Directoraat Openbaar Groen herdenkt 40-jarig bestaan

Directoraat Openbaar Groen herdenkt 40-jarig bestaan

04-05-2021

“In de afgelopen 40 jaren heeft het directoraat Openbaar Groen van OW een stempel gedrukt in de Surinaamse gemeenschap” zo reageerde waarnemend directeur Bholanath Narain tijdens zijn toespraak in dit kader op dinsdag 04 mei 2021. Narain sprak zijn dank uit en feliciteerde de totale Surinaamse samenleving en het personeel van het directoraat met dit heugelijke feit.

Waarnemend directeur Narain gaf verder te kennen dat het in de bedoeling lag om deze mijlpaal met het personeel van de verschillende districten te vieren, maar vanwege de covid-19-situatie is besloten dit in kleiner verband te organiseren. Sinds de oprichting van Milieu Beheer toen in 1981 heeft het directoraat onder verschillende ministeries geressorteerd. Vanaf 2010 valt dit directoraat onder het ministerie van Openbare Werken. De naam “Milieu Beheer” is vanaf 2012 gewijzigd in Openbaar Groen, maar door de onlangs ingevoerde naamswijziging heet het directoraat nu “Openbaar Groen en Afvalbeheer”. Naast de reguliere taken is door OW-minister Nurmohamed specifiek gevraagd om op landelijk niveau de bermen langs de openbare wegen te onderhouden.

Minister Riad Nurmohamed tekende op dat de noodzaak van zo een directoraat altijd draait om onder meer milieu, afvalbeheer en groenvoorzieningen. Overheidsterreinen en zeker niet van Openbare Werken mogen ooit onder slechte milieuomstandigheden verkeren. De bewindsman legde nadruk op de aspecten, verandering en transparantie, want die staan volgens hem op de eerste plaats. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om te werken, maar er zal strenger opgetreden worden tegen mensen die niet meewerken. Er liggen uitstekende plannen klaar voor het directoraat en dat beloofd mooie ontwikkelingen, onder andere het opzetten van een showroom om producten te verkopen, een nieuw beleid en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

De OW-topman gaf vervolgens aan dat het directoraat Openbaar Groen over voldoende potentie beschikt. Echter zal prioriteit worden gegeven aan het onderhoud van regeringsterreinen, ministeriële terreinen en groenvoorzieningen. Er is ook enorme aandacht besteed aan veiligheidsequipment voor veldwerkers, zoals vesten, helmen veiligheidsrekken en andere veligheidsattributen. De bewindsman is zeer content over de manier waarop Openbaar Groen in de afgelopen jaren werkzaamheden heeft verricht. Minister Nurmohamed sprak zijn grote dank en waardering uit voor alle medewerkers van OW en zei te allen tijde beschikbaar en bereikbaar te zijn voor de behoeften van het personeel.