Nieuwe parkeerplaats voor M.A. Tausschool

Nieuwe parkeerplaats voor M.A. Tausschool

13-04-2021

Nieuwe parkeerplaats voor M.A. Tausschool

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) is thans bezig met het aanleggen van een parkeerplaats en een looppad langs de Commissaris Weythingweg voor de M.A. Taus basisschool. De werkzaamheden worden in opdracht van OW uitgevoerd door N.V. Caremco Holding.

Volgens Henk Wip, Hoofd van de afdeling Verkeer van het Ministerie van Openbare Werken is het noodzakelijk een parkeerplaats en een looppad aan te leggen, gezien de chaotische verkeers situatie tijdens de schooluren. Er zijn voorstellen gedaan voor het instellen van eenrichtingsverkeer, maar na een evaluatie door het ministerie bleek dat dit verkeerstechnisch niet haalbaar is. Derhalve is besloten om op deze plek een parkeerplaats en een looppad aan te leggen.

Dit jaar zal de regering bijzondere aandacht schenken aan zowel de ontwateringsproblemen als de verkeersveiligheid. Als gevolg daarvan worden verschillende plekken door de OW- minister in het gehele land aangedaan. Met in achtneming van alle veiligheidsvoorzieningen is gestart met de Mgr. Wulfingsstraat in Paramaribo, die voorzien is geworden van veilige voetpaden. Volgens de planning van het ministerie moeten, zowel de parkeerplaats als het looppad voorzien worden van wegmeubilair en wegmarkeringen, in de eerste week van mei 2021 zijn opgeleverd.