Ministerie van Openbare Werken stelt Taxatiecommissie in

Ministerie van Openbare Werken stelt Taxatiecommissie in

25-05-2021

Het ministerie van Openbare Werken (OW) voert het algeheel beheer over het geregistreerde wagenpark van de Staat Suriname. Afgeschreven voertuigen en andere roerende goederen die niet meer voor de dienst bruikbaar zijn worden conform de vastgestelde regels in het openbaar verkocht. Ter vaststelling van de juiste verkoopwaarde wordt een taxatiebedrag vastgesteld. In dit kader heeft het OW-ministerie van op 27 mei 2021 een Taxatiecommissie ingesteld.

De nieuw ingestelde Taxatiecommissie wordt belast met het opmaken van taxatierapporten   aangaande staatsvoertuigen, bestemd voor de verkoop en het taxeren van de andere aan de Staat Suriname behorende roerende goederen. Echter kunnen zich ook gevallen voordoen waarbij staatsvoertuigen per presidentiele resolutie worden verkocht en overgedragen aan de daarvoor in aanmerking komende personen. Gelet op de vereiste specifieke deskundigheid, wordt de commissie samengesteld met deskundigen uit relevante sectoren voor de taxaties.

De Taxatiecommissie bestaat uit: mr. E. Mohangoo, namens het ministerie van Openbare Werken, tevens voorzitter van de commissie, gevolgd door A. Nankoesing, lid van de Vereniging van Keuringsinstanties Suriname (VKS) en S. Ardjosoedirjo, lid van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam). Met de instelling van de Taxatiecommissie zullen staatsgoederen nu volgens de juiste prijs verkocht kunnen worden. Deze gelden kunnen daarna weer worden ingezet voor de aankoop van nieuwe goederen voor de Staat Suriname.