&C Regio Oost.

Aannemer Enrique Ralim, algemeen directeur Djojo bedrijven Groep NV., geeft aan dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden er ook gestuit is op zaken die stagnerend hebben gewerkt. Een van de zaken die voor enige belemmering zorgde is dat men zodanig heeft gebouwd op de berm dat de aannemer niet verder kon met het ophalen van de lozing. Samen met OWT&C dependance Regio Oost en het districtscommissariaat Commewijne zal nagegaan worden hoe deze kwestie aan te pakken.

Verder geeft Elvis Karsono, coördinator Civieltechnische Werken Regio Oost, van het ministerie van OWT&C aan dat hij zeer tevreden is voor de steun en samenwerking die het ministerie krijgt van de lokale gemeenschap. Zij kennen het gebied soms beter en adviseren het ministerie waar nodig.