OPENBARE WERKEN TEKENT BAGGERCONTRACT SURINAMERIVIER MET JOINT VENTURE BAGGERBEDRIJF DE BOER EN BOSKALIS

OPENBARE WERKEN TEKENT BAGGERCONTRACT SURINAMERIVIER MET JOINT VENTURE BAGGERBEDRIJF DE BOER EN BOSKALIS

27-07-2021

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft ondertussen het contract getekend met baggerbedrijf De Boer-Boskalis Joint Venture. Baggerbedrijf de Boer is een middelgroot familiebedrijf en Boskalis, een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld en tevens actief in maritieme infrastructuur en de “off shore-sector”. Beide Nederlandse bedrijven zijn gerenommeerd in het uitvoeren van baggerprojecten wereldwijd. Op maandag 26 juli 2021 gaf minister Riad Nurmohamed, de baggeraar, de directievoerder en alle andere actoren het startsein om de nodige voorbereidingen te treffen voor dit megaproject.

Tijdens een persbriefing is door middel van een presentatie uitgebreid informatie verstrekt. Directievoerder ACE Consultancy start per direct met de voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Het verschil met de voorgaande projecten is dat bij dit project zowel de consultant als de aannemer een groot deel van het project zullen voorfinancieren en op een later stadium worden terugbetaald. Zodra de diepte van 4.5 meter is bereikt zal volgens het staatsbesluit elk schip boven een laadvermogen van 50 ton dat de Surinamerivier binnenvaart, ongeacht de herkomst, een vergoeding voor gebruik voldoen. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zal het innen van deze kosten op zich nemen, samen met andere haven- en loodsgelden die reeds geïnd worden. Het nut en de noodzaak voor het uitbaggeren van de Surinamerivier is van essentieel belang. Schepen kunnen bijvoorbeeld meer vracht vervoeren. Het meest kritieke gedeelte van de Surinamerivier bevindt zich bij de monding ter hoogte van Braamspunt. Recentelijk kwamen schepen daar vast te zitten bij het binnenvaren.

Baggerbedrijf de Boer-Boskalis Joint Venture zal beginnen zijn baggerschepen te mobiliseren, waarna gestart kan worden met een uitgebreide inmeting van de gehele rivier met een totale lengte van 68 kilometer. Vervolgens zullen de baggerschepen starten met het uitbaggeren van het gehele traject. Als het kanaal eenmaal verdiept is zal  baggerbedrijf de Boer-Boskalis Joint Venture, zorgdragen voor het onderhoud van de diepte van 4.5 meter, zodat het maritieme verkeer veilig over de rivier kan varen. Om de haven functioneel te houden en te voldoen aan veiligheidseisen zal gewerkt worden aan een minimale vaargeuldiepte van 4.5 meter en na een succesvol verloop zullen terstond afspraken worden gemaakt voor het uitbaggeren tot een diepte van 5.5 meter. Binnen een paar weken zullen alle stakeholders bij elkaar komen om het proces te starten van baggeren, studies, kosten voor baggeren na 5.5 meter. Het ministerie stelt voor dat deze ontwikkeling volledig in (Public Private Partnerschip) PPP-verband wordt gedaan, waarbij lokale bedrijven en kennis volledig worden ontwikkeld. De bauxietschepen hebben in het verleden ook last ondervonden van de beperkte diepgang, maar het constante verkeer van schepen hield de vaargeul enigszins open. Doordat er geen sprake meer is van bauxietschepen voldoet de vaargeul al enkele jaren niet aan de diepte die vereist is om grote container- en vrachtschepen binnen te halen. “Derhalve is het uitbaggeren van eminent belang voor ons land, gelet op het feit dat dit effect zal hebben op de toename van het zeevrachtverkeer en op de vrachtprijs.

 

Voorts kan de uitbreiding van onder andere de olie-industrie die een bepaalde diepgang vereisen, zorgen voor een gigantische ontwikkeling. Echter, het gegeven startsein biedt lokale bedrijven nu de mogelijkheid om zelf afspraken te maken de gang naar hun haven te uit te baggeren. Momenteel liggen 2 verzoeken klaar voor het uitbaggeren van de Commewijne- en Nickerierivier op tafel” aldus minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.