MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

MINISTERS OW, LVV EN ROS BEZOCHTEN OOK NICKERIE AFGELOPEN WEEKEND

14-06-2021

Het clusterteam van ministers dat bestaat uit Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten ook het Nickerie in het weekend van 12 en 13 juni 2021. Grote delen van het rijstdistrict zijn zwaar getroffen door de extreme regenval van de afgelopen weken. Wateroverlast heeft grotere impact gehad op de boeren  in Nickerie. Ook landbouwers die andere gewassen telen hebben flinke schade opgelopen.

Na een reeks aan oriëntaties in het westelijke district van Suriname kwamen de bewindslieden tot de conclusie dat de situatie daar vrij ernstig is. Wateroverlastproblemen komen vaker voor in Nickerie, want drie tot vijf jaren geleden was de situatie ook heel zorgelijk. Tijdens dit bijzonder bezoek zijn gesprekken gevoerd met verschillende groepen van boeren die te kennen gaven dat er in het afgelopen decennium niet is geïnvesteerd in de wegen en het ontwateringsysteem van het rijstdistrict. Het achterstallige onderhoud heeft er voor gezorgd dat dit probleem zich blijft voordoen. Organisaties van landbouwproducenten hebben reeds onderzoekingen gedaan en oplossingsmodellen aangeboden voor de begroting. Echter verdienen landbouwgebieden meer aandacht van de overheid om zo de controles over de gemaakte afspraken beter uit te voeren.

Het voorstel is dat in deze sector een landbouwvergunningsbeleid en een landbouwpolitie komt. Volgens het clusterteam is het erg noodzakelijk dat landbouwgebieden worden ingepolderd om in de toekomst droog te blijven. Los van het feit dat de landbouwarealen onder water lopen en wegen in deze gebieden onbegaanbaar worden in de regenperiode, zijn er ook veehouders die hun vee loslaten. Deze boeren raken behoorlijk verhit door de situatie dat het vee in hun weilanden belanden en enorme schade verrichten. De kleine dijkjes die door de landbouwers zijn aangelegd gaan stuk of raken beschadigd wanneer een kudde van koeien erover heen gaat. Er zal worden nagegaan als het vee naar andere gebieden in het district overgebracht kunnen worden, anders in een ander district. De boeren worden opgeroepen zich te houden aan de afspraken die gemaakt zijn met het LVV-ministerie en districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie. De ministeries zullen er alles aan doen om te komen tot een oplossing, alleen is de medewerking van de boeren van eminent belang. Landbouwers en veehouders die schade hebben geleden door wateroverlast, kunnen hun schadeclaim indienen via het ministerie van LVV.