30STE HIGH-LEVEL FORUM FOR WATER/WASTEWATER - HLF17 CONFERENTIE

30STE HIGH-LEVEL FORUM FOR WATER/WASTEWATER - HLF17 CONFERENTIE

15-10-2021

De ministeries van Openbare Werken (OW) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH) nemen deel aan een High-Level Forum for Water/Wastewater - HLF17. De 30ste jaarlijkse conferentie en presentatie van de Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA) wordt op 13 en 14 oktober 2021 virtueel gehouden. OW-minister Riad Nurmohamed spreekt van een buitengewone regionale conferentie die alle deelnemende landen ten goede zal komen.

De conferentie biedt ons land verschillende voordelen aan die van eminent belang zijn. Het feit dat het deelnemende land in de gelegenheid word gesteld om andere regionale ministers te ontmoeten en te spreken over zaken van nationaal belang en hoe anderen in de regio met succes soortgelijke uitdagingen zijn aangegaan. De mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe regionale en internationale technische ontwikkelingen in de watersectoren en hoe het nationaal kan worden toegepast. Vervolgens wordt gelegenheid geboden tot dialoog met grote financieringsbanken die regionaal zaken doen, onder andere IDB, CDB, EIB en de agentschappen die projecten in de regio uitvoeren, zoals UNEP, EU, UN, Habitat, UNICEF en WASHLAC. Daarnaast zijn er twee onderwerpen aan de orde gekomen die van essentieel belang zijn voor het OW-ministerie, zoals de Caribbean Water Utility Insurance Company, die nutsbedrijven een rampenverzekering biedt en de presentatie van het nieuwe Uitvoeringsplan 2021 van het Regionaal Strategisch Actieplan voor klimaatbestendigheid van de watersector.

Vervolgens is er nu een nieuw Project Drinkwatervoorziening dat wordt ondersteund door de IDB en staatsleningen. Verder worden er nieuwe investeringen gedaan in meetinstrumenten vanwege het feit dat overstromingen nog steeds een probleem kunnen vormen in de relatie tot sanitaire voorzieningen. Ter illustratie wordt gedacht aan de hevige en vooral langdurige regenperiode, waarbij het inzetten van mobiele toiletten als een optie wordt aangemerkt. Zo is een Expression of Interest (EOI) georganiseerd om te kijken hoe de peiling van het vervuild water door een verwerking kan worden opgelost voordat het ter plaatse wordt gedumpt. Verder is ook aan de orde gekomen het project dat gestart is over waterbeheer in een van de grootste grensrivieren, namelijk de Marowijnerivier. Waterwetten zijn na 10 jaar opnieuw ingediend in het parlement. Wat betreft de Covid-19-acties is men erin geslaagd om mensen een goede service te bieden door middel van schoon water en medische accessoires. De impact van getroffenen door waterdiensten is vrijwel minder geweest.