AFVALBEHEER START PILOTPROJECT BINNENSTAD PARAMARIBO

AFVALBEHEER START PILOTPROJECT BINNENSTAD PARAMARIBO

24-10-2021

Onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat ressortert onder het ministerie van Openbare Werken is onlangs een pilot gestart om de binnenstad te ontdoen van vuil. Het gehele centrum komt herhaaldelijk in een situatie te verkeren, waarbij allerhande petflessen en andere afvalsoorten zich ophopen met alle gevolgen van dien. In dit kader is onlangs gestart met het opschonen van de binnenstad, waarbij zwervenden tewerk zijn gesteld de pet- en bierflessen en blikken op te ruimen.

Volgens Jason Gummels, onderdirecteur Afvalbeheer is het de bedoeling dat dit pilotproject de bewustwording opgang brengt voor een schoon Suriname. De gemeenschap kan helpen dit te bevorderen door netjes om te gaan met hun vuil. De zwervers die meehelpen met de opruiming ontvangen een vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden. Tijdens de opruiming zijn net-zakken gebruikt om de flessen en blikken te verzamelen, omdat het materiaal van deze vuilniszakken geen water vasthouden.

Amazona Reclycling Company N.V. heeft een bijdrage willen leveren door een pick-up ter beschikking te stellen waarin de zakken afgevoerd kunnen worden. Na dit pilotproject in de binnenstad zal worden gekeken hoe dit gecontinueerd kan worden op landelijk niveau. Er zijn mensen die zich hebben opgegeven een handje mee te helpen in dit project. Voor een duurzame aanpak is bewustwording van de burger nodig, want als zij hun eigen vuil niet op straat gooien, blijven de omgevingen schoon en kunnen de werkkrachten elders worden aanbesteed.