OGA TEKENT WEDEROM OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

OGA TEKENT WEDEROM OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

24-09-2021

Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat ressorteert onder het ministerie van Openbare Werken heeft wederom werkovereenkomsten getekend met aannemers die ook maaiprojecten gaan uitvoeren. OGA is reeds gestart landelijk onderhoudswerkzaamheden ten uitvoer te brengen. Derhalve geeft het OW-ministerie de nodige instructies bij grote maaiprojecten, zodat de aannemers op de gewenste wijze het project kunnen uitvoeren.

Het vraagstuk met betrekking tot hoog gras op de bermen, bestaat al maanden, maar wegens beperkte financiële middelen was het OW-ministerie niet in staat het onderhoudswerk te verrichten. Het ligt in de bedoeling om het maaiprogramma nu in verschillende districten uit te voeren. Echter wordt een deel van de maaiwerkzaamheden uitgevoerd door OGA en een ander deel door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Evenals bij de eerste ondertekeningen is er ditmaal ook een presentatie gehouden. Beleidsadviseur OGA tevens lid Ministeriele Plan Unit (MPU) Nasser Rodjan, gaf tijdens een uiteenzetting middels een presentatie uitleg over de te verrichten werkzaamheden en de strikte regels waaraan de aannemers zich dienen te houden. “Het project heeft als doel de bermen te onderhouden, de verkeersveiligheid te bevorderen en een goede wegafwatering te bewerkstelligen” zegt OGA. Deze maaicontracten zijn op 23 september 2021 getekend op het hoofdkantoor van OW.