Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

Ministers pakken wateroverlastproblemen landelijk aan

25-05-2021

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een spoed persconferentie in ruime mate kunnen reageren op vragen van de goed opgekomen pers. Minister Riad Nurmohamed van OW werd het meest geconfronteerd met vragen uit de samenleving. Hij heeft via de media de burger tevreden kunnen stellen door duidelijke antwoorden te geven met betrekking tot de aanpak van de waterproblematiek. Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zijn eveneens ingegaan op de kwestie. Dit persmoment werd door OW georganiseerd op woensdag 26 mei 2021.

Minister Nurmohamed van OW gaf aan, dat zaken structureel aangepakt dienen te worden. Niet alleen het ophalen van lozingen en kanalen zullen helpen het probleem op te lossen, maar ook het investeren in pompgemalen en sluizen is van groot belang. Nu is het van belang dat een jarenlange achterstand van onderhoud wordt ingelopen waarna een vernieuwde aanpak volgt. Ook berging van water is van belang, ook bij nieuwe verkavelingsprojecten. De bewindsman gaf aan, dat er strenger gelet zal worden op de vergunningsvoorwaarden. Projecten zijn niet goed aangelegd, waardoor het water niet optimaal kan wegstromen.

Minister Sewdien van LVV gaf aan dat de Raad van Ministers een bedrag van SRD 50 miljoen heeft vrijgemaakt voor de boeren die grote verliezen hebben geleden. Er is een schade-unit opgezet op het hoofdkantoor van LVV. De boeren kunnen in hun ressorten en rayonkantoren van LVV registreren. Ook veetelers komen in aanmerking. Na een veldinspectie zullen de gegevens bij goedkeuring doorgegeven worden aan het ministerie van Financiën en Planning, voor de uitbetaling. Men kan zich aanmelden op het hoofdkantoor van LVV op het nummer 8663576. Tot nu toe hebben zich ruim 900 boeren aangemeld voor steun.

Minister Emanuel van ROS tekende op dat de situatie in het binnenland onder controle is. De kostgrondjes van de bewoners in het binnenland zijn wel onderwater gelopen. Met het NCCR wordt nagegaan om de burgers tegemoet te komen met voedselpakketten. Met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt de mogelijkheid bekeken voedselpakketten voor de bewoners in het binnenland op te sturen. De problematiek van de sluizen en sluiswachters die volgens binnengekomen klachten niet op tijd uitrukken, zal samen met de DC’s nader worden bekeken. Het OW-ministerie is te bereiken op het telefoonnummer 531491. U kunt ook appen op 8558209. Bij calamiteiten neemt u contact op met NCCR op 144 of de Politie via 115.