OWT&C sloopt wederom een illegaal bouwsel

OWT&C sloopt wederom een illegaal bouwsel

08-08-2019

OWT&C sloopt wederom een illegaal bouwsel

 

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), gaat door met het naleven van de bouwwet. Daarbij is onlangs een bouwsel die illegaal was opgezet, gesloopt.  De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van OWT&C is de bevoegde afdeling die optreedt, als de samenleving zich niet houdt aan de voorgeschreven regels die gelden voor het bouwen. Zo heeft de afdeling samen met afdeling Restauratie en Onderhoud van het ministerie sloopwerkzaamheden verricht aan een gebouw op de berm voorlangs het pand op de hoek van de verlengde Gemenelandsweg en de Elizelaan. Ook de buurtmanager van het gebied was ook op de hoogte van de sloop.

 

Alvorens het ministerie van OWT&C tot het slopen is overgegaan, waren de bouwwerkzaamheden die plaatsvonden op de berm stopgezet door afdeling BWT. De pandeigenaar heeft na de stopzetting een aanmaning ontvangen om al het geen dat is opgezet, binnen drie dagen te verwijderen. Ondanks gevoerde gesprekken en een tweede schrijven, om het bouwsel te verwijderen heeft de belanghebbende nagelaten het bouwsel op de berm zelf te slopen. Afdeling Bouw- en Woningtoezicht was genoodzaakt om al het geen dat zonder de vereiste bouwvergunning tot stand was gebracht te slopen.

 

Het ministerie van OWT&C roept de samenleving op, de nodige regels en procedures, die op papier zijn vastgelegd, in acht te nemen voor het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden.