OPENBARE WERKEN START DIVERSE TRAININGEN VOOR PERSONEELSLEDEN

OPENBARE WERKEN START DIVERSE TRAININGEN VOOR PERSONEELSLEDEN

02-09-2021

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het organogram inmiddels aangepast waarbij Onderzoek en Dienstverlening (O & D) als een vierde directoraat erbij is gekomen. In dit kader zijn onlangs informatiesessies gehouden voor ambtenaren die voornamelijk tewerk zijn gesteld bij het nieuwe directoraat, alsook voor hen die invulling geven aan de nieuwe structuren binnen het aangepaste organogram. De eerste infosessie betrof  “taken en bevoegdheden van nieuwe stafleden” en de tweede ging over het “aanbestedingsproces op het OW-ministerie”.

Volgens directeur Santosh Soman van Civieltechnische Werken (CTW) is middels deze infosessie het startsein gegeven aan het trainingsprogramma binnen Openbare Werken. Echter volgen er nog meer van deze trainingen, lezingen, workshops en bijeenkomsten. Tijdens de infosessie is onder andere voldoende aandacht gevestigd op de doelen en taken van een directeur, een onderdirecteur en een hoofd. Hoe zien de taakstellingen uit van onder meer de afdelingen Personeelszaken, Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Secretariaten, Juridische Zaken en Controle. Tijdens de presentaties is uitgebreid ingegaan op hoe de verschillende afdelingen binnen de directoraten functioneren en aan welke regels men zich dient te houden.

Minister Riad Nurmohamed gaf gedurende zijn presentatie aan welke afdelingen volgens het nieuwe organogram rechtstreeks onder de minister vallen en hoe deze van dienst kunnen zijn voor de vier directoraten van Openbare Werken. De bewindsman gaf verder te kennen dat het nodig is trainingsessies te houden binnen het ministerie, zodat de mensen die op dit ministerie werkzaam zijn up to date blijven met hetgeen zij belast zijn en zo hun werk steeds efficiënter kunnen uitvoeren. De tweede sessie was gericht op het aanbestedingsproces, waaronder het lezen van bestekken, aanbestedingsreglementen, uitvoeringsvoorwaarden en de procedure van het verloop van het aanbestedings- en gunningsproces tot de contractondertekening.