AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

AANPAK WATEROVERLASTPROBLEMEN WORDEN VOORTGEZET DOOR CLUSTERTEAM

05-06-2021

De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) werken samen met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) aan structurele oplossingen, rakende de wateroverlastproblemen. Het clusterteam dat bestaat uit deze drie ministeries zijn met man en macht bezig het ontwateringsprobleem op te lossen. Tijdens een persconferentie op vrijdag 04 juni 2021 zijn de ministers breedvoerig ingegaan op vragen van de pers. Er zijn integrale oplossingen landelijk aangekondigd door het ministersteam.

Volgens OW-minister Riad Nurmohamed heeft wateroverlast ook te maken met te weinig ruimte om het overtollige water op te bergen. De situatie in de districten worden regelmatig gecontroleerd. In Paramaribo is het waterpeil in de kanalen gedaald, in Commewijne en andere districten is een daling waargenomen. De districten Saramacca en Nickerie verkeren nog in een zorgelijke positie, vanwege het feit dat het waterniveau in deze twee districten nog hoog is, in het bijzonder de landbouwarealen. Tijdens een PowerPointpresentatie gaf Sukarni Sallons-Mitro, Hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) aan dat het de komende drie maanden meer regen wordt verwacht in ons land.  Op basis van de metingen in maart, april en mei van dit jaar blijkt dat in de kustvlakte relatief natter is geweest dan het gemiddelde van vier jaren. In het binnenland heeft het juist minder geregend, terwijl als wij kijken naar de overstroomde gebieden in het binnenland, lijkt het alsof er meer neerslag is gevallen dan normaal. Gebieden waar de Meteorologische Dienst geen meetpunten heeft en sprake is van hevige neerslag, kunnen wel wateroverlast ondervinden zegt Sallons van MDS.

Minister Gracia Emanuël van ROS zei dat dit wateroverlastprobleem structureel moet worden aangepakt en daarvoor is een integraal plan van aanpak nodig. Overheidsdiensten werken samen met deskundigen om alle deelgebieden in kaart te brengen. De minister merkt op dat ondanks het opschonen in bepaalde gebieden het water blijft staan. Volgens Emanuel moet ook gekeken worden naar de geringe hoeveel aan opvang van het overtollige water en de gebrekkige capaciteit van de open en gesloten rioleringen. Minister Parmanand Sewdien van LVV, zegt dat uiteindelijk is besloten om het water structureel te gaan beheren. De voedselvoorziening moet ook in de droge tijd gegarandeerd blijven. De LVV-bewindsman benadrukte dat de schade aan landbouwarealen enorm is. Om de boeren tegemoet te komen met een compensatie voor de schade die zij hebben ondervonden, wordt hard overwogen. De boeren hebben zich geregistreerd en wordt alles aan gedaan om de eerste tranche in te dienen bij het ministerie van Financiën en Planning, zodat die alvast kan worden uitgekeerd.