MINISTER NURMOHAMED NEEMT EINDVERSLAG OG IN ONTVANGST

MINISTER NURMOHAMED NEEMT EINDVERSLAG OG IN ONTVANGST

09-07-2021

Werkgroep ‘Beleidsvoorstellen Verzelfstandiging Directoraat Openbaar Groen’ heeft een eindverslag uitgebracht over de werkzaamheden en inzichten welke hen waren toebedeeld. Het verslag is op maandag 05 juli 2021 overhandigt aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De Werkgroep kan nu verder met het vervolgtraject in verband met de eventuele verzelfstandiging. In dit traject moet de kennis die het OW-ministerie, met name het directoraat Openbaar Groen in huis heeft, gebruikt worden.

Het ligt in de bedoeling dat medewerkers zo de kans krijgen zich te profileren en hoeft het ministerie ook niet onnodig geld te verspillen aan dure consultants, die toch vaak van dezelfde medewerkers de informatie moeten krijgen en ook nog hen het werk hoofdzakelijk laten doen. De minister is van mening seminars te organiseren, waarbij afgevaardigden van vakgroepen en overige stakeholders van het directoraat afzonderlijk per doelgroep worden uitgenodigd om te vernemen wat hun inzichten zijn met betrekking tot het verzelfstandigen van het directoraat Openbaar Groen. Deze manier van het consulteren van alle stakeholders moet door medewerkers van het directoraat zelf worden georganiseerd en gestuurd. Wat de Terms of Reference (TOR) betreft zal er externe deskundigen worden aangetrokken, indien er op het geheel ministerie niemand gevonden wordt om het proces te begeleiden.

In de rapporten over het directoraat Openbaar Groen moet worden nagegaan, wat nog actueel genoeg is om mee te gaan en wat, indien nodig, moet worden gewijzigd of compleet moet worden weggelaten. Het Directoraat wordt niet uitgehold, maar krijgt er juist taken erbij. De dienst Vuilophaal en Verwerking (VOV) en een deel van de werkzaamheden van de Wegen Autoriteit Suriname (WAS) zullen aan het directoraat Openbaar Groen worden toegevoegd. Echter wordt met de verzelfstandiging beoogd dat het directoraat volledig wordt afgestoten, maar het is ook mogelijk dat net als bij de Wegen Autoriteit Suriname een deel overheidstaak zal blijven en het ander deel zal toebehoren aan particulieren. De OW-minister is ingenomen met de voornemens van de Werkgroep en wenst, zowel de voorzitter van de Werkgroep, Krishan Angoelal, als het totale personeel van het directoraat alle succes toe.