OPENBARE WERKEN REHABILITEERT PARKEERRUIMTE EN LOOPPAD M.A. TAUSSCHOOL

OPENBARE WERKEN REHABILITEERT PARKEERRUIMTE EN LOOPPAD M.A. TAUSSCHOOL

06-08-2021

De nieuwe parkeerruimte en het looppad voor de M.A. Tausschool aan de Commissaris Weythingweg draagt bij aan de verkeersveiligheid voor de leerlingen en buurtbewoners. Dit is een van de drie pilotprojecten van het ministerie van Openbare Werken (OW) om structureel issues aan te pakken, rakende het beleidsaandachtspunt verkeersveiligheid. De parkeerruimte en het looppad zijn op donderdag 05 augustus 2021 in gebruik genomen.

OW-minister Riad Nurmohamed gaf onlangs duidelijk te kennen dat zijn ministerie werkt aan specifieke beleidsaandachtspunten, met name Ontwateringswerken en Verkeersveiligheid. Uit de begroting zullen er voor Verkeersveiligheid drie pilotprojecten in Suriname worden uitgevoerd. De M.A. Tausschool is een ervan. De Commissaris Weightingweg is enorm druk en smal, vandaar dat deze een gevaar vormt voor de leerlingen van de school, derhalve is gekozen om de verkeerssituatie bij deze basisschool aan te pakken. De bewindsman doet wederom een oproep voor Public Private Partnership (PPP), zodat gezamenlijk een bijdrage kan worden geleverd aan de verkeersveiligheid in Suriname. Onder meer wordt bij dezen aandacht besteed aan de verkeersveiligheid bij scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen.

Volgens districtscommissaris (DC) Suraksha Sital-Hirasingh van Wanica Noord-West moet er veel meer aandacht worden besteed aan dit soort initiatieven. Zij gaf aan als burgermoeder erop toe te moeten zien dat de verkeersveiligheid ook in haar bestuursressort gegarandeerd blijft. De schoolkinderen dienen op een veilige manier van en naar school te kunnen, zodat ook de ouders het veiligheidsgevoel hebben dat hun kinderen veilig zijn op school. Betty Bhoendie, schoolleider van de M.A. Tausschool, gaf een dankwoord aan de OW-minister namens het personeel en de leerlingen voor de realisatie die binnen een korte periode heeft mogen geschieden. Mahomed Amanullah Taus, naar wie de school is vernoemd, is jarenlang verbonden geweest aan de school, als leerkracht en later als schoolhoofd. Hij overleed vorige week op een gezegende leeftijd van 91 jaar en werd ook op donderdag 05 augustus 2021 ten grave gedragen. Voorafgaand aan het programma werd een minuut stilte in acht genomen.